Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 80
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
12/01 27.11.2003 599 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hl.m.Prahy v roce 2003 o účelovou investiční dotaci ze státn (F) Ano
12/02 27.11.2003 658 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy, kap. 1016 - rezerva pro MČ, (F) Ano
12/03 27.11.2003 659 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace pro MČ Praha - Troja z kap. 10 - rezerva na (F) Ano
12/04 27.11.2003 651 k revokaci usnesení ZHMP č. 05/07 ze dne 27.2.2003 k návrhu na uvolnění dotací městským částem (F) Ano
12/05 27.11.2003 686 k přijetí I.tranše půjčky od Evropské investiční banky ve výši 1 601 000 tis.Kč a její částečné zapo (F) Ano
12/06 27.11.2003 677 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace z Povodňového fondu hlavního města Prahy městským (F) Ano
12/07 27.11.2003 675 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hl.m.Prahy v roce 2003 o účelovou investiční dotaci ze státn (F) Ano
12/08 27.11.2003 676 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2003 o účelovou investiční dotaci ze stát (F) Ano
12/09 27.11.2003 679 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s dodatečnými přiznáními k dani z příjmů (F) Ano
12/10 27.11.2003 631 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m.Prahy - kap.02 a poskytnutí účelové investiční dotace městským (F) Ano
12/11 27.11.2003 630 k poskytnutí účelové investiční dotace pro MČ Praha - Klánovice (F) Ano
12/12 27.11.2003 673 poskytnutí účelové investiční dotace Městské části Praha 16 na investice související s vybudováním (F) Ano
12/13 27.11.2003 660 k volbě přísedících Městského soudu v Praze (F) Ano
12/14 27.11.2003 645 k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místním poplatku ze psů (F) Ano
12/15 27.11.2003 646 k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (D) Ne
12/15 27.11.2003 646 k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (F) Ano
12/16 27.11.2003 647 k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místním poplatku ze vstupného (F) Ano
12/17 27.11.2003 648 k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místním poplatku z ubytovací kapacity (F) Ano
12/18 27.11.2003 649 k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt (F) Ano
12/19 27.11.2003 632 k obecně závazné vyhlášce hlavního města Prahy o spádových obvodech základních škol (F) Ano
12/20 27.11.2003 662 k návrhu na výmaz podniku Pražské silniční a vodohospodářské stavby, státní podnik se sídlem Praha 1 (F) Ano
12/21 27.11.2003 667 k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy (F) Ano
12/22 27.11.2003 666 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap.04 - Školství, mládež a samospráva a na rozpis (F) Ano
12/23 27.11.2003 598 k návrhu na změnu zřizovací listiny Zvláštní školy, Praha 10, Vachkova 941 - změna názvu (F) Ano
12/24 27.11.2003 664 k návrhu na úplatný převod rozestavěné stavby ZŠ Flora, Jižní Město II včetně příslušných pozemků (F) Ano
12/25 27.11.2003 633 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 418/4 o výměře 136 m2 v k.ú. Písnice do vlastnictví hl.m. (F) Ano
12/26 27.11.2003 665 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, (F) Ano
12/27 27.11.2003 639 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1199/17 v k.ú. Stodůlky o výměře 7 m2 z vlastnictví HMP (F) Ano
12/28 27.11.2003 594 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemků v k.ú. Radlice na výstavbu Nového ústředí ČSOB Gro (F) Ano
12/29 27.11.2003 637 k návrhu revokace usnesení ZHMP č. 40/21 ze dne 4.4.2002 k návrhu úplatného převodu pozemků v k.ú. (F) Ano
12/30 27.11.2003 535 revokace usnesení 40/19 ze dne 4.4.2002 k návrhu na schválení úplatného převodu části pozemku parc. (F) Ano
12/31 27.11.2003 640 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 851 v kat. území Háje o výměře 42 m2 z vlastnictví (F) Ano
12/32 27.11.2003 642 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 500 o výměře 154 m2 v kat. území Kobylisy z vlastn (F) Ano
12/33 27.11.2003 641 k návrhu úplatného převodu id. 8/128 pozemku parc. č. 1479/53 v k. ú. Košíře z vlastnictví hl. m. Pr (F) Ano
12/34 27.11.2003 643 k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 1012/21 o výměře 137 m2 v k.ú. Hlubočepy, (F) Ano
12/35 27.11.2003 616 k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví pozemků parc.č. 383/30 o výměře 760 m2, parc.č. 383/44 o (F) Ano
12/36 27.11.2003 644 k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví pozemků parc.č. 613/2 o výměře 10 m2 a parc.č. 797/3 o výměře (F) Ano
12/37 27.11.2003 617 k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemků parc.č. 1718/6 o výměře 68 m2, parc.č. 1718/7 o (F) Ano
12/38 27.11.2003 615 k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 2698/4 o výměře 1505 m2 v k.ú. Stodůlky (F) Ano
12/39 27.11.2003 618 k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví id. podílu 15/16 pozemku parc.č. 206 o výměře 165 m2 v k.ú (F) Ano
12/40 27.11.2003 653 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Braník z vlastnictví Pražských pivovarů, a.s. do vlastn (F) Ano
12/41 27.11.2003 619 k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemků parc.č. 611/18 o výměře 4 m2, parc.č. 611/19 o (F) Ano
12/42 27.11.2003 620 k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemků parc.č. 918/1 o výměře 145 m2, parc.č. 924/12 o (F) Ano
12/43 27.11.2003 627 k návrhu na bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. Prahy od BLUE ORANGE a.s. (F) Ano
12/44 27.11.2003 609 k návrhu na úplatné nabytí nemovitostí - pozemků parc. č. 404/6, 563/2, 563/7, 763/1, 764/2, 766/1 a (F) Ano
12/45 27.11.2003 622 k návrhu na prodej zastavěných pozemků parc. č. 2783/2 a 2785/1 o výměře 301m2 a pozemků věcně přísl (F) Ano
12/46 27.11.2003 621 k návrhu na prodej zastavěného pozemku parc.č. 2781 o celkové výměře 140 m2 a pozemků věcně příslušn (F) Ano
12/47 27.11.2003 623 k návrhu na prodej pozemku parc.č. 675 v katastrálním území Háje o výměře 752m2 z vlastnictví hl.m. (F) Ano
12/48 27.11.2003 608 k návrhu prodeje pozemků parc.č. 2773/2 a 2774/1 o celkové výměře 1063 m2 k.ú. Stodůlky z vlastnictv (F) Ano
12/49 27.11.2003 624 k návrhu prodeje pozemků parc. č. 1779/4, 1779/5 k.ú. Hostivař z vlastnictví hl.m. Prahy do podílové (F) Ano
Celkový počet: 80
Na stránce: