Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy (Portál hlavního města Prahy)

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 446
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
14.11.2019  složení návrhového výboru Ano
26.11.2015   Ano
29.11.2007 11. zasedání (návrhový výbor) Ano
24.11.2011 11. zasedání Ano
14.11.2019 přesunout z bloku „K informaci“ tisk Z – 7785 do projednání, a to po ukončení posledního bodu radního Chabra (Nacher)  Ano
26.11.2015   Ano
29.11.2007 11. zasedání (zařazení tisku) Ne
24.11.2011 11. zasedání Ano
14.11.2019 vyřazení všech červených tisků s výjimkou petice Z – 7801 pod bodem poř. číslo 42 (Pilný)  Ne
26.11.2015   Ano
29.11.2007 11. zasedání (zařazení tisku) Ne
24.11.2011 11. zasedání Ano
11/01 30.9.1999 920 k návrhu na využití předkupního práva k podílu jedné id. poloviny nemovitosti č.p. 284, parc.č.174 v (F) Ano
11/02 30.9.1999 912 k návrhu úprav rozpočtu hl.m.Prahy na rok 1999 po aktualizaci finančních prostředků na plnění (F) Ano
14.11.2019 zařadit bod „Informace o rozvoji pobytových služeb HMP“ jako bod 32 – poslední bod radní Johnové (Udženija) Ne
26.11.2015   Ano
29.11.2007 11. zasedání (schválení programu) Ano
24.11.2011 11. zasedání Ano
11/01 30.10.2003 536 ke Zprávě o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za 1. pololetí 2003 (F) Ano
11/03 30.9.1999 900 k návrhu Plánu práce Zastupitelstva hlavního města Prahy na II. pololetí 1999 (F) Ano
14.11.2019 přeřadit bod 42, tisk Z – 7801 k „Petici za zamezení plánovaných stavebních úprav ve Velké strahovské zahradě na Petříně“ do programového bloku petic – od 17 hodin jako třetí v pořadí (Janderová)  Ne
26.11.2015   Ne
1 29.11.2007 453 Konečný návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2008, dotačních vztahů k městským částem hlavního města Prahy na rok 2008 a rozpočtového výhledu do r. 2013 (protinávrh k Z-453) Ne
24.11.2011 11. zasedání Ano
11/02 30.10.2003 593 k rozhodnutí o přidělení dotace z Fondu solidarity Evropské unie a k návrhu úprav rozpočtu hl.m.Prah (F) Ano
14.11.2019 zařadit bod „K zajištění obslužnosti MHD“ jako poř. č. 10 (Nekolný) Ne
26.11.2015   Ne
11/04 30.9.1999 901 k návrhu vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se doplňuje vyhláška hl.m. Prahy č. 12/1999 Sb. (F) Ano
1 29.11.2007 453 Konečný návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2008, dotačních vztahů k městským částem hlavního města Prahy na rok 2008 a rozpočtového výhledu do r. 2013 (protinávrh k Z-453) Ne
24.11.2011 11. zasedání Ne
11/05 30.9.1999 902 k návrhu vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se doplňuje vyhláška hl.m. Prahy č. 12/1999 Sb. (F) Ano
11/03 30.10.2003 613 k rozhodnutí o přidělení dotace z Fondu solidarity Evropské unie určené na nápravu povodňových škod (F) Ano
14.11.2019 zařadit bod „Řešení krize v důsledku nedostatku řidičů MHD“ jako první bod náměstka primátora Scheinherra (Stárek) Ne
26.11.2015   Ne
1 29.11.2007 453 Konečný návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2008, dotačních vztahů k městským částem hlavního města Prahy na rok 2008 a rozpočtového výhledu do r. 2013 (protinávrh k Z-453) Ne
24.11.2011 11. zasedání Ano
11/06 30.9.1999 890 k revokaci usnesení ZHMP č. 35/8 ze dne 30.1.1998 k návrhu na schválení úplatného převodu části (F) Ano
11/04 30.10.2003 522 k revokaci usnesení ZHMP č. 09/03 ze dne 26.6.2003 k návrhu na úpravy rozpočtu vlastního hl. m. Prah (F) Ano
14.11.2019 doplnit na konec názvu tisku Z – 7778 „ulice Vašátkova“, na konec názvu tisku Z – 7781 „ulice Smikova“, na konec názvu tisku Z – 7790 „ulice Vlčkova“ a na konec názvu tisku Z – 7800 „ulice Anderleho“ (Zábranský)  Ano
26.11.2015   Ano
1 29.11.2007 453 Konečný návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2008, dotačních vztahů k městským částem hlavního města Prahy na rok 2008 a rozpočtového výhledu do r. 2013 (protinávrh k Z-453) Ne
24.11.2011 11. zasedání Ne
11/05 30.10.2003 534 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m.Prahy kap.03 na rok 2003 - navýšení o 1 054 977 000 Kč, určených na (F) Ano
14.11.2019 k problematice plnění usnesení ZHMP č. 7/6 ze dne 23. 5. 2019 (nemocnice Na Františku), zařadit jako bod číslo 28 nebo 32 do bloku radní Johnové s tím, že ostatní poř. č. posunout dle číselné řady (Janderová) Ne
26.11.2015   Ano
11/07 30.9.1999 886 k revokaci usnesení ZHMP č. 33/32 ze dne 28.11.1997 k návrhu na schválení úplatného převodu (F) Ano
1 29.11.2007 453 Konečný návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2008, dotačních vztahů k městským částem hlavního města Prahy na rok 2008 a rozpočtového výhledu do r. 2013 (protinávrh k Z-453) Ne
24.11.2011 11. zasedání Ano
11/06 30.10.2003 566 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2003 z kap. 09 pro MČ Prah (F) Ano
14.11.2019 zařadit bod „Ke vzniku společného podniku mezi Dopravním podnikem a společností Nové Holešovice Development a. s.“ jako bod poř. č. 10 (Portlík) Ne
Celkový počet: 446
Na stránce: