Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy (Portál hlavního města Prahy)

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 206
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
20.1.2011 3. zasedání Ano
24.1.2019 složení návrhového výboru Ano
22.1.2015 Složení návrhového výboru Ano
25.1.2007 3. zasedání (zařazení tisku) Ano
20.1.2011 pro toto zasedání - úprava Jednacího řádu ZHMP - vystoupení občanů HMP Ano
24.1.2019 procedurální návrh – zrušit omezení na rozpravu při návrhu programu jednání (Chabr) Ne
22.1.2015  doplnit bod 5. v bloku informací - Z - 3158 o "Informaci o stavu návrhu ZHMP o regulaci prostituce" (Svoboda) Ne
25.1.2007 3. zasedání (schválení programu) Ano
20.1.2011 přejmenování bodu "k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP" na "Výbory ZHMP" (TOP 09) Ne
24.1.2019 zařadit informace o problematice Taxi – Uber, jako bod č. 1 (Nepil) Ne
03/01 19.12.2002 098 k záměru na přijetí úvěru od EIB ve výši 80 mil. EUR určeného na opravu pražského metra poškozeného (F) Ano
22.1.2015 zařadit bod "Informace o situaci s OpenCard" (Humplík) Ne
25.1.2007 3. zasedání (návrhový výbor) Ano
20.1.2011 stažení tisku poř. č. 16/1 - Z - 689 z programu jednání (TOP 09) Ne
24.1.2019 zařadit informace o systému výběrových řízení do městských akciových společností - kdo a jak nominoval pana Tuláka, jako bod č. 12 (Nepil) Ne
03/02 19.12.2002 099 k záměru na realizaci 1.emise dluhopisového programu (EMTN) o úhrnné výši 170 mil. EUR (F) Ne
22.1.2015  zařadit bod "Informace o situaci s Pražskými stavebními předpisy" (Humplík) Ne
1 25.1.2007 840 Návrh na stanovení paušální hodinové částky pro poskytování náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva hl. m. Prahy (usnesení k Z-840) Ano
20.1.2011 stažení tisku poř. č. 14 - Z- 793 (TOP 09 a radní Udženija se ztotožnila) Ano
24.1.2019 zařadit změnu jednacího řádu ZHMP jako bod č. 1 (Nacher)  Ne
03/02 19.12.2002 099 k záměru na realizaci 1.emise dluhopisového programu (EMTN) o úhrnné výši 170 mil. EUR (F) Ano
22.1.2015  zařadit bod "Radní pro IT" (Hudeček) Ne
2 25.1.2007 871 K odměnám neuvolněných členů Zastupitelstva hl. m. Prahy (usnesení k Z-871) Ano
20.1.2011 stažení tisku poř. č. 9. - Z - 808 (TOP 09) Ne
24.1.2019 zařadit informace, proč byl odvolán předseda představenstva Pražské vodohospodářské společnosti, jako bod č. 1 (Nepil) Ne
03/01 28.1.1999 682 k námitce proti zápisu z jednání 2. zasedání ZHMP dne 17.12.1998 (F) Ano
03/03 19.12.2002 081 návrh rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2003, rozpočtového výhledu do roku 2008 a dotačních vztah (F) Ne
22.1.2015  zařadit bod "Stav zakázky na nový ekonomický systém Magistrátu HMP a informace o dalším postupu ve věci škody 73 mil. Kč, způsobené hl. m. Praze, která byla doložena forenzním auditem" (Vorlíčková) Ne
3 25.1.2007 869 K volbě přísedících Městského soudu v Praze (usnesení k Z-869) Ano
20.1.2011 7. hlasování, zařazení bodu "Informativní zpráva o stavu jednání k probíhajícímu výběrovému řízení na modernizaci a rekonstrukci ÚČOV Praha na Císařské louce" (TOP 09) Ne
24.1.2019 zařadit informace o činnosti nočního starosty, jako bod č. 15 (Nacher)  Ne
03/03 19.12.2002 081 návrh rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2003, rozpočtového výhledu do roku 2008 a dotačních vztah (F) Ne
22.1.2015  zařadit bod "Podněty na změny Jednacího řádu ZHMP" (Hrůza - osvojil si návrh občana Moravce) Ne
4 25.1.2007 865 Návrh na výmaz podniku Sběrné suroviny Praha, státní podnik, se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 15, IČ : 00063967 z obchodního rejstříku z důvodu ukončení jeho činnosti bez likvidace ke dni 31.1.2007 (usnesení k Z-865) Ano
20.1.2011 3. zasedání Ano
24.1.2019 zařadit informace o jednání dozorčí rady Dopravního podniku dne 19. prosince 2018, jako bod č. 5 (Portlík) Ne
03/03 19.12.2002 081 návrh rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2003, rozpočtového výhledu do roku 2008 a dotačních vztah (F) Ne
22.1.2015  zařadit bod "Informace o průběhu změn v MHD hl. m. Prahy" (Udženija) Ne
5 25.1.2007 708 Návrh na úplatné nabytí pozemku parc. č. 167/2 k.ú. Kolovraty do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č. 0161 TV Kolovraty, etapa 0005 - Do LipanNávrh na úplatné nabytí pozemku parc. č. 167/2 k.ú. Kolovraty do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č. 0161 TV Kolovraty, etapa 0005 - Do (usnesení k Z-708) Ano
1 20.1.2011 Z-974 k návrhu obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl.m. Prahy pro rok 2011 Ano
24.1.2019 zařadit zdůvodnění změn programu ZHMP, které bylo provedeno tento den, jako bod č. 1 (Svoboda)  Ne
03/03 19.12.2002 081 návrh rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2003, rozpočtového výhledu do roku 2008 a dotačních vztah (F) Ne
22.1.2015  zařadit bod 6. do bloku informací: "Informační zpráva Rady HMP o nabídce firmy BigBoard" (Novotný V.) Ne
6 25.1.2007 607 Návrh na úplatné nabytí části pozemku parc.č.1540 v k. ú.Radotín z vlastnictví Ludvíka Jílka do vlastnictví hl. m. Prahy pro účel realizace stavby č.3082 TV Radotín, etapa 0005 - Radotín západ (usnesení k Z-607) Ano
2 20.1.2011 Z-933 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha - Libuš (požární automobily) Ano
24.1.2019 zařadit informace o dění v akciových společnostech hl. m. Prahy, jako bod č. 1 (Udženija)  Ne
03/03 19.12.2002 081 návrh rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2003, rozpočtového výhledu do roku 2008 a dotačních vztah (F) Ne
22.1.2015  zařadit bod "Pražské stavební předpisy" (Novotný V. - osvojil si návrh občana Štěpaře) Ne
7 25.1.2007 759 Návrh na zrušení usnesení ZHMP č. 35/38 ze dne 23.2.2006 a k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 887/1 k.ú. Kolovraty do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č. 0161 TV Kolovraty, etapa 0001 - Kolovraty jihozápad (usnesení k Z-759) Ano
03/02 28.1.1999 669 k návrhu na splacení emise obligací hl. m. Prahy ve výši 250 mil. USD ke dni 10.5.1999 (F) Ano
Celkový počet: 206
Na stránce: