Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Usnesení k návrhu výkupu pozemků do vlastnictví hl.m.Prahy za účelem majetkoprávního vypořádání stavby č.901 140 - Rekonstrukce ul. Broumarské (usnesení)

Zasedání: 22

Výsledek: Ano
pro: 46
proti: 0
zdržel se: 1

Počet zastupitelů: 70
přítomno: 47

Zastupitel Hlas
Pavel Ambrož pro
MUDr. Zdeněk Bašný chyběl
Ivan Bednář pro
MUDr. Pavel Bém chyběl
František Bílek pro
JUDr. Rudolf Blažek pro
Ing. Jan Bürgermeister pro
RNDr. Ivana Bursíková pro
Mgr. Bohumil Černý pro
Milan Český pro
Ing. Tomáš Dub chyběl
Mgr. Karel Fischer pro
Ing. Miroslav Froněk chyběl
Ondřej Gál pro
RNDr. Miloš Gregar pro
Michael Gregor pro
RNDr. Lubomír Habrnal chyběl
Mgr. Hana Halová pro
Ing. Martin Hejl pro
JUDr. František Hoffman nehlasoval
Ing. Petr Horák nehlasoval
MUDr. Marián Hošek pro
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. pro
Pavel Hurda nehlasoval
MUDr. Michael Hvížďala pro
Mgr. Jan Choděra pro
JUDr. Milan Jančík, M.B.A. pro
PhDr. Monika Janíková pro
JUDr. Vítězslav Jaroš pro
Ing. Petr Jirava pro
Ing. Jiří Kaňák chyběl
Ing.arch. Jan Kasl chyběl
Ing. Pavel Klega pro
Ing. Marie Kousalíková pro
Ing. Zdeněk Kovářík pro
Mgr. Karel Koželuh pro
Mgr. Martin Kroh chyběl
Bc. Martin Langmajer pro
Ing. František Laudát pro
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA chyběl
Jan Lukavský pro
Ing. Josef Mach pro
Ing. Karel Matouš pro
Jan Mihaliček nehlasoval
prof.Ing. Petr Moos, CSc. pro
RNDr. Igor Němec pro
JUDr. Richard Nigrini, Ph.D. nehlasoval
Ing.JUDr. Tomáš Novotný chyběl
Ing. Jiří Paroubek pro
Ing. Viktor Pázler pro
Bc. Ondřej Pecha pro
Ing.Mgr. Miroslav Poche nehlasoval
MUDr. Vladimír Polanecký chyběl
RNDr. Miroslav Prokeš nehlasoval
Mgr. Markéta Reedová nehlasoval
Ing. Josef Růžička, CSc. pro
Ing. Vladimír Řihák pro
Alena Samková pro
Mgr. Olga Sedláčková, M.B.A. pro
Jan Slezák pro
Ing. František Stádník nehlasoval
Radovan Šteiner pro
Bc. Jan Štrof pro
Dr.-Ing. Milan Urban pro
JUDr. Tomáš Vavřinec pro
Petr Vlasák pro
Ing. Jana Vohralíková chyběl
RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. pro
Petr Zajíček nehlasoval
Pavel Žďárský pro