Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Usnesení k návrhu zadání změny Z 1015/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy (ČSOB - Radlice) (usnesení)

Zasedání: 22

Výsledek: Ano
pro: 44
proti: 0
zdržel se: 12

Počet zastupitelů: 70
přítomno: 56

Zastupitel Hlas
Pavel Ambrož pro
MUDr. Zdeněk Bašný zdržel se
Ivan Bednář pro
MUDr. Pavel Bém pro
František Bílek pro
JUDr. Rudolf Blažek pro
Ing. Jan Bürgermeister pro
RNDr. Ivana Bursíková nehlasoval
Mgr. Bohumil Černý pro
Milan Český pro
Ing. Tomáš Dub pro
Mgr. Karel Fischer zdržel se
Ing. Miroslav Froněk pro
Ondřej Gál pro
RNDr. Miloš Gregar nehlasoval
Michael Gregor pro
RNDr. Lubomír Habrnal chyběl
Mgr. Hana Halová pro
Ing. Martin Hejl pro
JUDr. František Hoffman nehlasoval
Ing. Petr Horák pro
MUDr. Marián Hošek nehlasoval
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. pro
Pavel Hurda pro
MUDr. Michael Hvížďala zdržel se
Mgr. Jan Choděra pro
JUDr. Milan Jančík, M.B.A. pro
PhDr. Monika Janíková zdržel se
JUDr. Vítězslav Jaroš nehlasoval
Ing. Petr Jirava pro
Ing. Jiří Kaňák zdržel se
Ing.arch. Jan Kasl chyběl
Ing. Pavel Klega pro
Ing. Marie Kousalíková pro
Ing. Zdeněk Kovářík pro
Mgr. Karel Koželuh zdržel se
Mgr. Martin Kroh nehlasoval
Bc. Martin Langmajer pro
Ing. František Laudát pro
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA nehlasoval
Jan Lukavský pro
Ing. Josef Mach zdržel se
Ing. Karel Matouš pro
Jan Mihaliček zdržel se
prof.Ing. Petr Moos, CSc. chyběl
RNDr. Igor Němec pro
JUDr. Richard Nigrini, Ph.D. nehlasoval
Ing.JUDr. Tomáš Novotný pro
Ing. Jiří Paroubek pro
Ing. Viktor Pázler pro
Bc. Ondřej Pecha pro
Ing.Mgr. Miroslav Poche pro
MUDr. Vladimír Polanecký chyběl
RNDr. Miroslav Prokeš nehlasoval
Mgr. Markéta Reedová zdržel se
Ing. Josef Růžička, CSc. zdržel se
Ing. Vladimír Řihák pro
Alena Samková pro
Mgr. Olga Sedláčková, M.B.A. zdržel se
Jan Slezák pro
Ing. František Stádník pro
Radovan Šteiner pro
Bc. Jan Štrof pro
Dr.-Ing. Milan Urban pro
JUDr. Tomáš Vavřinec pro
Petr Vlasák zdržel se
Ing. Jana Vohralíková chyběl
RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. pro
Petr Zajíček pro
Pavel Žďárský pro