Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Usnesení k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 782/5 a 783/10 ( o celkové výměře 250 m2 ) v k.ú. Zličín, do vlastnictví hl. .m. Prahy (usnesení)

Zasedání: 22

Výsledek: Ano
pro: 51
proti: 0
zdržel se: 0

Počet zastupitelů: 70
přítomno: 51

Zastupitel Hlas
Pavel Ambrož pro
MUDr. Zdeněk Bašný pro
Ivan Bednář pro
MUDr. Pavel Bém chyběl
František Bílek nehlasoval
JUDr. Rudolf Blažek pro
Ing. Jan Bürgermeister pro
RNDr. Ivana Bursíková pro
Mgr. Bohumil Černý pro
Milan Český pro
Ing. Tomáš Dub pro
Mgr. Karel Fischer nehlasoval
Ing. Miroslav Froněk pro
Ondřej Gál nehlasoval
RNDr. Miloš Gregar pro
Michael Gregor pro
RNDr. Lubomír Habrnal chyběl
Mgr. Hana Halová nehlasoval
Ing. Martin Hejl pro
JUDr. František Hoffman nehlasoval
Ing. Petr Horák nehlasoval
MUDr. Marián Hošek pro
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. pro
Pavel Hurda pro
MUDr. Michael Hvížďala pro
Mgr. Jan Choděra pro
JUDr. Milan Jančík, M.B.A. pro
PhDr. Monika Janíková pro
JUDr. Vítězslav Jaroš nehlasoval
Ing. Petr Jirava pro
Ing. Jiří Kaňák pro
Ing.arch. Jan Kasl chyběl
Ing. Pavel Klega pro
Ing. Marie Kousalíková pro
Ing. Zdeněk Kovářík pro
Mgr. Karel Koželuh pro
Mgr. Martin Kroh pro
Bc. Martin Langmajer pro
Ing. František Laudát pro
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA nehlasoval
Jan Lukavský nehlasoval
Ing. Josef Mach pro
Ing. Karel Matouš pro
Jan Mihaliček pro
prof.Ing. Petr Moos, CSc. chyběl
RNDr. Igor Němec pro
JUDr. Richard Nigrini, Ph.D. pro
Ing.JUDr. Tomáš Novotný pro
Ing. Jiří Paroubek pro
Ing. Viktor Pázler pro
Bc. Ondřej Pecha nehlasoval
Ing.Mgr. Miroslav Poche pro
MUDr. Vladimír Polanecký chyběl
RNDr. Miroslav Prokeš nehlasoval
Mgr. Markéta Reedová pro
Ing. Josef Růžička, CSc. pro
Ing. Vladimír Řihák pro
Alena Samková pro
Mgr. Olga Sedláčková, M.B.A. pro
Jan Slezák pro
Ing. František Stádník pro
Radovan Šteiner pro
Bc. Jan Štrof pro
Dr.-Ing. Milan Urban pro
JUDr. Tomáš Vavřinec pro
Petr Vlasák nehlasoval
Ing. Jana Vohralíková chyběl
RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. pro
Petr Zajíček nehlasoval
Pavel Žďárský pro