Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda, MBA

zastupitel, radní