Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 13
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
23.5.2013  procedurální návrh - předsedajícím 27. jednání ZHMP zástupce TOP 09 RNDr. Hudeček (Vávra - za klub TOP 09) Ano
23.5.2013 složení návrhového (a volebního) výboru Ano
23.5.2013 návrh na odvolání členů Rady HMP - jednotlivě všech 11 členů Rady HMP - zařadit jako bod 1. (I. náměstek primátora Hudeček) Ano
23.5.2013 přesunout z bloku informací tisk "Informace k problematice revitalizace Staroměstského náměstí a okolí" na program jednání jako řádný bod a dále k bodu o DP hl. m. Prahy přiřadit bod "Informace o navrhovaném zdražení MHD" (Semelová) Ano
23.5.2013   Ne
23.5.2013  zařadit na program jednání jako bod 2. tisk Z - 1786 "K pozastavení výkonu usnesení Rady HMP č. 784 ze dne 16. 5. 2013 primátorem hl. m. Prahy" Ano
23.5.2013  o celém doplněném návrhu programu jednání Ano
1 23.5.2013 Z-1793 K návrhu personálních změn v Radě hl. m. Prahy Ano
1 23.5.2013 Z-1793 K návrhu personálních změn v Radě hl. m. Prahy Ano
2 23.5.2013 Z-1794 K výborům Zastupitelstva hl. m. Prahy Ano
23.5.2013 Odvolání členů Rady HMP Ano
2 23.5.2013 Z-1794 K výborům Zastupitelstva hl. m. Prahy Ano
23.5.2013  návrh na přerušení Zastupitelstva hl. m. Prahy do 6. 6. 2013 do 9.00 hodin Ano
Celkový počet: 13
Na stránce: