Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 407
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
24.1.2008 13. zasedání (návrhový výbor) Ano
26.1.2012 13. zasedání Ano
23.1.2020 složení návrhového výboru Ano
28.1.2016   Ano
26.1.2012 13. zasedání Ne
23.1.2020 vyřadit bod poř. č. 23, tisk Z – 7809 „K žádosti příjemce dotace SK Ďáblice z.s. o změnu termínů vyplývajících z Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace - jednoletého grantu č. DOT/64/01/006212/2018“ z programu tohoto jednání (Šimral)  Ano
24.1.2008 13. zasedání (schválení programu) Ano
28.1.2016  složení návrhového výboru Ano
26.1.2012 13. zasedání Ne
23.1.2020  zařadit bod „Informace k přípravě alternativních podob Pražského okruhu“ jako poř. č. 7 (Martan) Ne
1 24.1.2008 602 Petice občanů hl.m. Prahy za konání referenda o olympiádě (udělení slova) Ano
28.1.2016   Ne
1 24.1.2008 602 Petice občanů hl.m. Prahy za konání referenda o olympiádě (udělení slova) Ne
26.1.2012 13. zasedání Ano
23.1.2020 zařadit tisk Z – 8022 „K zákazu lampionu štěstí - novelizace obecně závazné vyhlášky o používání pyrotechnických výrobků v hlavním městě Praze“ jako poslední bod za tisky p. primátora (Nepil)  Ano
28.1.2016   Ne
1 24.1.2008 602 Petice občanů hl.m. Prahy za konání referenda o olympiádě (protinávrh k Z-602) Ne
1 26.1.2012 Z-775 k návrhu, aby hl. m. Praha bezúplatně zajistilo závazky Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti, v souvislosti se záměrem realizace směnečného programu, určeného k financování nákupu tramvajových vozidel Škoda 15T Ano
23.1.2020  zařadit nový bod „K informaci o JŘBU zadaným Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s.“ před tisk paní radní Johnové (Bílek) Ano
28.1.2016   Ne
1 24.1.2008 602 Petice občanů hl.m. Prahy za konání referenda o olympiádě (protinávrh k Z-602) Ne
2 26.1.2012 Z-736 k návrhu změny Jednacího řádu Zastupitelstva hlavního města Prahy Ne
23.1.2020 přeřadit z bloku informací do projednání bod č. 7, tisk Z – 7989 „Ke stavu přípravy a výstavby Metra I.D“ a jeho projednávání zařadit za body náměstka primátora Vyhnánka (Pilný)  Ne
28.1.2016   Ne
1 24.1.2008 602 Petice občanů hl.m. Prahy za konání referenda o olympiádě (protinávrh k Z-602) Ne
2 26.1.2012 Z-736 k návrhu změny Jednacího řádu Zastupitelstva hlavního města Prahy Ne
13/01 25.11.1999 036 k návrhu koncepce bytové politiky hlavního města Prahy pro rok 2000 a navazující období (F) Ano
23.1.2020  zařadit bod „Stanovisko ZHMP k odvolání ředitelky ZŠ Františky Plamínkové“ za tisk radní Johnové (Kaštovský) Ne
13/01 18.12.2003 689 ke konečnému návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2004, rozpočtovému výhledu do (D) Ne
28.1.2016   Ne
1 24.1.2008 602 Petice občanů hl.m. Prahy za konání referenda o olympiádě (protinávrh k Z-602) Ne
2 26.1.2012 Z-736 k návrhu změny Jednacího řádu Zastupitelstva hlavního města Prahy Ne
23.1.2020  zařadit bod „Kapacita počtu lůžek pro seniory na rok 2020“ jako první bod radní Johnové (Udženija) Ne
13/01 18.12.2003 689 ke konečnému návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2004, rozpočtovému výhledu do (D) Ne
28.1.2016   Ne
1 24.1.2008 602 Petice občanů hl.m. Prahy za konání referenda o olympiádě (usnesení k Z-602) Ano
2 26.1.2012 Z-736 k návrhu změny Jednacího řádu Zastupitelstva hlavního města Prahy Ne
23.1.2020  vyřadit tisk Z – 7807 „K Mariánskému sloupu“ z programu tohoto jednání (primátor HMP) Ne
13/01 18.12.2003 689 ke konečnému návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2004, rozpočtovému výhledu do (D) Ne
28.1.2016   Ano
2 26.1.2012 Z-736 k návrhu změny Jednacího řádu Zastupitelstva hlavního města Prahy Ne
23.1.2020  přeřadit tisk Z – 7945 „K návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2020“ po projednání bloku petic (Brož) Ano
2 24.1.2008 571 Návrh na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy v souvislosti s úhradou podílu na dodatečné dani z příjmů právnických osob Městskou částí Praha - Lipence a s poskytnutím neinvestiční dotace této městské části (usnesení k Z-571) Ano
13/01 18.12.2003 689 ke konečnému návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2004, rozpočtovému výhledu do (D) Ne
28.1.2016   Ano
3 24.1.2008 593 Návrh na zapojení hl.m. Prahy do krajské úrovně prevence kriminality na léta 2009-2011 (usnesení k Z-593) Ano
2 26.1.2012 Z-736 k návrhu změny Jednacího řádu Zastupitelstva hlavního města Prahy Ne
23.1.2020 o celém upraveném programu jednání  Ano
13/01 18.12.2003 689 ke konečnému návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2004, rozpočtovému výhledu do (D) Ne
28.1.2016   Ne
Celkový počet: 407
Na stránce: