Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 56
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
25.3.2004 (schválení programu) Ano
25.3.2004 (schválení programu) Ano
25.3.2004 (schválení programu) Ano
25.3.2004 (schválení programu) Ano
25.3.2004 (schválení programu) Ano
25.3.2004 (schválení programu) Ano
25.3.2004 (návrhový výbor) Ano
25.3.2004 (návrhový výbor) Ano
16/01 25.3.2004 928 k volbě přísedících Městského soudu v Praze (usnesení) Ano
16/02 25.3.2004 941 k návrhu na poskytnutí finančního daru Policii ČR - Správa HMP (usnesení) Ne
16/02 25.3.2004 941 k návrhu na poskytnutí finančního daru Policii ČR - Správa HMP (usnesení) Ano
16/02 25.3.2004 941 k návrhu na poskytnutí finančního daru Policii ČR - Správa HMP (usnesení) Ano
16/03 25.3.2004 936 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hl.m.Prahy v roce 2004 o účelovou investiční a neinvestiční (usnesení) Ano
16/04 25.3.2004 792 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné část (usnesení) Ano
16/05 25.3.2004 919 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, (usnesení) Ano
16/06 25.3.2004 828 k návrhu úplatného převodu obytného domu č.p. 227, ul. Dražkovská 1, Praha 9 - Vinoř současným (usnesení) Ne
16/06 25.3.2004 828 k návrhu úplatného převodu obytného domu č.p. 227, ul. Dražkovská 1, Praha 9 - Vinoř současným (usnesení) Ano
16/07 25.3.2004 840 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 668/48, 668/49 a 668/50 ( o celkové výměře 438 m2) v k.ú. (usnesení) Ano
16/08 25.3.2004 879 ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětské centrum Paprsek (usnesení) Ano
16/09 25.3.2004 927 k návrhu na rozdělení finančních prostředků BESIP na rok 2004 (usnesení) Ano
16/10 25.3.2004 930 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2004 o účelovou investiční dotaci ze SFD (usnesení) Ano
16/11 25.3.2004 898 k návrhu na převod pozemku parc.č. 1667/3 v kat. území Strašnice o výměře 40 m2 z vlastnictví hl.m.P (usnesení) Ano
16/12 25.3.2004 892 k návrhu úplatného převodu pozemku parc. č. 54/54 k.ú. Dolní Měcholupy o výměře 2 m2 z vlastnictví (usnesení) Ano
16/13 25.3.2004 880 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1080/54 v k.ú. Stodůlky o výměře 80 m2 z vlastnictví (usnesení) Ano
16/14 25.3.2004 874 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1385/3, pozemku parc. č. 1385/4 a části pozemku parc. č. (usnesení) Ano
16/15 25.3.2004 907 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemků parc.č. 575/21 a 575/22 v kat. území Prosek z (usnesení) Ano
16/16 25.3.2004 982 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 1258/10 o výměře 53 m2 a parc.č. 1259/1 o výměře 258 m2 v (usnesení) Ano
16/17 25.3.2004 881 k návrhu na schválení úplatného převodu vlastnictví pozemků parc. č. 1672/3 o výměře 74 m2, 1672/2 o (usnesení) Ano
16/18 25.3.2004 872 k návrhu úplatného převodu části pozemku parc. č. 2359/1 v k. ú. Braník z vlastnictví hl. m. Prahy d (usnesení) Ano
16/19 25.3.2004 925 k návrhu úplatného převodu části pozemku parc. č. 3049/4 v k. ú. Braník z vlastnictví hl. m. Prahy d (usnesení) Ano
16/20 25.3.2004 873 k návrhu úplatného převodu části pozemku parc. č. 2068/3 v k. ú. Košíře z vlastnictví hl. m. Prahy d (usnesení) Ano
16/21 25.3.2004 899 k návrh na úplatný převod části pozemku parc. č. 782/1 o výměře 3m2 v k.ú. Karlín z vlastnictví hl.m (usnesení) Ano
16/22 25.3.2004 905 k návrhu na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 2342/1 v kat. území Kunratice z (usnesení) Ano
16/23 25.3.2004 901 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 496/114 v kat. území Střížkov z vlastnictví (usnesení) Ano
16/24 25.3.2004 904 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 2342/271 v kat. území Kunratice z vlastnictv (usnesení) Ano
16/25 25.3.2004 902 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 4137/262 v kat. území Modřany z vlastnictví (usnesení) Ano
16/26 25.3.2004 834 k návrhu úplatného převodu pozemku parc. č. 1285/12 v k. ú. Krč z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastn (usnesení) Ano
16/27 25.3.2004 900 k návrhu na schválení úplatného převodu částí pozemku parc.č. 1537/2 v kat. území Bubeneč z (usnesení) Ano
16/28 25.3.2004 903 k návrhu na schválení úplatného převodu částí pozemků parc.č. 345/4, 345/6, 345/113, 345/181 v kat. (usnesení) Ano
16/29 25.3.2004 896 k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 353/18 v k.ú. Štěrboholy, včetně porostů z (usnesení) Ano
16/31 25.3.2004 926 k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví pozemků parc.č. 793/101, parc.č. 793/90, parc.č. 793/89, id. (usnesení) Ano
16/31 25.3.2004 926 k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví pozemků parc.č. 793/101, parc.č. 793/90, parc.č. 793/89, id. (usnesení) Ano
16/32 25.3.2004 897 k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví pozemků parc.č. 1705/4 o výměře 107 m2, parc.č. 1718/2 o (usnesení) Ano
16/33 25.3.2004 889 k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví pozemků parc.č. 1032/3 o výměře 1568 m2 a parc.č. 1032/7 o (usnesení) Ano
16/34 25.3.2004 803 k návrhu na bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. Prahy od R-SOFT a.s. (usnesení) Ano
16/35 25.3.2004 891 k oznámení záměru městské části Praha 4 na prodej věcí z vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených (usnesení) Ano
16/36 25.3.2004 822 K prodeji pozemků z majetku hl.m. Prahy do vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legisla (usnesení) Ano
16/05 25.3.2004 919 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, (usnesení) Ano
16/05 25.3.2004 919 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, (usnesení) Ano
16/05 25.3.2004 919 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, (usnesení) Ano
Celkový počet: 56
Na stránce: