Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Usnesení k návrhu změny Z 0719/00 a Z 0720/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy (záplavová území) (protinávrh)

Zasedání: 22

Výsledek: Ne
pro: 16
proti: 16
zdržel se: 23

Počet zastupitelů: 70
přítomno: 55

Zastupitel Hlas
Pavel Ambrož pro
MUDr. Zdeněk Bašný chyběl
Ivan Bednář nehlasoval
MUDr. Pavel Bém zdržel se
František Bílek proti
JUDr. Rudolf Blažek zdržel se
Ing. Jan Bürgermeister proti
RNDr. Ivana Bursíková pro
Mgr. Bohumil Černý proti
Milan Český zdržel se
Ing. Tomáš Dub zdržel se
Mgr. Karel Fischer pro
Ing. Miroslav Froněk zdržel se
Ondřej Gál nehlasoval
RNDr. Miloš Gregar zdržel se
Michael Gregor zdržel se
RNDr. Lubomír Habrnal chyběl
Mgr. Hana Halová zdržel se
Ing. Martin Hejl proti
JUDr. František Hoffman nehlasoval
Ing. Petr Horák zdržel se
MUDr. Marián Hošek pro
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. zdržel se
Pavel Hurda proti
MUDr. Michael Hvížďala pro
Mgr. Jan Choděra zdržel se
JUDr. Milan Jančík, M.B.A. zdržel se
PhDr. Monika Janíková pro
JUDr. Vítězslav Jaroš proti
Ing. Petr Jirava pro
Ing. Jiří Kaňák chyběl
Ing.arch. Jan Kasl chyběl
Ing. Pavel Klega zdržel se
Ing. Marie Kousalíková zdržel se
Ing. Zdeněk Kovářík proti
Mgr. Karel Koželuh pro
Mgr. Martin Kroh pro
Bc. Martin Langmajer proti
Ing. František Laudát proti
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA proti
Jan Lukavský nehlasoval
Ing. Josef Mach zdržel se
Ing. Karel Matouš proti
Jan Mihaliček nehlasoval
prof.Ing. Petr Moos, CSc. pro
RNDr. Igor Němec proti
JUDr. Richard Nigrini, Ph.D. zdržel se
Ing.JUDr. Tomáš Novotný proti
Ing. Jiří Paroubek zdržel se
Ing. Viktor Pázler pro
Bc. Ondřej Pecha zdržel se
Ing.Mgr. Miroslav Poche proti
MUDr. Vladimír Polanecký chyběl
RNDr. Miroslav Prokeš nehlasoval
Mgr. Markéta Reedová nehlasoval
Ing. Josef Růžička, CSc. pro
Ing. Vladimír Řihák proti
Alena Samková proti
Mgr. Olga Sedláčková, M.B.A. pro
Jan Slezák chyběl
Ing. František Stádník zdržel se
Radovan Šteiner zdržel se
Bc. Jan Štrof zdržel se
Dr.-Ing. Milan Urban pro
JUDr. Tomáš Vavřinec zdržel se
Petr Vlasák pro
Ing. Jana Vohralíková chyběl
RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. chyběl
Petr Zajíček pro
Pavel Žďárský zdržel se