Ing. Jiří Paroubek - hlasování (Portál hlavního města Prahy)

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Ing. Jiří Paroubek

Celkový počet: 80
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Hlas
06/42 27.3.2003 204 k návrhu prodeje pozemků parc.č. 2064/6, 2064/4 a 2064/5 k.ú. Krč z vlastnictví hl.m. Prahy do pro
06/43 27.3.2003 205 k návrhu na prodej pozemků parc.č. 1844/2, 1844/3, 1844/4, 1844/5, 1844/1 a 1844/6 k.ú. Braník z pro
06/44 27.3.2003 192 k návrhu na prodej pozemku parc.č. 891/7 kat.území Kamýk z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví BD pro
06/39 27.3.2003 208 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemků parc. č. 1864/38 a parc. č. 1864/92 v kat. území Ka pro
06/40 27.3.2003 187 k návrhu na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 479/1 v kat. území Štěrboholy o výměře pro
06/41 27.3.2003 203 k návrhu na prodej pozemků parc.č. 1209/48, 1209/49, 1209/50, 1209/51, 1209/52, 1209/53, 1209/54, pro
06/36 27.3.2003 185 k návrhu na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 4021/12 v kat. území Strašnice o výměř pro
06/37 27.3.2003 186 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 3028/2 o výměře 77 m2 v kat. území Strašnice pro
06/38 27.3.2003 206 k návrhu úplatného převodu části pozemku parc. č. 1285/39 v k. ú. Krč o výměře 10 m2 z vlastnictví h pro
06/28 27.3.2003 171 k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemků parc .č. 2639/129 o výměře 391 m2, parc.č. 2639/13 pro
06/34 27.3.2003 189 k návrhu úplatného převodu pozemků parc. č. 1865/7, 1865/8, 1865/9, 1865/10, 1865/6 v k.ú. Stodůlky pro
06/35 27.3.2003 188 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc. č. 2396/6 o výměře 52 m2 v k.ú. Smíchov z vlas pro
06/25 27.3.2003 213 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb.hl.m. Prahy, pro
06/26 27.3.2003 182 k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 2391 o výměře 228 m2 k.ú. Libeň z vlastnic pro
06/27 27.3.2003 183 k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 1798/287 o výměře 7 503 m2 v k.ú. Hlubočep pro
06/20 27.3.2003 211 k návrhu na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou v pro
06/23 27.3.2003 143 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, pro
06/24 27.3.2003 237 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, pro
06/21 27.3.2003 168 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, pro
06/22 27.3.2003 144 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, pro
06/19 27.3.2003 232 k výkupům pro stavbu 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m.Prahy pro
06/16 27.3.2003 240 k revokaci usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č.05/13 ze dne 27.2.2003 k návrhu na udělení grantů hl pro
06/17 27.3.2003 157 k návrhu na zrušení částí Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy pro území dotčené záplavami v pro
06/18 27.3.2003 194 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy, o závazné pro
06/13 27.3.2003 215 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v oblasti sociální péče v roce 2003 pro
06/14 27.3.2003 216 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v oblasti zdravotnictví v roce 2003 pro
06/15 27.3.2003 195 návrh na udělení grantů v oblasti volného času dětí a mládeže na rok 2003 pro
06/10 27.3.2003 179 k odměnám neuvolněných členů Zastupitelstva hl. m. Prahy pro
06/11 27.3.2003 178 k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy genpor. Františku Peřinovi pro
06/12 27.3.2003 155 návrh na udělení grantů pro oblast sportu a tělovýchovy pro rok 2003 z kapitoly 0664 § 3419 pro
Celkový počet: 80
Na stránce: