Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

usnesení k Z-1879

Zasedání: 31

Výsledek: Ano
pro: 50
proti: 0
zdržel se: 1

Počet zastupitelů: 63
přítomno: 51

Zastupitel Hlas
Bc. František Adámek pro
JUDr. Rudolf Blažek pro
MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, M.I.B. pro
MUDr. Iveta Borská pro
Ing. Karel Březina pro
Mgr. Petr Bříza chyběl
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. pro
Petr Dolínek pro
Petr Hána pro
Daniel Hodek pro
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. pro
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. pro
Pavel Hurda pro
JUDr. Helena Chudomelová pro
Mgr. Ivan Kabický pro
Mgr. Jan Kalousek pro
PhDr. Lukáš Kaucký pro
Ing. Pavel Klega nehlasoval
Ing. Gabriela Kloudová, MBA chyběl
Ing. Marie Kousalíková pro
JUDr. Monika Hášová pro
Mgr. Albert Kubišta pro
JUDr. Lubomír Ledl pro
Jiří Liška nehlasoval
Radek Lohynský pro
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA pro
Mgr. Lukáš Manhart pro
Mgr. Dalibor Mlejnský chyběl
Josef Nosek chyběl
Ing. Jiří Nouza pro
Ing. Václav Novotný pro
Ing. Jiří Pařízek pro
Bc. Ondřej Pecha pro
Roman Petrus pro
Ing. Lukáš Plachý pro
Mgr. Ondřej Počarovský pro
Ing.Mgr. Miroslav Poche pro
Ing. Pavel Richter pro
Ing. Milan Růžička pro
Mgr. Marta Semelová pro
Ing. Vladimír Schmalz nehlasoval
Jan Slezák pro
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. pro
Petr Šimůnek pro
Ing. Michal Štěpán pro
Mgr. Nataša Šturmová pro
Ing. Věra Šturmová pro
Mgr. Ludmila Štvánová pro
JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. pro
Mgr. Petr Trombik pro
Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. pro
Ing. Alexandra Udženija zdržel se
Dr.-Ing. Milan Urban chyběl
Mgr. Roman Vaculka chyběl
Mgr. Lucie Válová pro
Ing. Jan Vašíček pro
Jiří Vávra pro
Ing. Ivan Vinš pro
Andrea Vlásenková nehlasoval
Ing. Eva Vorlíčková pro
Ing. Antonín Weinert, CSc. pro
David Zelený nehlasoval
Mgr. Bohumil Zoufalík chyběl