Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy (Portál hlavního města Prahy)

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 486
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
15.12.2011 12. zasedání Ano
13.12.2007 12.zasedání (návrhový výbor) Ano
17.12.2015   Ano
12.12.2019 složení návrhového výboru  Ano
15.12.2011 12. zasedání Ne
13.12.2007 12.zasedání (schválení programu) Ano
17.12.2015   Ano
12.12.2019 předřadit Z-7816„"vstup do byt. družstva Bytové družstvo Vašátkova“,Z-7840 „"vstup do byt. družstva Bytové druž. Smikova“,Z-7841„"vstup do byt. družstva Bytové družstvo Vlčkova 1068,1069“ a Z–7842 „vstup do byt. družstva Bytové družstvo Výhled Černý Most“ jako pevné body na 18 h (Zajac) Ano
12.12.2019 přeřadit bod 30, tisk Z – 7897 „k Upgrade sítě VO pro účely dobíjení e-mobility a dalších synergií|“ na pevný čas na 16. hodinu (Chabr)  Ano
1 13.12.2007 484 Návrh na navýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2007 o přijaté investiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj určené na projekt financovaný v rámci JPD 2 (usnesení k Z-484) Ano
15.12.2011 12. zasedání Ne
17.12.2015   Ne
12.12.2019 zařadit nový bod „Informace o novém vizuálním stylu pražské MHD“ jako první bod náměstka primátora Scheinherra (Udženija)  Ne
15.12.2011 12. zasedání Ne
2 13.12.2007 433 Návrh na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2007 v kapitole 0329-Doprava z úspory hospodaření za rok 2006 (usnesení k Z-433) Ano
17.12.2015   Ano
12.12.2019  vyřadit bod 36/6, tisk Z – 7617 „k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2386/1 o výměře 327 m2 a částí pozemku parc. č. 3830/4 o výměře 69 m2 a 511 m2 k.ú. Libeň“ z programu tohoto jednání (Mahrik) Ano
3 13.12.2007 486 Návrh na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v souvislosti s vratkami půjček MČ, poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy na částečné krytí akcí financovaných v rámci JPD 2 (usnesení k Z-486) Ano
12/02 21.10.1999 969 k návrhu udělení grantů v oblasti životního prostředí v roce 1999 (F) Ano
15.12.2011 12. zasedání Ano
17.12.2015   Ano
12.12.2019 zařadit „Rohanský most“ jako bod č. 5 (Prokop) Ne
12/03 21.10.1999 981 k návrhu na zřízení rozpočtové organizace Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy (F) Ano
12/01 27.11.2003 599 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hl.m.Prahy v roce 2003 o účelovou investiční dotaci ze státn (F) Ano
15.12.2011 12. zasedání Ano
4 13.12.2007 539 Návrh na změnu účelu a charakteru části poskytnuté účelové investiční dotace MČ Praha - Lochkov na akci MŠ - výměna podlahové krytiny (usnesení k Z-539) Ano
17.12.2015   Ne
12.12.2019 vyřadit bod č. 9/2, tisk Z – 7823 „k návrhům změn ÚP - 2. skupina (fáze "návrh" + "OOP", vlna 01 úprav) (Hlaváček) Ano
12/02 27.11.2003 658 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy, kap. 1016 - rezerva pro MČ, (F) Ano
1 15.12.2011 Z-704 ke konečnému návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2012, dotačních vztahů k městským částem hlavního města Prahy na rok 2012 a rozpočtového výhledu do roku 2017 Ano
13.12.2007 Návrh o aktuálních ratingových ohodnoceních hl.m.Prahy agenturami Standard & Poor´s a Moody´s - listopad 2007 (usnesení k Z-406) Ano
17.12.2015   Ano
12.12.2019 tisk Z – 7924 „k petici „Za zachování klubu ShowPark Marketu v areálu Holešovické tržnice v Praze 7“ zařadit jako pevný bod na 18. hodinu (Janderová) Ano
6 13.12.2007 469 Návrh Pravidel pro finanční vypořádání hlavní činnosti příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou a Pravidel doplňkové činnosti příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou na rok 2008 a k návrhu na zřízení fondu Finančního vypořádání příspěvkových organizací hlavního města (usnesení k Z-469) Ano
12/03 27.11.2003 659 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace pro MČ Praha - Troja z kap. 10 - rezerva na (F) Ano
1 15.12.2011 Z-704 ke konečnému návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2012, dotačních vztahů k městským částem hlavního města Prahy na rok 2012 a rozpočtového výhledu do roku 2017 Ne
1 17.12.2015 Z-3970 k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016, finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy na rok 2016, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2016 městským částem hl. m. Prahy a rozpočtového výhledu do roku 2021 Ano
12.12.2019 zařadit tisk Z – 7807 „K Mariánskému sloupu“ za tisky radní Johnové (Wolf)  Ano
12/06 21.10.1999 906 k návrhu na schválení úplatného převodu vlastnictví pozemku č. parc. 2836/2 o výměře 365 m2 v (F) Ano
12/04 27.11.2003 651 k revokaci usnesení ZHMP č. 05/07 ze dne 27.2.2003 k návrhu na uvolnění dotací městským částem (F) Ano
1 15.12.2011 Z-704 ke konečnému návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2012, dotačních vztahů k městským částem hlavního města Prahy na rok 2012 a rozpočtového výhledu do roku 2017 Ne
7 13.12.2007 439 Návrh obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl. m. Prahy (usnesení k Z-439) Ano
1 17.12.2015 Z-3970 k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016, finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy na rok 2016, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2016 městským částem hl. m. Prahy a rozpočtového výhledu do roku 2021 Ne
12.12.2019 zařadit bod „Zřízení pracovní skupiny k SOKP stavby 511“ jako poslední bod č. 22 ebo jako poslední bod náměstka primátora Scheinherra (Bílek) Ne
12/07 21.10.1999 977 k majetkoprávnímu vypořádání pozemků v k.ú. Strašnice ve vlastnictví fyzických osob, zastavěných (F) Ano
12/05 27.11.2003 686 k přijetí I.tranše půjčky od Evropské investiční banky ve výši 1 601 000 tis.Kč a její částečné zapo (F) Ano
1 15.12.2011 Z-704 ke konečnému návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2012, dotačních vztahů k městským částem hlavního města Prahy na rok 2012 a rozpočtového výhledu do roku 2017 Ano
8 13.12.2007 511 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje (usnesení k Z-511) Ano
1 17.12.2015 Z-3970 k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016, finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy na rok 2016, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2016 městským částem hl. m. Prahy a rozpočtového výhledu do roku 2021 Ne
12.12.2019 zařadit tisk Z – 7933 „k vysvětlení vlivu Číny a společnosti HomeCredit na pražský magistrát“ za bod „k návrhu rozpočtu…..“ (Mahrik) Ano
Celkový počet: 486
Na stránce: