Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 111
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
25.10.2012 složení návrhového výboru Ano
25.10.2012 vyřadit z programu jednání bod č. 11/1.- tisk Z - 1159 - K návrhu na vydání celoměstsky významných změn I+II ÚP SÚ hl.m. Prahy (Z-1438/00) Ne
25.10.2012 zařadit jako bod č. 1. původní bod 33. - tisk Z - 1151 - K petici občanů "Proti omezení veřejné dopravy v Praze" (Březina) Ne
25.10.2012 zařadit jako bod č. 2. nový bod "Informace primátora hl. m. Prahy o výběrovém řízení na post ředitele Městské policie hl. m. Prahy a další postup v obsazení této pozice" (Březina) Ano
25.10.2012 zařadit jako bod č. 6/1. - tisk Z - 1327 "Informace o postupu realizace stavby Městský okruh - Severozápadní část" (Březina) Ne
25.10.2012 zařadit jako bod č. 6/2. - tisk Z - 1325 "Informace o uzavření dodatku č. 8 k souboru smluvních dohod se společností Metrostav a.s. na výstavbu Městského okruhu v úseku Myslbekova - Pelc/Tyrolka" (Březina) Ne
25.10.2012 zařadit jako bod č. 6/3. - tisk Z - 1326 "Informace o uzavření dodatku č. 5 k souboru smluvních dohod se společností ČKD Praha DIZ, a.s. na technologickou část Městského okruhu" (Březina) Ne
25.10.2012 zařadit jako bod č. 1. "Návrh na změnu Jednacího řádu ZHMP" (Semelová) Ne
25.10.2012 o pozměněném návrhu programu jednání jako celku Ano
1 25.10.2012 Z-1143 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Suchdol na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy Ano
25.10.2012 Informace o výběrovém řízení na post ředitele Městské policie hl. m. Prahy a další postup v obsazení této pozice Ne
2 25.10.2012 Z-1135 k návrhu na změnu účelu části investiční dotace poskytnuté v roce 2011 z rozpočtu hl. m. Prahy MČ Praha 21 a ponechané k využití v roce 2012 na základě usnesení ZHMP č. 15/4 ze dne 29. 3. 2012 Ano
3 25.10.2012 Z-1213 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na r. 2012 v kap. 02 - městská infrastruktura a v kap.08 - hospodářství Ano
4 25.10.2012 Z-1219 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na r. 2012 v kap. 03 - doprava a v kap. 08 - hospodářství Ano
5 25.10.2012 Z-1276 k první části pozměňovacího návrhu klubu ČSSD - změny v části usnesení "ZHMP schvaluje", kde bod II. odst. 4. usnesení se ruší a nahrazuje se novým zněním, které zní takto: "4. navýšení běžných výdajů kapitoly 06 - kultura, sport a cestovní ruch...." Ne
5 25.10.2012 Z-1276 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy a k rozdělení finančních prostředků obdržených jako odvod z loterií dle ust. § 41i odst. 1 písm. b) a odst. 3 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách za 1. a 2. čtvrtletí roku 2012 Ne
5 25.10.2012 Z-1276 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy a k rozdělení finančních prostředků obdržených jako odvod z loterií dle ust. § 41i odst. 1 písm. b) a odst. 3 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách za 1. a 2. čtvrtletí roku 2012 Ano
6 25.10.2012 Z-1153 k návrhu na poskytnutí bezúročné půjčky městské části Praha - Slivenec z rozpočtu hlavního města Prahy Ano
7 25.10.2012 Z-1171 k návrhu zadání změny Z-1268/06 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Ano
8 25.10.2012 Z-1164 k návrhu zadání změny Z-1179/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Ano
9 25.10.2012 Z-1168 k návrhu zadání změny Z-1213/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Ano
9 25.10.2012 Z-1168 k návrhu zadání změny Z-1213/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Ano
10 25.10.2012 Z-1169 k návrhu zadání změny Z-1244/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Ano
11 25.10.2012 Z-1170 k návrhu zadání změny Z-1316/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Ano
12 25.10.2012 Z-1172 k návrhu zadání změny Z-1537/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Ano
13 25.10.2012 Z-1173 k návrhu zadání změny Z-1539/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Ano
14 25.10.2012 Z-1175 k návrhu zadání změny Z-1552/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Ano
15 25.10.2012 Z-1176 k návrhu zadání změny Z-1563/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Ano
16 25.10.2012 Z-1177 k návrhu zadání změny Z-1576/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Ano
17 25.10.2012 Z-1178 k návrhu zadání změny Z-1582/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Ano
18 25.10.2012 Z-1179 k návrhu zadání změny Z-1584/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Ano
19 25.10.2012 Z-1180 k návrhu zadání změny Z-1585/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Ano
20 25.10.2012 Z-1181 k návrhu zadání změny Z-1586/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Ano
21 25.10.2012 Z-1182 k návrhu zadání změny Z-1587/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Ano
22 25.10.2012 Z-1183 k návrhu zadání změny Z-1588/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Ano
23 25.10.2012 Z-1184 k návrhu zadání změny Z-1589/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Ano
24 25.10.2012 Z-1185 k návrhu zadání změny Z-1590/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Ano
25 25.10.2012 Z-1187 k návrhu zadání změny Z-1597/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Ano
26 25.10.2012 Z-1188 k návrhu zadání změny Z-1609/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Ano
27 25.10.2012 Z-1189 k návrhu zadání změny Z-1618/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Ano
28 25.10.2012 Z-1190 k návrhu zadání změny Z-1620/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Ano
28 25.10.2012 Z-1190 k návrhu zadání změny Z-1620/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Ano
29 25.10.2012 Z-1191 k návrhu zadání změny Z-1623/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Ano
30 25.10.2012 Z-1192 k návrhu zadání změny Z-1626/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Ano
31 25.10.2012 Z-1193 k návrhu zadání změny Z-1627/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Ano
32 25.10.2012 Z-1194 k návrhu zadání změny Z-1628/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Ano
33 25.10.2012 Z-1195 k návrhu zadání změny Z-1629/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Ano
34 25.10.2012 Z-1197 k návrhu zadání změny Z-1635/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Ano
35 25.10.2012 Z-1198 k návrhu zadání změny Z-1636/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Ano
36 25.10.2012 Z-1199 k návrhu zadání změny Z-1639/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Ano
Celkový počet: 111
Na stránce: