Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

usnesení k Z-2478

Zasedání: 39

Výsledek: Ano
pro: 41
proti: 1
zdržel se: 11

Počet zastupitelů: 63
přítomno: 53

Zastupitel Hlas
Bc. František Adámek pro
JUDr. Rudolf Blažek proti
MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, M.I.B. pro
MUDr. Iveta Borská pro
Ing. Karel Březina pro
Mgr. Petr Bříza zdržel se
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. pro
Petr Dolínek pro
Petr Hána zdržel se
Daniel Hodek pro
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. pro
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. pro
Pavel Hurda nehlasoval
JUDr. Helena Chudomelová pro
Mgr. Ivan Kabický zdržel se
Mgr. Jan Kalousek zdržel se
PhDr. Lukáš Kaucký pro
Ing. Pavel Klega pro
Ing. Gabriela Kloudová, MBA pro
Ing. Marie Kousalíková zdržel se
JUDr. Monika Hášová pro
Mgr. Albert Kubišta chyběl
JUDr. Lubomír Ledl zdržel se
Jiří Liška pro
Radek Lohynský chyběl
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA pro
Mgr. Lukáš Manhart pro
Mgr. Dalibor Mlejnský zdržel se
Josef Nosek pro
Ing. Jiří Nouza pro
Ing. Václav Novotný pro
Ing. Jiří Pařízek pro
Bc. Ondřej Pecha zdržel se
Roman Petrus pro
Ing. Lukáš Plachý pro
Mgr. Ondřej Počarovský pro
Ing.Mgr. Miroslav Poche pro
Ing. Pavel Richter pro
Ing. Milan Růžička chyběl
Mgr. Marta Semelová zdržel se
Ing. Vladimír Schmalz chyběl
Jan Slezák pro
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. nehlasoval
Petr Šimůnek chyběl
Ing. Michal Štěpán pro
Mgr. Nataša Šturmová pro
Ing. Věra Šturmová pro
Mgr. Ludmila Štvánová pro
JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. chyběl
Mgr. Petr Trombik pro
Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. chyběl
Ing. Alexandra Udženija zdržel se
Dr.-Ing. Milan Urban pro
Mgr. Roman Vaculka chyběl
Mgr. Lucie Válová pro
Ing. Jan Vašíček pro
Jiří Vávra pro
Ing. Ivan Vinš pro
Andrea Vlásenková pro
Ing. Eva Vorlíčková pro
Ing. Antonín Weinert, CSc. pro
David Zelený zdržel se
Mgr. Bohumil Zoufalík pro