Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Ing. Jana Komrsková

zastupitel, náměstkyně primátora