Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Usnesení k návrhu obecně závazné vyhlášky o znaku a vlajce hlavního města Prahy a jejich užívání (usnesení)

Zasedání: 22

Výsledek: Ano
pro: 46
proti: 0
zdržel se: 1

Počet zastupitelů: 70
přítomno: 47

Zastupitel Hlas
Pavel Ambrož pro
MUDr. Zdeněk Bašný pro
Ivan Bednář pro
MUDr. Pavel Bém pro
František Bílek pro
JUDr. Rudolf Blažek pro
Ing. Jan Bürgermeister pro
RNDr. Ivana Bursíková pro
Mgr. Bohumil Černý pro
Milan Český pro
Ing. Tomáš Dub pro
Mgr. Karel Fischer pro
Ing. Miroslav Froněk pro
Ondřej Gál chyběl
RNDr. Miloš Gregar pro
Michael Gregor pro
RNDr. Lubomír Habrnal chyběl
Mgr. Hana Halová nehlasoval
Ing. Martin Hejl pro
JUDr. František Hoffman nehlasoval
Ing. Petr Horák pro
MUDr. Marián Hošek pro
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. pro
Pavel Hurda nehlasoval
MUDr. Michael Hvížďala pro
Mgr. Jan Choděra chyběl
JUDr. Milan Jančík, M.B.A. pro
PhDr. Monika Janíková pro
JUDr. Vítězslav Jaroš nehlasoval
Ing. Petr Jirava pro
Ing. Jiří Kaňák nehlasoval
Ing.arch. Jan Kasl chyběl
Ing. Pavel Klega nehlasoval
Ing. Marie Kousalíková pro
Ing. Zdeněk Kovářík pro
Mgr. Karel Koželuh pro
Mgr. Martin Kroh zdržel se
Bc. Martin Langmajer pro
Ing. František Laudát chyběl
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA pro
Jan Lukavský pro
Ing. Josef Mach pro
Ing. Karel Matouš pro
Jan Mihaliček pro
prof.Ing. Petr Moos, CSc. chyběl
RNDr. Igor Němec pro
JUDr. Richard Nigrini, Ph.D. nehlasoval
Ing.JUDr. Tomáš Novotný nehlasoval
Ing. Jiří Paroubek chyběl
Ing. Viktor Pázler pro
Bc. Ondřej Pecha nehlasoval
Ing.Mgr. Miroslav Poche pro
MUDr. Vladimír Polanecký chyběl
RNDr. Miroslav Prokeš pro
Mgr. Markéta Reedová pro
Ing. Josef Růžička, CSc. pro
Ing. Vladimír Řihák nehlasoval
Alena Samková pro
Mgr. Olga Sedláčková, M.B.A. nehlasoval
Jan Slezák nehlasoval
Ing. František Stádník nehlasoval
Radovan Šteiner pro
Bc. Jan Štrof pro
Dr.-Ing. Milan Urban pro
JUDr. Tomáš Vavřinec pro
Petr Vlasák pro
Ing. Jana Vohralíková pro
RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. chyběl
Petr Zajíček nehlasoval
Pavel Žďárský pro