Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Mgr. Dalibor Mlejnský

Celkový počet: 108
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Hlas
33 28.4.2011 Z-190 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Strašnice, Hostivař, Dejvice, Čimice a Bubeneč z vlastnictví České republiky do vlastnictví hlavního města Prahy pro
34 28.4.2011 Z-582 k návrhu směny pozemku parc.č. 2342/445 o výměře 30 m2 a pozemku parc.č. 2342/446 o výměře 8 m2, oba zapsané v k.ú. Kunratice ve vlastnictví společnosti K-STAVBY, a.s. za pozemek parc.č. 2342/444 o výměře 21 m2, zapsaný v k.ú. Kunratice ve vlastnictví hl.m. Prahy nehlasoval
35 28.4.2011 Z-137 k návrhu směny části pozemku parc.č. 2729/1 o výměře 35 m2 v k.ú. Libeň ve vlastnictví pana Tran Van Quang za pozemek parc.č. 3868/3 o výměře 32 m2 v k.ú. Libeň ve vlastnictví hl.m. Prahy pro
36 28.4.2011 Z-157 k návrhu na přijetí Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času v roce 2011 pro
37 28.4.2011 Z-151 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2011 z kap. 06 - KULTURA formou účelové dotace pro městské části pro
38 28.4.2011 Z-214 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP pro
28.4.2011 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP zdržel se
28.4.2011 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP zdržel se
Celkový počet: 108
Na stránce: