Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Usnesení k návrhu souhlasu Zastupitelstva hlavního města Prahy se změnou hranic mezi městskými částmi Praha 6 a Praha - Suchdol a k návrhu vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (usnesení)

Zasedání: 22

Výsledek: Ne
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0

Počet zastupitelů: 70
přítomno: 13

Zastupitel Hlas
Pavel Ambrož nehlasoval
MUDr. Zdeněk Bašný pro
Ivan Bednář nehlasoval
MUDr. Pavel Bém nehlasoval
František Bílek nehlasoval
JUDr. Rudolf Blažek nehlasoval
Ing. Jan Bürgermeister pro
RNDr. Ivana Bursíková pro
Mgr. Bohumil Černý nehlasoval
Milan Český pro
Ing. Tomáš Dub pro
Mgr. Karel Fischer nehlasoval
Ing. Miroslav Froněk nehlasoval
Ondřej Gál chyběl
RNDr. Miloš Gregar nehlasoval
Michael Gregor pro
RNDr. Lubomír Habrnal chyběl
Mgr. Hana Halová nehlasoval
Ing. Martin Hejl nehlasoval
JUDr. František Hoffman nehlasoval
Ing. Petr Horák nehlasoval
MUDr. Marián Hošek nehlasoval
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. nehlasoval
Pavel Hurda nehlasoval
MUDr. Michael Hvížďala nehlasoval
Mgr. Jan Choděra chyběl
JUDr. Milan Jančík, M.B.A. nehlasoval
PhDr. Monika Janíková nehlasoval
JUDr. Vítězslav Jaroš nehlasoval
Ing. Petr Jirava nehlasoval
Ing. Jiří Kaňák nehlasoval
Ing.arch. Jan Kasl chyběl
Ing. Pavel Klega pro
Ing. Marie Kousalíková nehlasoval
Ing. Zdeněk Kovářík nehlasoval
Mgr. Karel Koželuh pro
Mgr. Martin Kroh nehlasoval
Bc. Martin Langmajer nehlasoval
Ing. František Laudát chyběl
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA nehlasoval
Jan Lukavský nehlasoval
Ing. Josef Mach nehlasoval
Ing. Karel Matouš nehlasoval
Jan Mihaliček nehlasoval
prof.Ing. Petr Moos, CSc. chyběl
RNDr. Igor Němec nehlasoval
JUDr. Richard Nigrini, Ph.D. nehlasoval
Ing.JUDr. Tomáš Novotný nehlasoval
Ing. Jiří Paroubek chyběl
Ing. Viktor Pázler pro
Bc. Ondřej Pecha nehlasoval
Ing.Mgr. Miroslav Poche nehlasoval
MUDr. Vladimír Polanecký chyběl
RNDr. Miroslav Prokeš nehlasoval
Mgr. Markéta Reedová nehlasoval
Ing. Josef Růžička, CSc. nehlasoval
Ing. Vladimír Řihák nehlasoval
Alena Samková nehlasoval
Mgr. Olga Sedláčková, M.B.A. pro
Jan Slezák nehlasoval
Ing. František Stádník nehlasoval
Radovan Šteiner nehlasoval
Bc. Jan Štrof nehlasoval
Dr.-Ing. Milan Urban nehlasoval
JUDr. Tomáš Vavřinec pro
Petr Vlasák nehlasoval
Ing. Jana Vohralíková pro
RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. pro
Petr Zajíček nehlasoval
Pavel Žďárský nehlasoval