Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

pozměňovací návrh - "Návrh na poskytnutí investičních dotací městským částem HMP z rezervy ..... (viz tabulky)" (Březina)

Zasedání: 37

Výsledek: Ano
pro: 44
proti: 0
zdržel se: 4

Počet zastupitelů: 63
přítomno: 48

Zastupitel Hlas
Bc. František Adámek chyběl
JUDr. Rudolf Blažek zdržel se
MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, M.I.B. pro
MUDr. Iveta Borská chyběl
Ing. Karel Březina pro
Mgr. Petr Bříza pro
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. pro
Petr Dolínek pro
Petr Hána pro
Daniel Hodek pro
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. pro
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. chyběl
Pavel Hurda nehlasoval
JUDr. Helena Chudomelová pro
Mgr. Ivan Kabický pro
Mgr. Jan Kalousek pro
PhDr. Lukáš Kaucký pro
Ing. Pavel Klega pro
Ing. Gabriela Kloudová, MBA pro
Ing. Marie Kousalíková pro
JUDr. Monika Hášová pro
Mgr. Albert Kubišta nehlasoval
JUDr. Lubomír Ledl zdržel se
Jiří Liška chyběl
Radek Lohynský chyběl
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA pro
Mgr. Lukáš Manhart pro
Mgr. Dalibor Mlejnský pro
Josef Nosek chyběl
Ing. Jiří Nouza pro
Ing. Václav Novotný pro
Ing. Jiří Pařízek pro
Bc. Ondřej Pecha chyběl
Roman Petrus pro
Ing. Lukáš Plachý pro
Mgr. Ondřej Počarovský pro
Ing.Mgr. Miroslav Poche pro
Ing. Pavel Richter pro
Ing. Milan Růžička pro
Mgr. Marta Semelová zdržel se
Ing. Vladimír Schmalz chyběl
Jan Slezák pro
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. pro
Petr Šimůnek zdržel se
Ing. Michal Štěpán pro
Mgr. Nataša Šturmová pro
Ing. Věra Šturmová pro
Mgr. Ludmila Štvánová pro
JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. pro
Mgr. Petr Trombik pro
Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. chyběl
Ing. Alexandra Udženija chyběl
Dr.- Ing. Milan Urban pro
Mgr. Roman Vaculka chyběl
Mgr. Lucie Válová pro
Ing. Jan Vašíček pro
Jiří Vávra pro
Ing. Ivan Vinš chyběl
Andrea Vlásenková pro
Ing. Eva Vorlíčková nehlasoval
Ing. Antonín Weinert, CSc. pro
David Zelený pro
Mgr. Bohumil Zoufalík pro