Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 73
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
15.12.2005 33. zasedání (zařazení tisku) Ano
15.12.2005 33. zasedání (zařazení tisku) Ano
15.12.2005 33. zasedání (zařazení tisku) Ano
15.12.2005 33. zasedání (zařazení tisku) Ano
15.12.2005 33. zasedání (zařazení tisku) Ano
15.12.2005 33. zasedání (zařazení tisku) Ano
15.12.2005 33. zasedání (zařazení tisku) Ano
15.12.2005 33. zasedání (schválení programu) Ano
15.12.2005 33. zasedání (návrhový výbor) Ano
33/01 15.12.2005 984 Usnesení k návrhu změny Etického kodexu člena Zastupitelstva hlavního města Prahy (usnesení-zmatečné) Ne
33/01 15.12.2005 984 Usnesení k návrhu změny Etického kodexu člena Zastupitelstva hlavního města Prahy (usnesení) Ne
33/01 15.12.2005 984 Usnesení k návrhu změny Etického kodexu člena Zastupitelstva hlavního města Prahy (doplňující návrh) Ne
33/01 15.12.2005 984 Usnesení k návrhu změny Etického kodexu člena Zastupitelstva hlavního města Prahy (doplňující návrh) Ano
33/01 15.12.2005 984 Usnesení k návrhu změny Etického kodexu člena Zastupitelstva hlavního města Prahy (usnesení) Ano
33/02 15.12.2005 104 Usnesení k problematice bezplatného užívání MHD poslanci, senátory a soudci Ústavního soudu (usnesení) Ano
33/02 15.12.2005 104 Usnesení k problematice bezplatného užívání MHD poslanci, senátory a soudci Ústavního soudu (usnesení) Ano
33/02 15.12.2005 104 Usnesení k problematice bezplatného užívání MHD poslanci, senátory a soudci Ústavního soudu (usnesení) Ne
33/02 15.12.2005 104 Usnesení k problematice bezplatného užívání MHD poslanci, senátory a soudci Ústavního soudu (usnesení) Ano
33/02 15.12.2005 104 Usnesení k problematice bezplatného užívání MHD poslanci, senátory a soudci Ústavního soudu (usnesení) Ano
33/02 15.12.2005 104 Usnesení k problematice bezplatného užívání MHD poslanci, senátory a soudci Ústavního soudu (usnesení) Ano
15.12.2005 105 Usnesení k návrhu zákonů k předložení Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (zákonodárná iniciativa hlavního města Prahy) (protinávrh) Ne
15.12.2005 105 Usnesení k návrhu zákonů k předložení Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (zákonodárná iniciativa hlavního města Prahy) (protinávrh) Ne
15.12.2005 105 Usnesení k návrhu zákonů k předložení Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (zákonodárná iniciativa hlavního města Prahy) (usnesení) Ne
15.12.2005 105 Usnesení k návrhu zákonů k předložení Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (zákonodárná iniciativa hlavního města Prahy) (usnesení) Ne
15.12.2005 105 Usnesení k návrhu zákonů k předložení Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (zákonodárná iniciativa hlavního města Prahy) (usnesení) Ne
15.12.2005 105 Usnesení k návrhu zákonů k předložení Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (zákonodárná iniciativa hlavního města Prahy) (usnesení) Ne
33/03 15.12.2005 127A Usnesení k návrhu na poskytnutí finančního daru ve výši 300 tis. USD na základní humanitární pomoc pro postižené říjnovým zemětřesením v Pákistánu (protinávrh-zmatečné) Ne
33/03 15.12.2005 127A Usnesení k návrhu na poskytnutí finančního daru ve výši 300 tis. USD na základní humanitární pomoc pro postižené říjnovým zemětřesením v Pákistánu (protinávrh) Ne
33/03 15.12.2005 127A Usnesení k návrhu na poskytnutí finančního daru ve výši 300 tis. USD na základní humanitární pomoc pro postižené říjnovým zemětřesením v Pákistánu (usnesení) Ano
33/04 15.12.2005 024 Usnesení k rozpracování usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 31/04 a 31/05 ze dne 20. 10.2005 - úprava rozpočtu hl. m. Prahy (usnesení) Ano
33/05 15.12.2005 155 Usnesení ke schválení vyhlášení 2. Výzvy k předkládání akcí v Grantovém schématu na podporu rozvoje malých a středních podniků pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha a její zveřejnění v regionálním tisku (usnesení) Ano
33/06 15.12.2005 156 Usnesení ke schválení akcí doporučených k uzavření smlouvy o financování akce z Grantového schématu na podporu rozvoje malého a středního podnikání v rámci opatření 2.2.1 (usnesení) Ano
33/07 15.12.2005 130 Usnesení ke schválení projektů doporučených k poskytnutí podpory v rámci 3. Výzvy v JPD 2 a ke schválení výše procentního podílu/dotace z rozpočtu hl. m. Prahy (usnesení) Ano
33/08 15.12.2005 132 Usnesení k návrhu na nabytí nemovitostí od Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost, do vlastnictví hl. m. Prahy pro účely stavby č. 5407 - Maniny - příprava území. (usnesení) Ano
33/09 15.12.2005 122 Usnesení ke změně účelu a uvolnění dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 09 městské části Praha 19 (usnesení) Ano
33/10 15.12.2005 140 Usnesení ke změně charakteru části investiční dotace poskytnuté na základě usn. ZHMP č. 29/08 ze dne 23.6.2005 MČ Praha - Velká Chuchle (usnesení) Ano
33/11 15.12.2005 031 Usnesení k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hlavního města Prahy (usnesení) Ano
33/12 15.12.2005 180 Usnesení k návrhu změny zřizovací listiny Správy služeb Městské policie hlavního města Prahy (usnesení) Ano
33/13 15.12.2005 134 Usnesení obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/1998 Sb. hl. m. Prahy, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hlavního města Prahy (usnesení) Ano
33/14 15.12.2005 065 Usnesení k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 14 z kap. 05 (usnesení) Ano
33/15 15.12.2005 059 Usnesení k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 7 z kap. 05 (usnesení) Ano
33/16 15.12.2005 128 Usnesení k návrhu na úpravu rozpočtu v kap.0465 - Školství, mládež a samospráva v roce 2005 (usnesení) Ano
33/17 15.12.2005 139 Usnesení ke změně účelu zůstatku investiční dotace poskytnuté na základě usnesení ZHMP č. 29/08 ze dne 23. 6. 2005 MČ Praha 18 - Letňany: z investiční akce č. 8429 - "MŠ Příborská 514 - výměna oken II. etapa - pavilony B, C" na investiční akci č. 8428 - ZŠ Gen. F. Fajtla - výměna oken II. etapa (usnesení) Ano
33/18 15.12.2005 148 Návrh na změnu účelu zůstatku investičních dotací poskytnutých městské části Praha 14 usnesením ZHMP č. 29/08 ze dne 23.6.2005 a usnesením ZHMP č. 27/11 ze dne 28.4.2005 na investiční akci č.0000 "ZŠ Vybíralova - výměna oken západního průčelí pavilonu C" (usnesení) Ano
33/19 15.12.2005 036 Usnesení k návrhu na změnu zřizovací listiny Střední odborné školy waldorfské, Praha 5, Fingerova 2186 (usnesení) Ano
33/20 15.12.2005 001 Usnesení k návrhu na změnu zřizovací listiny Střední odborné školy, Středního odborného učiliště a Odborného učiliště, Praha 9, Učňovská 1 (usnesení) Ano
33/21 15.12.2005 998 Usnesení k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 (usnesení) Ano
33/22 15.12.2005 665 Usnesení K návrhu změn zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti SKU MHMP (usnesení) Ano
33/23 15.12.2005 142 Usnesení k návrhu na úpravu rozpočtu Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciové společnosti na rok 2005 (usnesení) Ano
33/24 15.12.2005 107 Usnesení k návrhu úplatného převodu pozemku parc. č. 2930/43 k.ú. Žižkov o výměře 1 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do SJM JUDr. Jaroslava a Hany Štrausových (usnesení) Ano
Celkový počet: 73
Na stránce: