Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 123
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
22.10.2009 30. zasedání (návrhový výbor) Ano
22.10.2009 30. zasedání (zařazení tisku) Ne
22.10.2009 30. zasedání (zařazení tisku) Ano
22.10.2009 30. zasedání (zařazení tisku) Ano
22.10.2009 30. zasedání (zařazení tisku) Ano
22.10.2009 30. zasedání (zařazení tisku) Ano
22.10.2009 30. zasedání (zařazení tisku) Ano
22.10.2009 30. zasedání (zařazení tisku) Ano
22.10.2009 30. zasedání (zařazení tisku) Ano
22.10.2009 30. zasedání (zařazení tisku) Ano
22.10.2009 30. zasedání (schválení programu) Ano
1 22.10.2009 745 Návrh na rozšíření účelu investiční dotace poskytnuté z rozpočtu hl.m. Prahy a ponechané MČ Praha - Řeporyje na základě usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 25/2 z 26.3.2009 (usnesení k Z-745) Ano
2 22.10.2009 Z-037 Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 4 na vrub kapitoly 1016 - rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy (usnesení k Z-037) Ano
3 22.10.2009 Z-038 Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Lipence z kapitoly 06 rozpočtu hlavního města Prahy (usnesení k Z-038) Ano
4 22.10.2009 Z-039 Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Velká Chuchle na vrub kapitoly 10 - neúčelová rezerva rozpočtu hlavního města Prahy (usnesení k Z-039) Ano
5 22.10.2009 816 Návrh na změnu účelu a charakteru dotace poskytnuté z rozpočtu hl.m. Prahy MČ Praha - Řeporyje na základě usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 26/1 ze dne 23.4.2009 (usnesení k Z-816) Ano
6 22.10.2009 736 Návrh na stanovení paušální hodinové částky pro poskytování náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva hl.m. Prahy (usnesení k Z-736) Ano
7 22.10.2009 818 Zpráva o situaci na úseku provozování výherních hracích přístrojů, videoloterních terminálů a jiných technických zařízení a kasin na území hl.m. Prahy (usnesení k Z-818) Ano
8 22.10.2009 822 Zpráva k aktuálním problémům taxislužby na území hlavního města Prahy a k návrhu zákona, kterým se mění zákon o silniční dopravě (usnesení k Z-822) Ano
9 22.10.2009 670 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace městským částem z grantů "Prevence kriminality 2009" (usnesení k Z-670) Ano
10 22.10.2009 793 Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Zbraslav na Rozhlas MČ Praha - Zbraslav (usnesení k Z-793) Ano
11 22.10.2009 Z-021 Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Libuš na výměnu oken a vybudování topení v hasičské zbrojnici Písnice (usnesení k Z-021) Ano
12 22.10.2009 756 Návrh na volbu přísedících Městského soudu v Praze (procedurální návrh) Ano
12 22.10.2009 756 Návrh na volbu přísedících Městského soudu v Praze (usnesení k Z-756) Ano
12 22.10.2009 756 Návrh na volbu přísedících Městského soudu v Praze (usnesení k Z-756) Ano
12 22.10.2009 756 Návrh na volbu přísedících Městského soudu v Praze (usnesení k Z-756) Ano
12 22.10.2009 756 Návrh na volbu přísedících Městského soudu v Praze (usnesení k Z-756) Ano
12 22.10.2009 756 Návrh na volbu přísedících Městského soudu v Praze (usnesení k Z-756) Ano
12 22.10.2009 756 Návrh na volbu přísedících Městského soudu v Praze (usnesení k Z-756) Ano
12 22.10.2009 756 Návrh na volbu přísedících Městského soudu v Praze (usnesení k Z-756) Ano
13 22.10.2009 Z-027 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hl.m. Prahy městským částem Praha 13, Praha - Suchdol a Praha 21 (movitý majetek - požární automobily (usnesení k Z-027) Ano
17 22.10.2009 820 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 153/2 o výměře 89 m2, parc.č. 310/164 o výměře 108 m2 a části pozemku parc.č. 3275/6 o výměře 3.616 m2, vše v k.ú. Michle z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti Centrum Kačerov, s.r.o. (udělení slova) Ano
17 22.10.2009 820 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 153/2 o výměře 89 m2, parc.č. 310/164 o výměře 108 m2 a části pozemku parc.č. 3275/6 o výměře 3.616 m2, vše v k.ú. Michle z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti Centrum Kačerov, s.r.o. (udělení slova) Ne
17 22.10.2009 820 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 153/2 o výměře 89 m2, parc.č. 310/164 o výměře 108 m2 a části pozemku parc.č. 3275/6 o výměře 3.616 m2, vše v k.ú. Michle z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti Centrum Kačerov, s.r.o. (udělení slova) Ne
14 22.10.2009 505 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 3422/3 o výměře 588 m2, parc.č. 3422/4 o výměře 367 m2, parc.č. 3422/5 o výměře 189 m2, parc.č. 3422/11 o výměře 197 m2, parc.č. 3422/12 o výměře 317 m2 v k.ú. Strašnice (LV 655) (usnesení k Z-505) Ano
15 22.10.2009 605 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 105 o výměře 910 m2 v k.ú. Troja z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví paní Evy Giese (usnesení k Z-605) Ano
16 22.10.2009 782 Návrh na úplatný převod rodinného domu č.p. 674, ul. Davídkova 41a, Praha 8 včetně funkčně příslušných pozemků parc.č. 1298 a 1299 v k.ú. Libeň (usnesení k Z-782) Ano
17 22.10.2009 820 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 153/2 o výměře 89 m2, parc.č. 310/164 o výměře 108 m2 a části pozemku parc.č. 3275/6 o výměře 3.616 m2, vše v k.ú. Michle z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti Centrum Kačerov, s.r.o. (usnesení k Z-820) Ano
18 22.10.2009 561 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. PK 280/2 o výměře 7628 m2 v k.ú. Kyje z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví předkladatele jediného návrhu předloženého v rámci výběrového řízení - společnosti EKOSPOL, a.s. (usnesení k Z-561) Ano
19 22.10.2009 518 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 13/10 o výměře 726 m2 a parc.č. 13/36 o výměře 517 m2 v k.ú. Libeň z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví TYRHENIKA, s.r.o. (usnesení k Z-518) Ano
20 22.10.2009 480 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 1224/2 o výměře 110 m2 a parc.č. 1241/2 o výměře 354 m2 v k.ú. Chodov (LV 1678) z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví ROD, a.s., se sídlem Praha 4, Na Sádce 780/20 (usnesení k Z-480) Ano
21 22.10.2009 479 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 310/129 v k.ú. Michle o výměře 370 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví AKCENT International House Prague, družstvo (usnesení k Z-479) Ano
22 22.10.2009 795 Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 739 o výměře 85 m2, části pozemku parc.č. 2669/3 o výměře 6 m2 a id. 1/2 pozemku parc.č. 745 o výměře 360 m2, vše v k.ú. Hostivař z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Hany Zápotocké (usnesení k Z-795) Ano
23 22.10.2009 584 Návrh na úplatný převod částí pozemku parc.č. 2329/1 v k.ú. Kobylisy z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví MUDr. Jany Soukupové, Ing. Karla Krčka a do společného jmění manželů Ing. arch. Vratislava a Ing. Magdalény Dandových a manželů Jana a Mgr. Hany Vodových (usnesení k Z-584) Ano
24 22.10.2009 677 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 649/3 v k.ú. Záběhlice o výměře 191 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví spol. Pražská teplárenská, a.s. (usnesení k Z-677) Ano
25 22.10.2009 537 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 2610 o výměře 14 m2 v k.ú. Libeň z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Ing. Oldřicha Heráleckého a k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 2611 o výměře 103 m2 v k.ú. Libeň z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Ing. Jana Hlaváčka (usnesení k Z-537) Ano
26 22.10.2009 599 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 879/64 v k.ú. Krč o výměře 66 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti NETT Consulting, a.s. (usnesení k Z-599) Ano
27 22.10.2009 603 Návrh na úplatný převod pozemků v k.ú. Záběhlice parc.č. 1988 o výměře 8 m2 a parc.č. 2024/1 o výměře 49 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví pana Roberta Dupala (usnesení k Z-603) Ano
28 22.10.2009 629 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 730/1 v k.ú. Záběhlice, dle geometrického plánu č. 2713-65/2008, nově označené jako pozemek parc.č. 730/4 v k.ú. Záběhlice o výměře 39 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví pana Milana Dufka (usnesení k Z-629) Ano
29 22.10.2009 625 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 574 v k.ú. Záběhlice o výměře 39 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví paní Jaroslavy Krchové (usnesení k Z-625) Ano
Celkový počet: 123
Na stránce: