Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 59
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
02/01 12.12.2002 082 k volbě přísedících Městského soudu v Praze (F) Ano
02/02 12.12.2002 076 k návrhu na složení výborů ZHMP (F) Ne
02/02 12.12.2002 076 k návrhu na složení výborů ZHMP (F) Ne
02/02 12.12.2002 076 k návrhu na složení výborů ZHMP (F) Ne
02/02 12.12.2002 076 k návrhu na složení výborů ZHMP (F) Ne
02/02 12.12.2002 076 k návrhu na složení výborů ZHMP (F) Ne
02/02 12.12.2002 076 k návrhu na složení výborů ZHMP (F) Ne
02/02 12.12.2002 076 k návrhu na složení výborů ZHMP (F) Ne
02/02 12.12.2002 076 k návrhu na složení výborů ZHMP (F) Ne
02/02 12.12.2002 076 k návrhu na složení výborů ZHMP (F) Ne
02/02 12.12.2002 076 k návrhu na složení výborů ZHMP (F) Ne
02/02 12.12.2002 076 k návrhu na složení výborů ZHMP (F) Ano
02/03 12.12.2002 089 k návrhu na stanovení paušální hodinové částky pro poskytnutí náhrady ušlého výdělku v souvislosti s (F) Ano
02/04 12.12.2002 088 k odměnám neuvolněných členů Zastupitelstva hl. m. Prahy (F) Ano
02/05 12.12.2002 044 ke Zprávě o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za 1. - 3. čtvrtletí 2002 a k úpravám rozpočtu vlastního hl (F) Ne
02/05 12.12.2002 044 ke Zprávě o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za 1. - 3. čtvrtletí 2002 a k úpravám rozpočtu vlastního hl (F) Ano
02/05 12.12.2002 044 ke Zprávě o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za 1. - 3. čtvrtletí 2002 a k úpravám rozpočtu vlastního hl (F) Ano
02/05 12.12.2002 044 ke Zprávě o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za 1. - 3. čtvrtletí 2002 a k úpravám rozpočtu vlastního hl (F) Ano
02/06 12.12.2002 101 k návrhu na změnu charakteru účelové dotace poskytnuté MČ Praha 5 (F) Ano
02/07 12.12.2002 062 k návrhu vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se (F) Ano
02/08 12.12.2002 016 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška číslo 55/2000 Sb., kterou (F) Ano
02/09 12.12.2002 083 k návrhu vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se (F) Ano
02/10 12.12.2002 024 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 1683/7 v kat. území Hlubočepy (F) Ano
02/12 12.12.2002 012 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 2647/2 v kat. území Hloubětín (F) Ano
02/13 12.12.2002 013 k návrhu na schválení úplatného převodu vlastnictví pozemku č. parc. 2091 v katastrálním území (F) Ano
02/14 12.12.2002 039 k návrhu na schválení úplatného převodu části pozemku parcel. č. 2869/285 v k. ú. Krč (F) Ano
02/15 12.12.2002 001 k návrhu úplatného převodu pozemků č. parc. 69/3 a 69/4, oba v k.ú. Hostivař (F) Ano
02/16 12.12.2002 997 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 153/5, 153/6, 153/7, 153/8, 153/9 a 153/20 kat.území (F) Ano
02/17 12.12.2002 998 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 3341/10, 3341/11, 3341/12, 3341/80 a 3341/82 k.ú. (F) Ano
02/18 12.12.2002 048 k návrhu úplatného převodu objektu bývalé trafostanice s pozemkem parc.č. 4964 v k.ú. Smíchov (F) Ano
02/19 12.12.2002 064 k návrhu úplatného převodu pozemku č. parc. 2770/8 k.ú. Hostivař (F) Ano
02/20 12.12.2002 073 k návrhu úplatného převodu pozemku č. parc. 305/1 díl a v k.ú. Záběhlice (F) Ano
02/21 12.12.2002 038 Návrh na výmaz podniku Československé automobilové opravny (ČSAO) Praha - Vršovice, státní podnik se (F) Ano
02/22 12.12.2002 025 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace SEZAM (F) Ano
02/23 12.12.2002 046 k návrhu na změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Správa pražských hřbitovů a Pohřební ú (F) Ano
02/24 12.12.2002 019 k návrhu změn zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti OMT MHMP (F) Ano
02/25 12.12.2002 033 k návrhu na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti RDO MHMP (F) Ano
02/26 12.12.2002 061 k návrhu změny Z 0165/02 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy (F) Ano
02/27 12.12.2002 027 k návrhu na bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl..m. Prahy od Aral ČR a.s., B.H.Centrum a.s. a I (F) Ano
02/28 12.12.2002 026 k návrhu na bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. Prahy od manželů Vladimíra a Aleny Prorokový (F) Ano
02/29 12.12.2002 028 k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemků a komunikací v k.ú. Krč hl.m. Praze ČR-Bytová sprá (F) Ano
02/30 12.12.2002 015 k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemků hl.m. Praze likvidátorem Státního statku hl.m. Pra (F) Ano
02/31 12.12.2002 020 k návrhu na majetkoprávní vypořádání pozemků parc.č. 4058/1 a 4058/2 v k.ú. Horní Počernice (F) Ano
02/32 12.12.2002 021 k návrhu na majetkoprávní vypořádání id. 2/3 pozemku parc.č. 1216 v k.ú. Troja, pozemku parc.č. 710/ (F) Ano
02/33 12.12.2002 037 k návrhu na majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Libeň, Zbraslav (Klika A., Havel V., Šímová M., (F) Ano
02/34 12.12.2002 023 k majetkoprávnímu vypořádání pozemků v k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví fyzické osoby, zastavěných (F) Ano
02/35 12.12.2002 029 k návrhu na nabytí nemovitostí - pozemků a porostů do vlastnictví hl. m. Prahy za účelem investiční (F) Ano
02/36 12.12.2002 030 k návrhu na nabytí nemovitostí - pozemků do vlastnictví hl. m. Prahy za účelem investiční výstavby v (F) Ano
02/37 12.12.2002 031 k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.39/34 ze dne 7.3.2002 na schválení nemovitých (F) Ano
02/38 12.12.2002 009 k návrhu na uzavření splátkových dohod o úhradě dlužného nájemného s nájemci bytů ve vlastnictví hl. (F) Ano
Celkový počet: 59
Na stránce: