Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Usnesení ke shrnutí závěrů jednání se zástupci městských částí hl.m.Prahy o dotačních vztazích hl.m.Prahy k městským částem na rok 2005 a k návrhu na jejich řešení (usnesení)

Zasedání: 22

Výsledek: Ano
pro: 42
proti: 0
zdržel se: 12

Počet zastupitelů: 70
přítomno: 54

Zastupitel Hlas
Pavel Ambrož pro
MUDr. Zdeněk Bašný zdržel se
Ivan Bednář pro
MUDr. Pavel Bém pro
František Bílek pro
JUDr. Rudolf Blažek pro
Ing. Jan Bürgermeister pro
RNDr. Ivana Bursíková zdržel se
Mgr. Bohumil Černý pro
Milan Český pro
Ing. Tomáš Dub pro
Mgr. Karel Fischer nehlasoval
Ing. Miroslav Froněk pro
Ondřej Gál chyběl
RNDr. Miloš Gregar pro
Michael Gregor pro
RNDr. Lubomír Habrnal chyběl
Mgr. Hana Halová pro
Ing. Martin Hejl pro
JUDr. František Hoffman nehlasoval
Ing. Petr Horák pro
MUDr. Marián Hošek zdržel se
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. pro
Pavel Hurda nehlasoval
MUDr. Michael Hvížďala pro
Mgr. Jan Choděra pro
JUDr. Milan Jančík, M.B.A. pro
PhDr. Monika Janíková zdržel se
JUDr. Vítězslav Jaroš pro
Ing. Petr Jirava zdržel se
Ing. Jiří Kaňák nehlasoval
Ing.arch. Jan Kasl chyběl
Ing. Pavel Klega pro
Ing. Marie Kousalíková pro
Ing. Zdeněk Kovářík pro
Mgr. Karel Koželuh zdržel se
Mgr. Martin Kroh zdržel se
Bc. Martin Langmajer pro
Ing. František Laudát pro
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA pro
Jan Lukavský nehlasoval
Ing. Josef Mach pro
Ing. Karel Matouš pro
Jan Mihaliček zdržel se
prof.Ing. Petr Moos, CSc. chyběl
RNDr. Igor Němec pro
JUDr. Richard Nigrini, Ph.D. nehlasoval
Ing.JUDr. Tomáš Novotný pro
Ing. Jiří Paroubek chyběl
Ing. Viktor Pázler pro
Bc. Ondřej Pecha nehlasoval
Ing.Mgr. Miroslav Poche pro
MUDr. Vladimír Polanecký chyběl
RNDr. Miroslav Prokeš pro
Mgr. Markéta Reedová chyběl
Ing. Josef Růžička, CSc. zdržel se
Ing. Vladimír Řihák pro
Alena Samková pro
Mgr. Olga Sedláčková, M.B.A. zdržel se
Jan Slezák pro
Ing. František Stádník nehlasoval
Radovan Šteiner pro
Bc. Jan Štrof pro
Dr.-Ing. Milan Urban nehlasoval
JUDr. Tomáš Vavřinec pro
Petr Vlasák zdržel se
Ing. Jana Vohralíková zdržel se
RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. pro
Petr Zajíček pro
Pavel Žďárský pro