Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Usnesení k návrhu souhlasu Zastupitelstva hlavního města Prahy se změnou hranic mezi městskými částmi Praha 6 a Praha - Suchdol a k návrhu vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (usnesení)

Zasedání: 22

Výsledek: Ano
pro: 44
proti: 0
zdržel se: 0

Počet zastupitelů: 70
přítomno: 44

Zastupitel Hlas
Pavel Ambrož pro
MUDr. Zdeněk Bašný pro
Ivan Bednář pro
MUDr. Pavel Bém pro
František Bílek pro
JUDr. Rudolf Blažek pro
Ing. Jan Bürgermeister nehlasoval
RNDr. Ivana Bursíková nehlasoval
Mgr. Bohumil Černý pro
Milan Český pro
Ing. Tomáš Dub nehlasoval
Mgr. Karel Fischer pro
Ing. Miroslav Froněk pro
Ondřej Gál chyběl
RNDr. Miloš Gregar pro
Michael Gregor pro
RNDr. Lubomír Habrnal chyběl
Mgr. Hana Halová pro
Ing. Martin Hejl pro
JUDr. František Hoffman nehlasoval
Ing. Petr Horák pro
MUDr. Marián Hošek pro
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. pro
Pavel Hurda nehlasoval
MUDr. Michael Hvížďala pro
Mgr. Jan Choděra chyběl
JUDr. Milan Jančík, M.B.A. pro
PhDr. Monika Janíková pro
JUDr. Vítězslav Jaroš nehlasoval
Ing. Petr Jirava pro
Ing. Jiří Kaňák nehlasoval
Ing.arch. Jan Kasl chyběl
Ing. Pavel Klega nehlasoval
Ing. Marie Kousalíková pro
Ing. Zdeněk Kovářík pro
Mgr. Karel Koželuh nehlasoval
Mgr. Martin Kroh pro
Bc. Martin Langmajer pro
Ing. František Laudát chyběl
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA nehlasoval
Jan Lukavský pro
Ing. Josef Mach pro
Ing. Karel Matouš pro
Jan Mihaliček pro
prof.Ing. Petr Moos, CSc. chyběl
RNDr. Igor Němec pro
JUDr. Richard Nigrini, Ph.D. pro
Ing.JUDr. Tomáš Novotný nehlasoval
Ing. Jiří Paroubek chyběl
Ing. Viktor Pázler nehlasoval
Bc. Ondřej Pecha nehlasoval
Ing.Mgr. Miroslav Poche nehlasoval
MUDr. Vladimír Polanecký chyběl
RNDr. Miroslav Prokeš pro
Mgr. Markéta Reedová pro
Ing. Josef Růžička, CSc. pro
Ing. Vladimír Řihák pro
Alena Samková pro
Mgr. Olga Sedláčková, M.B.A. nehlasoval
Jan Slezák pro
Ing. František Stádník nehlasoval
Radovan Šteiner pro
Bc. Jan Štrof pro
Dr.-Ing. Milan Urban pro
JUDr. Tomáš Vavřinec nehlasoval
Petr Vlasák pro
Ing. Jana Vohralíková pro
RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. nehlasoval
Petr Zajíček pro
Pavel Žďárský pro