Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Ing. Martin Hejl

Celkový počet: 56
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Hlas
22/40 25.11.2004 305 Usnesení k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví pozemků parc.č. 343/1 o výměře 460 m2 a parc.č. 343/2 o výměře 71 m2 v k.ú. Řepy ze spoluvlastnictví Jaroslava a Marie Dejmkových (SJM) a Jiřího a Naděždy Dejmkových (SJM), všichni bytem Žalanského 91/23, Řepy, 163 00 Praha 618, do vlastnictví hl.m. Pr pro
22/41 25.11.2004 306 Usnesení k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 2635/27 o výměře 48 m2 v k.ú. Hloubětín z vlastnictví Soni Prokopové, Pokorného 216, Praha9 - Hloubětín do vlastnictví hl.m. Prahy pro
22/42 25.11.2004 339 Usnesení k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem Praha 22 a Praha - Troja pro
22/43 25.11.2004 337 Usnesení k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem Praha 2 a Praha 6 pro
25.11.2004 Dotazy, připomínky a podměty členů ZHMP pro
25.11.2004 Dotazy, připomínky a podměty členů ZHMP pro
Celkový počet: 56
Na stránce: