Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 348
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
20 14.4.2015 Z-3336 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 5, Praha - Petrovice, Praha - Štěrboholy a Praha 22 Ano
06/16 27.3.2003 240 k revokaci usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č.05/13 ze dne 27.2.2003 k návrhu na udělení grantů hl (F) Ano
20 26.4.2007 042 Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 786/148 v k.ú. Horní Počernice z vlastnictví firmy HOME, a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy pro stavbu č. 3295 “TV Horní Počernice, etapa 0012-IS ostatní” (usnesení k Z-042) Ano
9 25.4.2019 Z-5337 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 8 Ano
26 28.4.2011 Z-866 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1623/13 o výměře 101 m2, části pozemku parc. č. 1646/2 o výměře 220 m2 a části pozemku parc. č. 1646/5 o výměře 4 m2, vše v k.ú. Strašnice, z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví Roberta Staňka Ano
14.4.2015   Ano
06/17 27.3.2003 157 k návrhu na zrušení částí Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy pro území dotčené záplavami v (F) Ano
21 26.4.2007 027 Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 516/12 v k.ú. Písnice do vlastnictví hl.m. Prahy za celkovou cenu 142 680,- Kč (usnesení k Z-027) Ano
9 25.4.2019 Z-5337 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 8 Ano
27 28.4.2011 Z-805 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 345/27 v k. ú. Kamýk z vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví společnosti ASKLEPION s.r.o Ano
21 14.4.2015 Z-3171 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 16 a parc. č. 17/2 v k.ú. Koloděje z podílového spoluvlastnictví JUDr. Emanuela Mašína (id. 1/2) a Ing. Jarmily Pokorné (id. 1/2) do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
06/18 27.3.2003 194 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy, o závazné (F) Ano
23 26.4.2007 063 Návrh na úplatné nabytí pozemků a budov bez č.p. v k.ú. Karlín z vlastnictví Rustonka Development, s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy pro účely stavby č. 8264 Pobřežní III - etapa 0002 Za Invalidovnou - Voctářova (usnesení k Z-063 - ZMATEČNÉ) Ano
9 25.4.2019 Z-5337 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 8 Ano
28 28.4.2011 Z-909 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 1926/5 o výměře 9 m2 v k.ú. Nusle z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti Office Star Thirteen, spol. s.r.o., se sídlem Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21 Praha 4, IČ 27903893 Ano
22 14.4.2015 Z-3151 k návrhu na úplatné nabytí pozemku a vyplacení úhrady za faktické užívání Ano
06/19 27.3.2003 232 k výkupům pro stavbu 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m.Prahy (F) Ano
23 26.4.2007 063 Návrh na úplatné nabytí pozemků a budov bez č.p. v k.ú. Karlín z vlastnictví Rustonka Development, s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy pro účely stavby č. 8264 Pobřežní III - etapa 0002 Za Invalidovnou - Voctářova (usnesení k Z-063) Ano
10 25.4.2019 Z-7095 k návrhu zadání změn ÚP - 1. skupina (fáze „zadání“, vlna 12) Ano
29 28.4.2011 Z-901 k návrhu na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví pana Ivana Nedeva do vlastnictví hl.m. Prahy Ano
23 14.4.2015 Z-3131 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 556/4 k.ú. Lahovice Ano
06/20 27.3.2003 211 k návrhu na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou v (F) Ano
24 26.4.2007 875 Návrh na úplatné nabytí pozemků parc.č. 3103/4,5,6,13,33,34,35,37,38,42,69 včetně budov, skleníků a pařenišť bez č.p. vše v k.ú. Radotín, z vlastnictví společnosti BRUDRA, s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy v rámci stavby č. 8267 "Radotín - rekreační zóna" (usnesení k Z-875) Ano
10 25.4.2019 Z-7095 k návrhu zadání změn ÚP - 1. skupina (fáze „zadání“, vlna 12) Ano
30 28.4.2011 Z-669 k návrhu na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví Konhefr HP s.r.o. IČ: 27595099 do vlastnictví hl.m. Prahy Ano
24 14.4.2015 Z-3130 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1503/83 k.ú. Vršovice Ano
06/21 27.3.2003 168 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, (F) Ano
25 26.4.2007 062 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví administrativní budovy umístěné na pozemku par.č. 767/11 v k.ú. Karlín z vlastnictví GEOPROGRES, spol. s r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-062) Ano
10 25.4.2019 Z-7095 k návrhu zadání změn ÚP - 1. skupina (fáze „zadání“, vlna 12) Ano
31 28.4.2011 Z-702 k návrhu na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví Galstian & Galstian invest s.r.o. IČ: 26732548 do vlastnictví hl.m. Prahy Ano
25 14.4.2015 Z-3204 k návrhu na úplatné nabytí pozuemku parc.č. 36 k.ú. Veleslavín Ano
06/22 27.3.2003 144 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, (F) Ano
26 26.4.2007 809 Návrh na úplatný převod vlastnictví pozemku parc.č. 1056/8, k.ú. Hodkovičky v podílovém spoluvlastnictví Milana Drtiny (podíl id. 1/4) a Evy Kadlecové (podíl id. 3/4) do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-809) Ano
11 25.4.2019 Z-7096 k návrhu zadání změn ÚP - 2. skupina (fáze „zadání“, vlna 12) Ano
32 28.4.2011 Z-907 k návrhu na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví SD Bohemia Group a.s., IČ: 28992466 do vlastnictví hl.m. Prahy Ano
26 14.4.2015 Z-3025 k návrhu na úplatné nabytí komunikací, odvodňovacích vpustí, veřejných parkovacích stání, komunikační zeleně, sloupů veřejného osvětlení včetně vedení, zapínacího bodu veřejného osvětlení, stanoviště tříděného odpadu a dotčených pozemků v k.ú. Smíchov z vlastnictví společnosti KALOS s.r.o. se sídlem Praha 6 - Hradčany, Badeniho 290/1 IČO: 26744309 do vlastnictví hlavního města Prahy za cenu ve výši 10.000,- Kč Ano
06/23 27.3.2003 143 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, (F) Ano
27 26.4.2007 847 Návrh na úplatný převod nemovité věci - plynárenského zařízení ve vlastnictví hl.m. Prahy realizovaných v rámci investiční akce města 0204 TV Nebušice, etapa 0002, Nebušická do vlastnictví Pražské plynárenské, a.s. (usnesení k Z-847) Ano
11 25.4.2019 Z-7096 k návrhu zadání změn ÚP - 2. skupina (fáze „zadání“, vlna 12) Ano
33 28.4.2011 Z-190 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Strašnice, Hostivař, Dejvice, Čimice a Bubeneč z vlastnictví České republiky do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
27 14.4.2015 Z-3172 k návrhu na úplatné nabytí vybudovaných 10 veřejných parkovacích stání podél komunikace U Železničního mostu na pozemcích parc. č. 560/1 a částech parc. č. 546/2 v k.ú. Smíchov a částí pozemku parc. č. 546/2 k.ú. Smíchov z vlastnictví společnosti Skanska SPV, a.s. se sídlem Praha 4, Hvězdova 1734/2c, IČO: 27454941 do vlastnictví hlavního města Prahy za smluvní cenu ve výši 1.000,- Kč a přijetí finančního daru Ano
06/24 27.3.2003 237 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, (F) Ano
22 26.4.2007 061 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 767/10 v k.ú. Karlín z vlastnictví PUDIS, a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-061) Ano
11 25.4.2019 Z-7096 k návrhu zadání změn ÚP - 2. skupina (fáze „zadání“, vlna 12) Ano
34 28.4.2011 Z-582 k návrhu směny pozemku parc.č. 2342/445 o výměře 30 m2 a pozemku parc.č. 2342/446 o výměře 8 m2, oba zapsané v k.ú. Kunratice ve vlastnictví společnosti K-STAVBY, a.s. za pozemek parc.č. 2342/444 o výměře 21 m2, zapsaný v k.ú. Kunratice ve vlastnictví hl.m. Prahy Ano
14.4.2015   Ano
06/25 27.3.2003 213 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb.hl.m. Prahy, (F) Ano
28 26.4.2007 997 Návrh na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla do vlastnictví hl.m. Prahy od Panorama Modřany, spol. s.r.o., Centrum Radlická a.s., TRUST INVEST s.r.o., Trigema s.r.o, Skanska Program Domov, s.r.o., Realmota, s.r.o. (usnesení k Z-997) Ano
11 25.4.2019 Z-7096 k návrhu zadání změn ÚP - 2. skupina (fáze „zadání“, vlna 12) Ano
35 28.4.2011 Z-137 k návrhu směny části pozemku parc.č. 2729/1 o výměře 35 m2 v k.ú. Libeň ve vlastnictví pana Tran Van Quang za pozemek parc.č. 3868/3 o výměře 32 m2 v k.ú. Libeň ve vlastnictví hl.m. Prahy Ano
Celkový počet: 348
Na stránce: