Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Usnesení k návrhu změny Z 0719/00 a Z 0720/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy (záplavová území) (udělení slova)

Zasedání: 22

Výsledek: Ano
pro: 38
proti: 2
zdržel se: 6

Počet zastupitelů: 70
přítomno: 46

Zastupitel Hlas
Pavel Ambrož pro
MUDr. Zdeněk Bašný chyběl
Ivan Bednář nehlasoval
MUDr. Pavel Bém pro
František Bílek pro
JUDr. Rudolf Blažek nehlasoval
Ing. Jan Bürgermeister pro
RNDr. Ivana Bursíková pro
Mgr. Bohumil Černý pro
Milan Český nehlasoval
Ing. Tomáš Dub nehlasoval
Mgr. Karel Fischer pro
Ing. Miroslav Froněk nehlasoval
Ondřej Gál nehlasoval
RNDr. Miloš Gregar zdržel se
Michael Gregor nehlasoval
RNDr. Lubomír Habrnal chyběl
Mgr. Hana Halová pro
Ing. Martin Hejl nehlasoval
JUDr. František Hoffman nehlasoval
Ing. Petr Horák pro
MUDr. Marián Hošek nehlasoval
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. pro
Pavel Hurda zdržel se
MUDr. Michael Hvížďala pro
Mgr. Jan Choděra pro
JUDr. Milan Jančík, M.B.A. zdržel se
PhDr. Monika Janíková pro
JUDr. Vítězslav Jaroš zdržel se
Ing. Petr Jirava pro
Ing. Jiří Kaňák chyběl
Ing.arch. Jan Kasl chyběl
Ing. Pavel Klega pro
Ing. Marie Kousalíková pro
Ing. Zdeněk Kovářík zdržel se
Mgr. Karel Koželuh nehlasoval
Mgr. Martin Kroh nehlasoval
Bc. Martin Langmajer proti
Ing. František Laudát chyběl
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA pro
Jan Lukavský nehlasoval
Ing. Josef Mach pro
Ing. Karel Matouš pro
Jan Mihaliček pro
prof.Ing. Petr Moos, CSc. pro
RNDr. Igor Němec nehlasoval
JUDr. Richard Nigrini, Ph.D. pro
Ing.JUDr. Tomáš Novotný nehlasoval
Ing. Jiří Paroubek pro
Ing. Viktor Pázler pro
Bc. Ondřej Pecha zdržel se
Ing.Mgr. Miroslav Poche nehlasoval
MUDr. Vladimír Polanecký chyběl
RNDr. Miroslav Prokeš pro
Mgr. Markéta Reedová pro
Ing. Josef Růžička, CSc. pro
Ing. Vladimír Řihák proti
Alena Samková pro
Mgr. Olga Sedláčková, M.B.A. pro
Jan Slezák chyběl
Ing. František Stádník pro
Radovan Šteiner pro
Bc. Jan Štrof pro
Dr.-Ing. Milan Urban pro
JUDr. Tomáš Vavřinec pro
Petr Vlasák pro
Ing. Jana Vohralíková chyběl
RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. pro
Petr Zajíček pro
Pavel Žďárský pro