Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Usnesení k návrhu změny Z 0719/00 a Z 0720/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy (záplavová území) (protinávrh)

Zasedání: 22

Výsledek: Ne
pro: 8
proti: 4
zdržel se: 0

Počet zastupitelů: 70
přítomno: 12

Zastupitel Hlas
Pavel Ambrož pro
MUDr. Zdeněk Bašný chyběl
Ivan Bednář nehlasoval
MUDr. Pavel Bém nehlasoval
František Bílek nehlasoval
JUDr. Rudolf Blažek nehlasoval
Ing. Jan Bürgermeister proti
RNDr. Ivana Bursíková pro
Mgr. Bohumil Černý proti
Milan Český nehlasoval
Ing. Tomáš Dub nehlasoval
Mgr. Karel Fischer nehlasoval
Ing. Miroslav Froněk nehlasoval
Ondřej Gál nehlasoval
RNDr. Miloš Gregar nehlasoval
Michael Gregor nehlasoval
RNDr. Lubomír Habrnal chyběl
Mgr. Hana Halová nehlasoval
Ing. Martin Hejl nehlasoval
JUDr. František Hoffman nehlasoval
Ing. Petr Horák nehlasoval
MUDr. Marián Hošek nehlasoval
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. nehlasoval
Pavel Hurda nehlasoval
MUDr. Michael Hvížďala nehlasoval
Mgr. Jan Choděra nehlasoval
JUDr. Milan Jančík, M.B.A. nehlasoval
PhDr. Monika Janíková pro
JUDr. Vítězslav Jaroš nehlasoval
Ing. Petr Jirava pro
Ing. Jiří Kaňák chyběl
Ing.arch. Jan Kasl chyběl
Ing. Pavel Klega nehlasoval
Ing. Marie Kousalíková nehlasoval
Ing. Zdeněk Kovářík proti
Mgr. Karel Koželuh pro
Mgr. Martin Kroh nehlasoval
Bc. Martin Langmajer nehlasoval
Ing. František Laudát nehlasoval
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA nehlasoval
Jan Lukavský nehlasoval
Ing. Josef Mach nehlasoval
Ing. Karel Matouš nehlasoval
Jan Mihaliček nehlasoval
prof.Ing. Petr Moos, CSc. nehlasoval
RNDr. Igor Němec nehlasoval
JUDr. Richard Nigrini, Ph.D. nehlasoval
Ing.JUDr. Tomáš Novotný nehlasoval
Ing. Jiří Paroubek nehlasoval
Ing. Viktor Pázler nehlasoval
Bc. Ondřej Pecha nehlasoval
Ing.Mgr. Miroslav Poche nehlasoval
MUDr. Vladimír Polanecký chyběl
RNDr. Miroslav Prokeš nehlasoval
Mgr. Markéta Reedová nehlasoval
Ing. Josef Růžička, CSc. nehlasoval
Ing. Vladimír Řihák proti
Alena Samková nehlasoval
Mgr. Olga Sedláčková, M.B.A. pro
Jan Slezák chyběl
Ing. František Stádník nehlasoval
Radovan Šteiner nehlasoval
Bc. Jan Štrof nehlasoval
Dr.-Ing. Milan Urban nehlasoval
JUDr. Tomáš Vavřinec pro
Petr Vlasák pro
Ing. Jana Vohralíková chyběl
RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. chyběl
Petr Zajíček nehlasoval
Pavel Žďárský nehlasoval