Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy (Portál hlavního města Prahy)

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 179
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
15.11.2018 složení návrhového výboru Ano
30.11.2010 Zahájení (ZKUŠEBNÍ (TESTOVACÍ)) Ne
26.11.2014 procedurální návrh o přerušení tohoto zasedání ZHMP do 13.00 hodin (Novotný V.) Ne
30.11.2006 Schválení pořadu jednání (usnesení) Ano
15.11.2018  o ad hoc změně Jednacího řádu ZHMP – vyřadit pravidelné body jednání „„Návrhy, připomínky a podněty občanů" a „Dotazy, připomínky a podněty členů Zastupitelstva hl. m. Prahy" z tohoto ustavujícího zasedání ZHMP Ano
30.11.2010 Schválení návrhu programu jednání (zařazení bodu Jednací a volební řád (Vašíček) zpoc) Ano
26.11.2014 procedurální návrh o přerušení tohoto zasedání ZHMP do 13.30 hodin (Udženija) Ne
30.11.2006 Volba návrhového a volebního výboru (usnesení) Ano
15.11.2018   zařadit bod „Dopravní priority v Praze“ jako bod poř. č. 11 (Stuchlík) Ne
30.11.2010 Schválení návrhu programu jednání - zařazení bodu Jednací řád (opakované hlasování - zařazení bodu Jednací a vole) Ano
26.11.2014 procedurální návrh o přerušení tohoto zasedání ZHMP do 18.00 hodin s tím, že zasedání bude pokračovat i po 19.00 hodině (Štěpánek P.) Ano
2 30.11.2006 772 Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva hl.m. Prahy (protinávrh k Z-772-zmatečné) Ne
15.11.2018   zařadit bod „K zřízení funkce zmocněnce hl. m. Prahy pro koordinační činnost v jednání s orgány státní správy“, tisk Z – 6900 jako bod poř. č. 11 (Udženija) Ano
30.11.2010 doplnění programu o bod "Vystoupení občanů" (usnesení) Ano
2 30.11.2006 772 Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva hl.m. Prahy (protinávrh k Z-772) Ne
26.11.2014 složení návrhového a volebního výboru ZHMP Ano
2 30.11.2006 772 Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva hl.m. Prahy (usnesení k Z-772) Ano
15.11.2018  o celém návrhu programu jednání Ano
30.11.2010 hlasování o celém doplněném programu (usnesení) Ano
26.11.2014 o návrhu programu jednání Ano
3 30.11.2006 771 K výborům Zastupitelstva hl.m.Prahy (protinávrh k Z-771) Ne
1 15.11.2018 Z-6888 k návrhu na volbu primátora hl. m. Prahy, náměstků primátora hl. m. Prahy a členů Rady hlavního města Prahy Ano
30.11.2010 Volba návrhového a volebního výboru (usnesení) Ano
26.11.2014 o průběhu a způsobu voleb Ano
3 30.11.2006 771 K výborům Zastupitelstva hl.m.Prahy (procedurální návrh) Ano
1 15.11.2018 Z-6888 k návrhu na volbu primátora hl. m. Prahy, náměstků primátora hl. m. Prahy a členů Rady hlavního města Prahy Ne
01/02 28.11.2002 071 k výborům Zastupitelstva hlavního města Prahy (F) Ne
30.11.2010 prodloužení doby diskuse na 2 hodiny (Vašíček) (procedurální návrh) Ne
1 26.11.2014 Z-3082 K návrhu na volbu primátorky hl.m. Prahy, náměstků primátorky hl.m. Prahy a členů Rady hlavního města Prahy Ano
3 30.11.2006 771 K výborům Zastupitelstva hl.m.Prahy (usnesení k Z-771) Ano
1 15.11.2018 Z-6888 k návrhu na volbu primátora hl. m. Prahy, náměstků primátora hl. m. Prahy a členů Rady hlavního města Prahy Ano
01/02 28.11.2002 071 k výborům Zastupitelstva hlavního města Prahy (F) Ne
30.11.2010 průběh projednávání bodu (usnesení) Ano
1 26.11.2014 Z-3082 K návrhu na volbu primátorky hl.m. Prahy, náměstků primátorky hl.m. Prahy a členů Rady hlavního města Prahy Ano
3 30.11.2006 771 K výborům Zastupitelstva hl.m.Prahy (usnesení k Z-771) Ano
1 15.11.2018 Z-6888 k návrhu na volbu primátora hl. m. Prahy, náměstků primátora hl. m. Prahy a členů Rady hlavního města Prahy Ano
01/02 28.11.2002 071 k výborům Zastupitelstva hlavního města Prahy (F) Ne
30.11.2010 přerušení jednání na 15 minut - klub TOP 09 (procedurální návrh) Ne
1 26.11.2014 Z-3082 K návrhu na volbu primátorky hl.m. Prahy, náměstků primátorky hl.m. Prahy a členů Rady hlavního města Prahy Ano
3 30.11.2006 771 K výborům Zastupitelstva hl.m.Prahy (usnesení k Z-771) Ano
1 15.11.2018 Z-6888 k návrhu na volbu primátora hl. m. Prahy, náměstků primátora hl. m. Prahy a členů Rady hlavního města Prahy Ano
01/02 28.11.2002 071 k výborům Zastupitelstva hlavního města Prahy (F) Ne
30.11.2010 třetí vystoupení člena ZHMP Vašíčka v diskusi (třetí vystoupení) Ano
26.11.2014 K návrhu na volbu primátorky hl.m. Prahy, náměstků primátorky hl.m. Prahy a členů Rady hlavního města Prahy Ano
1 15.11.2018 Z-6888 k návrhu na volbu primátora hl. m. Prahy, náměstků primátora hl. m. Prahy a členů Rady hlavního města Prahy Ano
01/02 28.11.2002 071 k výborům Zastupitelstva hlavního města Prahy (F) Ne
30.11.2010 pokračování tohoto jednání i po 19. hodině (procedurální návrh) Ano
3 30.11.2006 771 K výborům Zastupitelstva hl.m.Prahy (usnesení k Z-771) Ano
1 26.11.2014 Z-3082 K návrhu na volbu primátorky hl.m. Prahy, náměstků primátorky hl.m. Prahy a členů Rady hlavního města Prahy Ano
1 15.11.2018 Z-6888 k návrhu na volbu primátora hl. m. Prahy, náměstků primátora hl. m. Prahy a členů Rady hlavního města Prahy Ano
Celkový počet: 179
Na stránce: