Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 348
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
06/37 27.3.2003 186 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 3028/2 o výměře 77 m2 v kat. území Strašnice (F) Ano
39 26.4.2007 927 Návrh změn zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti SKU MHMP (usnesení k Z-927) Ano
23 25.4.2019 Z-7218 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 1016 a poskytnutí dotace Městské části Praha 18 Ano
40 14.4.2015 Z-3339 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2015 u škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem jsou městské části hlavního města Prahy Ano
06/38 27.3.2003 206 k návrhu úplatného převodu části pozemku parc. č. 1285/39 v k. ú. Krč o výměře 10 m2 z vlastnictví h (F) Ano
40 26.4.2007 803 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola elektrotechniky a strojírenství, v působnosti SKU MHMP (usnesení k Z-803) Ano
24 25.4.2019 Z-7270 Situace v Pražské plynárenské, a.s. Ne
41 14.4.2015 Z-3343 k petici "Za projednání možnosti zavedení bezplatné městské hromadné dopravy po území Prahy" Ne
06/39 27.3.2003 208 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemků parc. č. 1864/38 a parc. č. 1864/92 v kat. území Ka (F) Ano
41 26.4.2007 013 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola waldorfská, Praha 4, Křejpského 1501, v působnosti SKU MHMP (usnesení k Z-013) Ano
24 25.4.2019 Z-7270 Situace v Pražské plynárenské, a.s. Ano
41 14.4.2015 Z-3343 k petici "Za projednání možnosti zavedení bezplatné městské hromadné dopravy po území Prahy" Ano
06/40 27.3.2003 187 k návrhu na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 479/1 v kat. území Štěrboholy o výměře (F) Ano
42 26.4.2007 934 Návrh na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti cestovního ruchu na rok 2007 (usnesení k Z-934) Ano
24 25.4.2019 Z-7270 Situace v Pražské plynárenské, a.s. Ano
41 14.4.2015 Z-3343 k petici "Za projednání možnosti zavedení bezplatné městské hromadné dopravy po území Prahy" Ano
06/41 27.3.2003 203 k návrhu na prodej pozemků parc.č. 1209/48, 1209/49, 1209/50, 1209/51, 1209/52, 1209/53, 1209/54, (F) Ano
25 25.4.2019 Z-7009 k návrhu na směnu pozemku parc.č. 1292/4, části pozemku parc.č. 26/31 v k.ú. Liboc a pozemku parc.č. 2957 v k.ú. Ruzyně ve vlastnictví žadatele za část pozemku parc.č. 26/29 a pozemek parc.č. 1294 v k.ú. Liboc ve vlastnictví hlavního města Prahy Ano
43 26.4.2007 069 Návrh na přijetí Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času v roce 2007 (usnesení k Z-069) Ano
41 14.4.2015 Z-3343 k petici "Za projednání možnosti zavedení bezplatné městské hromadné dopravy po území Prahy" Ne
06/42 27.3.2003 204 k návrhu prodeje pozemků parc.č. 2064/6, 2064/4 a 2064/5 k.ú. Krč z vlastnictví hl.m. Prahy do (F) Ano
26 25.4.2019 Z-6460 k návrhu na směnu nemovitých a movitých věcí v k. ú. Běchovice, Michle, Modřany, Řeporyje, Strašnice a Záběhlice mezi společností České dráhy, a.s. a hl.m. Prahou Ano
44 26.4.2007 039 Návrh na uvolnění dotací z rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 02 městským částem Praha 13, Praha 14, Praha - Slivenec a Praha - Čakovice (usnesení k Z-039) Ano
41 14.4.2015 Z-3343 k petici "Za projednání možnosti zavedení bezplatné městské hromadné dopravy po území Prahy" Ne
06/43 27.3.2003 205 k návrhu na prodej pozemků parc.č. 1844/2, 1844/3, 1844/4, 1844/5, 1844/1 a 1844/6 k.ú. Braník z (F) Ano
45 26.4.2007 034 Návrh na úplatné nabytí pozemků Milíčovského lesa v k.ú. Újezd u Průhonic, Křeslice a Petrovice z podílového spoluvlastnicí Milady Hrachové, Milady Kovářové, Marie Ouředníkové, Stanislavy Schusové a Petra Schuse za celkovou cenu 32 679 590,- Kč do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-034) Ano
25.4.2019   Ano
46 26.4.2007 018 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 2407/28 v k.ú. Michle z vlastnictví Telefónica 02 Czech Repulic, a.s (usnesení k Z-018) Ano
41 14.4.2015 Z-3343 k petici "Za projednání možnosti zavedení bezplatné městské hromadné dopravy po území Prahy" Ano
06/44 27.3.2003 192 k návrhu na prodej pozemku parc.č. 891/7 kat.území Kamýk z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví BD (F) Ano
27 25.4.2019 Z-6728 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 4057/2 o výměře 31 m2, parc. č. 4057/4 o výměře 27 m2 a parc. č. 4248/2 o výměře 9 m2 v k.ú. Dejvice, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ: 128 00, do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
42 14.4.2015 Z-3355 k návrhu personálních změn ve výboru kontrolním ZHMP Ano
06/45 27.3.2003 193 k návrhu na prodej pozemků parc.č. 3762/3 a 3763/1 k.ú. Smíchov z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastni (F) Ano
47 26.4.2007 050 Návrh na přijetí účelové investiční i neinvestiční dotaze ze SFDI na financování oprav a modernizace průjezdních úseků silnic a dálnic pro Technickou správu komunikací hl.m. Prahy a k návrhu na zvýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2007 o tuto dotaci (usnesení k Z-050) Ano
28 25.4.2019 Z-7087 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 1204/2 s omezujícími podmínkami po dobu 10-ti let, v k.ú. Nebušice, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
48 26.4.2007 058 Návrh na přidělení dotací na rekonstrukci dětského dopravního hřiště (usnesení k Z-058) Ano
06/46 27.3.2003 190 k návrhu na prodej pozemků parc.č. 8/14 a 8/15 k.ú. Košíře z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví (F) Ano
29 25.4.2019 Z-7128 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 1606/3 o výměře 655 m2 a parc.č. 1617/13 o výměře 1242 m2 v k.ú. Hlubočepy, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové město, PSČ: 128 00, do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
49 26.4.2007 043 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace hl.m. Prahy Centrum sociálních služeb (usnesení k Z-043) Ano
06/47 27.3.2003 200 k návrhu na prodej pozemků kat. území Chodov, parc.č. 397/37, 397/38, 397/39, 397/665 a 397/666 z (F) Ano
30 25.4.2019 Z-7093 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku s omezujícími podmínkami po dobu 10-ti let parcelní číslo 448/1 v k.ú. Lysolaje, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
50 26.4.2007 044 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové (usnesení k Z-044) Ano
06/48 27.3.2003 201 k návrhu na prodej pozemku parc.č. 942/111 kat.území Hlubočepy z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnic (F) Ano
31 25.4.2019 Z-7136 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 1292/51 o výměře 74 m2 a parc.č. 4454/4 o výměře 2867 m2 v k.ú. Strašnice, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové město, PSČ: 128 00, do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
06/49 27.3.2003 184 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemků parc.č. 2761/4 o výměře 2 m2, 2764/1 o výměře 579 m2 (F) Ano
51 26.4.2007 960 Návrh úplatného převodu pozemků z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové výstavby platné do roku 1991 (usnesení k Z-960) Ano
32 25.4.2019 Z-7130 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 778/37 o výměře 18 m2 v k.ú. Letňany, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové město, PSČ: 128 00, do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
06/50 27.3.2003 173 k návrhu úplatného převodu pozemku č. parc. 1533/10 k.ú. Nusle z vlastnictví HMP do vlastnictví (F) Ano
52 26.4.2007 051 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemků v k.ú. Čimice ze spoluvlastnictví Marie Černé (podíl 1/2), Josefa Černého (podíl 1/4) a Hany Mitkovové (podíl 1/4) do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-051) Ano
33 25.4.2019 Z-7133 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 365/116 o výměře 350 m2 a parc.č. 556/46 o výměře 294 m2 v k.ú. Lahovice, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové město, PSČ: 128 00, do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
Celkový počet: 348
Na stránce: