Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Dotazy, připomínky a podměty členů ZHMP (procedurální návrh)

Zasedání: 22

Výsledek: Ne
pro: 25
proti: 1
zdržel se: 1

Počet zastupitelů: 70
přítomno: 27

Zastupitel Hlas
Pavel Ambrož pro
MUDr. Zdeněk Bašný chyběl
Ivan Bednář proti
MUDr. Pavel Bém chyběl
František Bílek pro
JUDr. Rudolf Blažek chyběl
Ing. Jan Bürgermeister pro
RNDr. Ivana Bursíková chyběl
Mgr. Bohumil Černý pro
Milan Český chyběl
Ing. Tomáš Dub chyběl
Mgr. Karel Fischer pro
Ing. Miroslav Froněk chyběl
Ondřej Gál chyběl
RNDr. Miloš Gregar zdržel se
Michael Gregor pro
RNDr. Lubomír Habrnal chyběl
Mgr. Hana Halová nehlasoval
Ing. Martin Hejl pro
JUDr. František Hoffman chyběl
Ing. Petr Horák pro
MUDr. Marián Hošek nehlasoval
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. nehlasoval
Pavel Hurda pro
MUDr. Michael Hvížďala chyběl
Mgr. Jan Choděra pro
JUDr. Milan Jančík, M.B.A. pro
PhDr. Monika Janíková pro
JUDr. Vítězslav Jaroš chyběl
Ing. Petr Jirava pro
Ing. Jiří Kaňák chyběl
Ing.arch. Jan Kasl chyběl
Ing. Pavel Klega chyběl
Ing. Marie Kousalíková chyběl
Ing. Zdeněk Kovářík chyběl
Mgr. Karel Koželuh pro
Mgr. Martin Kroh chyběl
Bc. Martin Langmajer chyběl
Ing. František Laudát pro
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA chyběl
Jan Lukavský nehlasoval
Ing. Josef Mach chyběl
Ing. Karel Matouš chyběl
Jan Mihaliček pro
prof.Ing. Petr Moos, CSc. chyběl
RNDr. Igor Němec pro
JUDr. Richard Nigrini, Ph.D. pro
Ing.JUDr. Tomáš Novotný chyběl
Ing. Jiří Paroubek nehlasoval
Ing. Viktor Pázler pro
Bc. Ondřej Pecha nehlasoval
Ing.Mgr. Miroslav Poche nehlasoval
MUDr. Vladimír Polanecký chyběl
RNDr. Miroslav Prokeš chyběl
Mgr. Markéta Reedová chyběl
Ing. Josef Růžička, CSc. chyběl
Ing. Vladimír Řihák nehlasoval
Alena Samková nehlasoval
Mgr. Olga Sedláčková, M.B.A. pro
Jan Slezák chyběl
Ing. František Stádník pro
Radovan Šteiner nehlasoval
Bc. Jan Štrof pro
Dr.-Ing. Milan Urban pro
JUDr. Tomáš Vavřinec nehlasoval
Petr Vlasák chyběl
Ing. Jana Vohralíková chyběl
RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. pro
Petr Zajíček pro
Pavel Žďárský nehlasoval