Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Usnesení k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2004 v kapitole 10 - Pokladní správa a v kapitole 03 - Doprava (usnesení)

Zasedání: 22

Výsledek: Ano
pro: 46
proti: 0
zdržel se: 11

Počet zastupitelů: 70
přítomno: 57

Zastupitel Hlas
Pavel Ambrož pro
MUDr. Zdeněk Bašný chyběl
Ivan Bednář pro
MUDr. Pavel Bém pro
František Bílek pro
JUDr. Rudolf Blažek pro
Ing. Jan Bürgermeister pro
RNDr. Ivana Bursíková zdržel se
Mgr. Bohumil Černý pro
Milan Český pro
Ing. Tomáš Dub chyběl
Mgr. Karel Fischer zdržel se
Ing. Miroslav Froněk chyběl
Ondřej Gál pro
RNDr. Miloš Gregar pro
Michael Gregor pro
RNDr. Lubomír Habrnal chyběl
Mgr. Hana Halová pro
Ing. Martin Hejl pro
JUDr. František Hoffman pro
Ing. Petr Horák pro
MUDr. Marián Hošek zdržel se
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. pro
Pavel Hurda nehlasoval
MUDr. Michael Hvížďala pro
Mgr. Jan Choděra pro
JUDr. Milan Jančík, M.B.A. pro
PhDr. Monika Janíková zdržel se
JUDr. Vítězslav Jaroš pro
Ing. Petr Jirava pro
Ing. Jiří Kaňák chyběl
Ing.arch. Jan Kasl chyběl
Ing. Pavel Klega pro
Ing. Marie Kousalíková pro
Ing. Zdeněk Kovářík pro
Mgr. Karel Koželuh zdržel se
Mgr. Martin Kroh chyběl
Bc. Martin Langmajer pro
Ing. František Laudát pro
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA chyběl
Jan Lukavský pro
Ing. Josef Mach pro
Ing. Karel Matouš pro
Jan Mihaliček zdržel se
prof.Ing. Petr Moos, CSc. pro
RNDr. Igor Němec pro
JUDr. Richard Nigrini, Ph.D. pro
Ing.JUDr. Tomáš Novotný chyběl
Ing. Jiří Paroubek pro
Ing. Viktor Pázler pro
Bc. Ondřej Pecha pro
Ing.Mgr. Miroslav Poche pro
MUDr. Vladimír Polanecký chyběl
RNDr. Miroslav Prokeš nehlasoval
Mgr. Markéta Reedová zdržel se
Ing. Josef Růžička, CSc. pro
Ing. Vladimír Řihák pro
Alena Samková pro
Mgr. Olga Sedláčková, M.B.A. zdržel se
Jan Slezák pro
Ing. František Stádník pro
Radovan Šteiner pro
Bc. Jan Štrof pro
Dr.-Ing. Milan Urban zdržel se
JUDr. Tomáš Vavřinec pro
Petr Vlasák zdržel se
Ing. Jana Vohralíková chyběl
RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. zdržel se
Petr Zajíček pro
Pavel Žďárský pro