Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Mgr. et Mgr. Vladan Brož