Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

K návrhu na poskytnutí finančního daru městu Vysoké Tatry na pomoc při odstraňování následků přírodní katastrofy (usnesení)

Zasedání: 22

Výsledek: Ano
pro: 56
proti: 0
zdržel se: 0

Počet zastupitelů: 70
přítomno: 56

Zastupitel Hlas
Pavel Ambrož pro
MUDr. Zdeněk Bašný pro
Ivan Bednář pro
MUDr. Pavel Bém pro
František Bílek pro
JUDr. Rudolf Blažek pro
Ing. Jan Bürgermeister pro
RNDr. Ivana Bursíková pro
Mgr. Bohumil Černý pro
Milan Český pro
Ing. Tomáš Dub pro
Mgr. Karel Fischer pro
Ing. Miroslav Froněk pro
Ondřej Gál chyběl
RNDr. Miloš Gregar pro
Michael Gregor pro
RNDr. Lubomír Habrnal chyběl
Mgr. Hana Halová nehlasoval
Ing. Martin Hejl pro
JUDr. František Hoffman pro
Ing. Petr Horák pro
MUDr. Marián Hošek pro
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. pro
Pavel Hurda pro
MUDr. Michael Hvížďala pro
Mgr. Jan Choděra pro
JUDr. Milan Jančík, M.B.A. nehlasoval
PhDr. Monika Janíková chyběl
JUDr. Vítězslav Jaroš pro
Ing. Petr Jirava pro
Ing. Jiří Kaňák pro
Ing.arch. Jan Kasl chyběl
Ing. Pavel Klega pro
Ing. Marie Kousalíková pro
Ing. Zdeněk Kovářík pro
Mgr. Karel Koželuh pro
Mgr. Martin Kroh pro
Bc. Martin Langmajer pro
Ing. František Laudát pro
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA pro
Jan Lukavský pro
Ing. Josef Mach pro
Ing. Karel Matouš pro
Jan Mihaliček nehlasoval
prof.Ing. Petr Moos, CSc. pro
RNDr. Igor Němec nehlasoval
JUDr. Richard Nigrini, Ph.D. nehlasoval
Ing.JUDr. Tomáš Novotný pro
Ing. Jiří Paroubek chyběl
Ing. Viktor Pázler pro
Bc. Ondřej Pecha pro
Ing.Mgr. Miroslav Poche pro
MUDr. Vladimír Polanecký chyběl
RNDr. Miroslav Prokeš pro
Mgr. Markéta Reedová chyběl
Ing. Josef Růžička, CSc. pro
Ing. Vladimír Řihák pro
Alena Samková pro
Mgr. Olga Sedláčková, M.B.A. pro
Jan Slezák pro
Ing. František Stádník nehlasoval
Radovan Šteiner pro
Bc. Jan Štrof pro
Dr.-Ing. Milan Urban pro
JUDr. Tomáš Vavřinec pro
Petr Vlasák pro
Ing. Jana Vohralíková nehlasoval
RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. pro
Petr Zajíček pro
Pavel Žďárský pro