Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 15
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
03/01 19.12.2002 098 k záměru na přijetí úvěru od EIB ve výši 80 mil. EUR určeného na opravu pražského metra poškozeného (F) Ano
03/02 19.12.2002 099 k záměru na realizaci 1.emise dluhopisového programu (EMTN) o úhrnné výši 170 mil. EUR (F) Ne
03/02 19.12.2002 099 k záměru na realizaci 1.emise dluhopisového programu (EMTN) o úhrnné výši 170 mil. EUR (F) Ano
03/03 19.12.2002 081 návrh rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2003, rozpočtového výhledu do roku 2008 a dotačních vztah (F) Ne
03/03 19.12.2002 081 návrh rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2003, rozpočtového výhledu do roku 2008 a dotačních vztah (F) Ne
03/03 19.12.2002 081 návrh rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2003, rozpočtového výhledu do roku 2008 a dotačních vztah (F) Ne
03/03 19.12.2002 081 návrh rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2003, rozpočtového výhledu do roku 2008 a dotačních vztah (F) Ne
03/03 19.12.2002 081 návrh rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2003, rozpočtového výhledu do roku 2008 a dotačních vztah (F) Ne
03/03 19.12.2002 081 návrh rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2003, rozpočtového výhledu do roku 2008 a dotačních vztah (F) Ano
03/03 19.12.2002 081 návrh rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2003, rozpočtového výhledu do roku 2008 a dotačních vztah (F) Ano
03/03 19.12.2002 081 návrh rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2003, rozpočtového výhledu do roku 2008 a dotačních vztah (F) Ano
03/04 19.12.2002 096 k návrhu na změny účelu použití u grantových smluv o poskytnutí finančních příspěvků na kulturní pam (F) Ano
03/05 19.12.2002 109 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hl.m.Prahy v roce 2002 o účelovou neinvestiční dotaci ze (F) Ano
03/06 19.12.2002 103 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy pro MČ Praha - Kolovraty formou (F) Ano
03/07 19.12.2002 106 ke změně termínu splatnosti půjčky poskytnuté Kongresovému centru Praha, a.s. z rozpočtu hl.m. Prahy (F) Ano
Celkový počet: 15
Na stránce: