Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

usnesení k Z-948

Zasedání: 18

Výsledek: Ano
pro: 39
proti: 9
zdržel se: 10

Počet zastupitelů: 63
přítomno: 58

Zastupitel Hlas
Bc. František Adámek pro
JUDr. Rudolf Blažek proti
MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, M.I.B. pro
MUDr. Iveta Borská pro
Ing. Karel Březina chyběl
Mgr. Petr Bříza pro
Mgr. Jiří Dienstbier zdržel se
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. pro
Petr Dolínek proti
Ing. Milan Růžička chyběl
Petr Hána zdržel se
Daniel Hodek proti
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. pro
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. chyběl
Pavel Hurda pro
JUDr. Helena Chudomelová pro
Mgr. Ivan Kabický pro
Mgr. Jan Kalousek pro
PhDr. Lukáš Kaucký pro
Ing. Pavel Klega pro
Ing. Gabriela Kloudová, MBA proti
Ing. Marie Kousalíková pro
JUDr. Monika Hášová pro
Mgr. Albert Kubišta pro
JUDr. Lubomír Ledl zdržel se
Jiří Liška pro
Radek Lohynský pro
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA zdržel se
Mgr. Lukáš Manhart pro
Mgr. Dalibor Mlejnský zdržel se
Josef Nosek pro
Ing. Jiří Nouza pro
Ing. Václav Novotný chyběl
Ing. Jiří Pařízek pro
Bc. Ondřej Pecha pro
Roman Petrus proti
Ing. Lukáš Plachý zdržel se
Mgr. Ondřej Počarovský pro
Ing.Mgr. Miroslav Poche proti
Ing. Milan Richter proti
Ing. Pavel Richter pro
Mgr. Marta Semelová zdržel se
Ing. Vladimír Schmalz chyběl
Jan Slezák zdržel se
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. pro
Petr Šimůnek proti
MUDr. Boris Šťastný proti
Ing. Michal Štěpán pro
Mgr. Nataša Šturmová pro
Ing. Věra Šturmová pro
Mgr. Ludmila Štvánová pro
JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. zdržel se
Mgr. Petr Trombik pro
Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. pro
Ing. Alexandra Udženija pro
Dr.-Ing. Milan Urban pro
Mgr. Roman Vaculka pro
Ing. Jan Vašíček pro
Jiří Vávra pro
Andrea Vlásenková pro
Ing. Eva Vorlíčková pro
Ing. Antonín Weinert, CSc. zdržel se
David Zelený pro