Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Usnesení k návrhu úplatného převodu části pozemku parc. č. 2381 v k. ú. Nové Město z vlastnictví hl. m. Prahy do podílového spoluvlastnictví Lubora Prachaře, Jana Šejhara, Tomáše Šejhara a Marty Šejharové (usnesení)

Zasedání: 22

Výsledek: Ano
pro: 51
proti: 0
zdržel se: 0

Počet zastupitelů: 70
přítomno: 51

Zastupitel Hlas
Pavel Ambrož pro
MUDr. Zdeněk Bašný chyběl
Ivan Bednář pro
MUDr. Pavel Bém chyběl
František Bílek pro
JUDr. Rudolf Blažek chyběl
Ing. Jan Bürgermeister pro
RNDr. Ivana Bursíková pro
Mgr. Bohumil Černý pro
Milan Český pro
Ing. Tomáš Dub chyběl
Mgr. Karel Fischer pro
Ing. Miroslav Froněk chyběl
Ondřej Gál pro
RNDr. Miloš Gregar pro
Michael Gregor nehlasoval
RNDr. Lubomír Habrnal chyběl
Mgr. Hana Halová pro
Ing. Martin Hejl pro
JUDr. František Hoffman pro
Ing. Petr Horák pro
MUDr. Marián Hošek pro
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. pro
Pavel Hurda nehlasoval
MUDr. Michael Hvížďala pro
Mgr. Jan Choděra pro
JUDr. Milan Jančík, M.B.A. pro
PhDr. Monika Janíková pro
JUDr. Vítězslav Jaroš pro
Ing. Petr Jirava pro
Ing. Jiří Kaňák chyběl
Ing.arch. Jan Kasl chyběl
Ing. Pavel Klega pro
Ing. Marie Kousalíková pro
Ing. Zdeněk Kovářík pro
Mgr. Karel Koželuh pro
Mgr. Martin Kroh chyběl
Bc. Martin Langmajer nehlasoval
Ing. František Laudát pro
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA chyběl
Jan Lukavský pro
Ing. Josef Mach pro
Ing. Karel Matouš pro
Jan Mihaliček pro
prof.Ing. Petr Moos, CSc. pro
RNDr. Igor Němec pro
JUDr. Richard Nigrini, Ph.D. pro
Ing.JUDr. Tomáš Novotný chyběl
Ing. Jiří Paroubek pro
Ing. Viktor Pázler pro
Bc. Ondřej Pecha nehlasoval
Ing.Mgr. Miroslav Poche pro
MUDr. Vladimír Polanecký chyběl
RNDr. Miroslav Prokeš pro
Mgr. Markéta Reedová pro
Ing. Josef Růžička, CSc. pro
Ing. Vladimír Řihák pro
Alena Samková pro
Mgr. Olga Sedláčková, M.B.A. pro
Jan Slezák pro
Ing. František Stádník pro
Radovan Šteiner pro
Bc. Jan Štrof pro
Dr.-Ing. Milan Urban pro
JUDr. Tomáš Vavřinec pro
Petr Vlasák nehlasoval
Ing. Jana Vohralíková chyběl
RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. pro
Petr Zajíček nehlasoval
Pavel Žďárský pro