Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Ing. Pavel Klega

Celkový počet: 165
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Hlas
06/27 27.3.2003 183 k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 1798/287 o výměře 7 503 m2 v k.ú. Hlubočep pro
06/20 27.3.2003 211 k návrhu na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou v pro
06/23 27.3.2003 143 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, pro
06/24 27.3.2003 237 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, pro
06/04 27.3.2003 228 k návrhu přijetí úvěru od Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 500 mil.CZK, určeného na opravy a m pro
06/21 27.3.2003 168 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, pro
06/22 27.3.2003 144 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, pro
26.4.2007 6. zasedání pro
26.4.2007 6. zasedání pro
26.4.2007 6. zasedání pro
26.4.2007 6. zasedání proti
26.4.2007 6. zasedání proti
26.4.2007 6. zasedání zdržel se
26.4.2007 6. zasedání pro
1 26.4.2007 054 Návrh na změnu části půjčky poskytnuté MČ Praha Dolní Počernice na akci JPD2 - "Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích" na dotaci z rozpočtu hl.m. Prahy pro
2 26.4.2007 053 Návrh na účelovou neinvestiční dotaci MČ hl.m. Prahy - na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti nehlasoval
3 26.4.2007 968 Návrh zastupitele hl.m. Prahy, určeného ke spolupráci při pořizování územně plánovací dokumentace pro
4 26.4.2007 856 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hl.m. Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech) pro
5 26.4.2007 045 Závěrečná zpráva a finanční vypořádání k ukončení činnosti příspěvkové organizace Institut městské informatiky hl.m. Prahy (IMIP) pro
6 26.4.2007 052 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 13/17 ze dne 18.12.2003 k návrhu na řešení majetku hl.m. Prahy využívaného pro potřeby Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy pro
7 26.4.2007 990 Návrh na bezúplatné nabytí k pozemkům v k.ú. Ďáblice v k.ú. Braník z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví hl.m. Prahy pro
8 26.4.2007 003 Návrh na uvolnění finančních prostředků z kapitoly 0845 - hospodářství formou účelové investiční dotace MČ Kolovraty, Kunratice, Praha 15, Praha 16, Satalice a Slivenec pro
9 26.4.2007 775 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 3236/2 v k.ú. Krč z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Petra Křivánka pro
10 26.4.2007 001 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 105/4 v k.ú. Staré Benátky z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Města Benátky nad Jizerou pro
11 26.4.2007 078 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 2066/7 v k.ú. Vysočany z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti QUARTA PRAHA, s.r.o. pro
12 26.4.2007 079 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 1890/1 v k.ú. Vysočany z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví družstva AUTODRUŽSTVO PRAHA pro
13 26.4.2007 071 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 1888/2 v k.ú. Vysočany z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti SAZKA, a.s. pro
14 26.4.2007 012 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 852/23 v k.ú. Hodkovičky z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti HOTEL LYSINY, a.s. pro
15 26.4.2007 070 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 1475/5 v k.ú. Dolní Počernice a části pozemku parc.č. 1475/1 v k.ú. Dolní Počernice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti AUTO-EXNER, s.r.o. proti
15 26.4.2007 070 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 1475/5 v k.ú. Dolní Počernice a části pozemku parc.č. 1475/1 v k.ú. Dolní Počernice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti AUTO-EXNER, s.r.o. pro
16 26.4.2007 073 Návrh na úplatný převod pozemků parc. č. 3054/3,4,5 v k.ú. Braník z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Invest Prima Service, a.s. pro
17 26.4.2007 074 Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 492/4 v k.ú. Holešovice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti LUMA spol. s r.o. pro
18 26.4.2007 081 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 1403/2, parc.č. 1416/2 a parc.č. 1414 v k.ú. Troja z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví předkladatele nejvhodnějšího návrhu předloženého v rámci výběrového řízení SOLID, a.s. pro
19 26.4.2007 080 Návrh na úplatný převod části pozemků parc.č. 2024/1, 2024/7 a 2633 v k.ú. Kobylisy z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví předkladatele nejvhodnějšího návrhu předloženého v rámci výběrového řízení NOVAPRO + spol. s r.o. pro
20 26.4.2007 042 Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 786/148 v k.ú. Horní Počernice z vlastnictví firmy HOME, a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy pro stavbu č. 3295 “TV Horní Počernice, etapa 0012-IS ostatní” pro
21 26.4.2007 027 Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 516/12 v k.ú. Písnice do vlastnictví hl.m. Prahy za celkovou cenu 142 680,- Kč pro
23 26.4.2007 063 Návrh na úplatné nabytí pozemků a budov bez č.p. v k.ú. Karlín z vlastnictví Rustonka Development, s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy pro účely stavby č. 8264 Pobřežní III - etapa 0002 Za Invalidovnou - Voctářova pro
23 26.4.2007 063 Návrh na úplatné nabytí pozemků a budov bez č.p. v k.ú. Karlín z vlastnictví Rustonka Development, s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy pro účely stavby č. 8264 Pobřežní III - etapa 0002 Za Invalidovnou - Voctářova pro
24 26.4.2007 875 Návrh na úplatné nabytí pozemků parc.č. 3103/4,5,6,13,33,34,35,37,38,42,69 včetně budov, skleníků a pařenišť bez č.p. vše v k.ú. Radotín, z vlastnictví společnosti BRUDRA, s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy v rámci stavby č. 8267 "Radotín - rekreační zóna" pro
25 26.4.2007 062 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví administrativní budovy umístěné na pozemku par.č. 767/11 v k.ú. Karlín z vlastnictví GEOPROGRES, spol. s r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy pro
26 26.4.2007 809 Návrh na úplatný převod vlastnictví pozemku parc.č. 1056/8, k.ú. Hodkovičky v podílovém spoluvlastnictví Milana Drtiny (podíl id. 1/4) a Evy Kadlecové (podíl id. 3/4) do vlastnictví hl.m. Prahy pro
27 26.4.2007 847 Návrh na úplatný převod nemovité věci - plynárenského zařízení ve vlastnictví hl.m. Prahy realizovaných v rámci investiční akce města 0204 TV Nebušice, etapa 0002, Nebušická do vlastnictví Pražské plynárenské, a.s. pro
22 26.4.2007 061 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 767/10 v k.ú. Karlín z vlastnictví PUDIS, a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy pro
28 26.4.2007 997 Návrh na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla do vlastnictví hl.m. Prahy od Panorama Modřany, spol. s.r.o., Centrum Radlická a.s., TRUST INVEST s.r.o., Trigema s.r.o, Skanska Program Domov, s.r.o., Realmota, s.r.o. pro
29 26.4.2007 068 Návrh směny pozemku parc.č. 3379/8 v k.ú. Michle ve vlastnictví Ing.Pavla Heřmánka, ze část pozemku parc.č. 1445/2 v k.ú. Lhotka ve vlastnictví hl.m. Prahy pro
30 26.4.2007 988 Návrh směny pozemků PRO REALIZACI PROJEKTU ROKYTKA - ROZVOJ ÚZEMÍ - CYKLOSTEZKA, a to parc.č. 1014/22,23,27,29,33,38 v k.ú. Vysočany a parc.č. 1642/3,4, 2528/3,11 v k.ú. Hloubětín ve vlastnictví společnosti B.C.D. s.r.o. za pozemek parc.č. 1816/2 v k.ú. Vysočany, části pozemků parc.č. 1639, 1640/1, pro
31 26.4.2007 067 Návrh směny části pozemku parc.č. 481/4 v k.ú. Vysočany ve vlastnictví společnosti TIVO, s.r.o. a části pozemku parc.č. 480/6 v k.ú. Vysočany ve vlastnictví společnosti TICO-INVEST, s.r.o. za pozemky parc.č. 497/2, 499/5, 499/7, 519/4, 1996/1 a 1996/4 v k.ú. Vysočany ve vlastnictví hl.m. Prahy pro
32 26.4.2007 030 Návrh směny části pozemků parc.č. 583 a části pozemku parc.č. 584 v k.ú. Záběhlice, ve vlastnictví Zuzany Rytířové za části pozemků parc.č. 5772 a část pozemku parc.č. 587 v k.ú. Záběhlice ve vlastnictví hl.m. Prahy pro
33 26.4.2007 072 Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/132 ze dne 14.9.2006 k návrhu na bezúplatný převod vlastnictví pozemků parc. č. 455/2, parc. č. 455/3 a částí pozemku parc.č. 2339 nově označených na základě geometrického plánu jako parc. č. 2339/2 a parc. č. 2339/3, vše v k.ú. Nové Město z vl pro
34 26.4.2007 037 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hl.m. Prahy pro
Celkový počet: 165
Na stránce: