Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

protinávrh přeřadit "z přílohy č. 1 ke schválení" do "přílohy č. 2 k neschválení" podnět č. 143 - MČ Praha 5 (Semelová)

Zasedání: 39

Výsledek: Ne
pro: 9
proti: 7
zdržel se: 37

Počet zastupitelů: 63
přítomno: 53

Zastupitel Hlas
Bc. František Adámek zdržel se
JUDr. Rudolf Blažek pro
MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, M.I.B. zdržel se
MUDr. Iveta Borská zdržel se
Ing. Karel Březina zdržel se
Mgr. Petr Bříza zdržel se
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. zdržel se
Petr Dolínek zdržel se
Petr Hána pro
Daniel Hodek zdržel se
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. zdržel se
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. zdržel se
Pavel Hurda nehlasoval
JUDr. Helena Chudomelová proti
Mgr. Ivan Kabický zdržel se
Mgr. Jan Kalousek pro
PhDr. Lukáš Kaucký zdržel se
Ing. Pavel Klega zdržel se
Ing. Gabriela Kloudová, MBA zdržel se
Ing. Marie Kousalíková zdržel se
JUDr. Monika Hášová zdržel se
Mgr. Albert Kubišta chyběl
JUDr. Lubomír Ledl pro
Jiří Liška proti
Radek Lohynský chyběl
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA zdržel se
Mgr. Lukáš Manhart zdržel se
Mgr. Dalibor Mlejnský zdržel se
Josef Nosek chyběl
Ing. Jiří Nouza zdržel se
Ing. Václav Novotný zdržel se
Ing. Jiří Pařízek zdržel se
Bc. Ondřej Pecha pro
Roman Petrus zdržel se
Ing. Lukáš Plachý zdržel se
Mgr. Ondřej Počarovský proti
Ing.Mgr. Miroslav Poche proti
Ing. Pavel Richter zdržel se
Ing. Milan Růžička chyběl
Mgr. Marta Semelová pro
Ing. Vladimír Schmalz chyběl
Jan Slezák proti
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. pro
Petr Šimůnek chyběl
Ing. Michal Štěpán zdržel se
Mgr. Nataša Šturmová proti
Ing. Věra Šturmová zdržel se
Mgr. Ludmila Štvánová zdržel se
JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. chyběl
Mgr. Petr Trombik zdržel se
Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. chyběl
Ing. Alexandra Udženija zdržel se
Dr.- Ing. Milan Urban zdržel se
Mgr. Roman Vaculka chyběl
Mgr. Lucie Válová zdržel se
Ing. Jan Vašíček zdržel se
Jiří Vávra zdržel se
Ing. Ivan Vinš zdržel se
Andrea Vlásenková zdržel se
Ing. Eva Vorlíčková zdržel se
Ing. Antonín Weinert, CSc. proti
David Zelený pro
Mgr. Bohumil Zoufalík pro