Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Usnesení k návrhu na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti KUL MHMP (Švandovo divadlo na Smíchově, NKP Vyšehrad, Městská knihovna v Praze, PIS) (usnesení)

Zasedání: 22

Výsledek: Ano
pro: 46
proti: 0
zdržel se: 1

Počet zastupitelů: 70
přítomno: 47

Zastupitel Hlas
Pavel Ambrož pro
MUDr. Zdeněk Bašný chyběl
Ivan Bednář pro
MUDr. Pavel Bém chyběl
František Bílek pro
JUDr. Rudolf Blažek pro
Ing. Jan Bürgermeister pro
RNDr. Ivana Bursíková pro
Mgr. Bohumil Černý pro
Milan Český pro
Ing. Tomáš Dub chyběl
Mgr. Karel Fischer pro
Ing. Miroslav Froněk chyběl
Ondřej Gál pro
RNDr. Miloš Gregar pro
Michael Gregor pro
RNDr. Lubomír Habrnal chyběl
Mgr. Hana Halová pro
Ing. Martin Hejl pro
JUDr. František Hoffman nehlasoval
Ing. Petr Horák pro
MUDr. Marián Hošek pro
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. pro
Pavel Hurda nehlasoval
MUDr. Michael Hvížďala pro
Mgr. Jan Choděra pro
JUDr. Milan Jančík, M.B.A. pro
PhDr. Monika Janíková pro
JUDr. Vítězslav Jaroš pro
Ing. Petr Jirava pro
Ing. Jiří Kaňák chyběl
Ing.arch. Jan Kasl chyběl
Ing. Pavel Klega nehlasoval
Ing. Marie Kousalíková pro
Ing. Zdeněk Kovářík pro
Mgr. Karel Koželuh pro
Mgr. Martin Kroh chyběl
Bc. Martin Langmajer nehlasoval
Ing. František Laudát pro
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA chyběl
Jan Lukavský nehlasoval
Ing. Josef Mach pro
Ing. Karel Matouš pro
Jan Mihaliček pro
prof.Ing. Petr Moos, CSc. pro
RNDr. Igor Němec pro
JUDr. Richard Nigrini, Ph.D. pro
Ing.JUDr. Tomáš Novotný chyběl
Ing. Jiří Paroubek pro
Ing. Viktor Pázler pro
Bc. Ondřej Pecha nehlasoval
Ing.Mgr. Miroslav Poche pro
MUDr. Vladimír Polanecký chyběl
RNDr. Miroslav Prokeš nehlasoval
Mgr. Markéta Reedová nehlasoval
Ing. Josef Růžička, CSc. pro
Ing. Vladimír Řihák zdržel se
Alena Samková pro
Mgr. Olga Sedláčková, M.B.A. nehlasoval
Jan Slezák pro
Ing. František Stádník pro
Radovan Šteiner nehlasoval
Bc. Jan Štrof pro
Dr.-Ing. Milan Urban nehlasoval
JUDr. Tomáš Vavřinec pro
Petr Vlasák pro
Ing. Jana Vohralíková chyběl
RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. pro
Petr Zajíček pro
Pavel Žďárský pro