Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Ing. Viktor Pázler

Celkový počet: 146
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Hlas
14 26.4.2007 012 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 852/23 v k.ú. Hodkovičky z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti HOTEL LYSINY, a.s. pro
15 26.4.2007 070 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 1475/5 v k.ú. Dolní Počernice a části pozemku parc.č. 1475/1 v k.ú. Dolní Počernice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti AUTO-EXNER, s.r.o. zdržel se
15 26.4.2007 070 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 1475/5 v k.ú. Dolní Počernice a části pozemku parc.č. 1475/1 v k.ú. Dolní Počernice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti AUTO-EXNER, s.r.o. pro
16 26.4.2007 073 Návrh na úplatný převod pozemků parc. č. 3054/3,4,5 v k.ú. Braník z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Invest Prima Service, a.s. nehlasoval
17 26.4.2007 074 Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 492/4 v k.ú. Holešovice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti LUMA spol. s r.o. nehlasoval
18 26.4.2007 081 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 1403/2, parc.č. 1416/2 a parc.č. 1414 v k.ú. Troja z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví předkladatele nejvhodnějšího návrhu předloženého v rámci výběrového řízení SOLID, a.s. nehlasoval
19 26.4.2007 080 Návrh na úplatný převod části pozemků parc.č. 2024/1, 2024/7 a 2633 v k.ú. Kobylisy z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví předkladatele nejvhodnějšího návrhu předloženého v rámci výběrového řízení NOVAPRO + spol. s r.o. pro
20 26.4.2007 042 Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 786/148 v k.ú. Horní Počernice z vlastnictví firmy HOME, a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy pro stavbu č. 3295 “TV Horní Počernice, etapa 0012-IS ostatní” pro
21 26.4.2007 027 Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 516/12 v k.ú. Písnice do vlastnictví hl.m. Prahy za celkovou cenu 142 680,- Kč pro
23 26.4.2007 063 Návrh na úplatné nabytí pozemků a budov bez č.p. v k.ú. Karlín z vlastnictví Rustonka Development, s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy pro účely stavby č. 8264 Pobřežní III - etapa 0002 Za Invalidovnou - Voctářova pro
23 26.4.2007 063 Návrh na úplatné nabytí pozemků a budov bez č.p. v k.ú. Karlín z vlastnictví Rustonka Development, s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy pro účely stavby č. 8264 Pobřežní III - etapa 0002 Za Invalidovnou - Voctářova zdržel se
24 26.4.2007 875 Návrh na úplatné nabytí pozemků parc.č. 3103/4,5,6,13,33,34,35,37,38,42,69 včetně budov, skleníků a pařenišť bez č.p. vše v k.ú. Radotín, z vlastnictví společnosti BRUDRA, s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy v rámci stavby č. 8267 "Radotín - rekreační zóna" pro
25 26.4.2007 062 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví administrativní budovy umístěné na pozemku par.č. 767/11 v k.ú. Karlín z vlastnictví GEOPROGRES, spol. s r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy pro
26 26.4.2007 809 Návrh na úplatný převod vlastnictví pozemku parc.č. 1056/8, k.ú. Hodkovičky v podílovém spoluvlastnictví Milana Drtiny (podíl id. 1/4) a Evy Kadlecové (podíl id. 3/4) do vlastnictví hl.m. Prahy pro
27 26.4.2007 847 Návrh na úplatný převod nemovité věci - plynárenského zařízení ve vlastnictví hl.m. Prahy realizovaných v rámci investiční akce města 0204 TV Nebušice, etapa 0002, Nebušická do vlastnictví Pražské plynárenské, a.s. nehlasoval
22 26.4.2007 061 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 767/10 v k.ú. Karlín z vlastnictví PUDIS, a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy pro
28 26.4.2007 997 Návrh na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla do vlastnictví hl.m. Prahy od Panorama Modřany, spol. s.r.o., Centrum Radlická a.s., TRUST INVEST s.r.o., Trigema s.r.o, Skanska Program Domov, s.r.o., Realmota, s.r.o. pro
29 26.4.2007 068 Návrh směny pozemku parc.č. 3379/8 v k.ú. Michle ve vlastnictví Ing.Pavla Heřmánka, ze část pozemku parc.č. 1445/2 v k.ú. Lhotka ve vlastnictví hl.m. Prahy pro
30 26.4.2007 988 Návrh směny pozemků PRO REALIZACI PROJEKTU ROKYTKA - ROZVOJ ÚZEMÍ - CYKLOSTEZKA, a to parc.č. 1014/22,23,27,29,33,38 v k.ú. Vysočany a parc.č. 1642/3,4, 2528/3,11 v k.ú. Hloubětín ve vlastnictví společnosti B.C.D. s.r.o. za pozemek parc.č. 1816/2 v k.ú. Vysočany, části pozemků parc.č. 1639, 1640/1, zdržel se
31 26.4.2007 067 Návrh směny části pozemku parc.č. 481/4 v k.ú. Vysočany ve vlastnictví společnosti TIVO, s.r.o. a části pozemku parc.č. 480/6 v k.ú. Vysočany ve vlastnictví společnosti TICO-INVEST, s.r.o. za pozemky parc.č. 497/2, 499/5, 499/7, 519/4, 1996/1 a 1996/4 v k.ú. Vysočany ve vlastnictví hl.m. Prahy pro
32 26.4.2007 030 Návrh směny části pozemků parc.č. 583 a části pozemku parc.č. 584 v k.ú. Záběhlice, ve vlastnictví Zuzany Rytířové za části pozemků parc.č. 5772 a část pozemku parc.č. 587 v k.ú. Záběhlice ve vlastnictví hl.m. Prahy pro
33 26.4.2007 072 Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/132 ze dne 14.9.2006 k návrhu na bezúplatný převod vlastnictví pozemků parc. č. 455/2, parc. č. 455/3 a částí pozemku parc.č. 2339 nově označených na základě geometrického plánu jako parc. č. 2339/2 a parc. č. 2339/3, vše v k.ú. Nové Město z vl pro
34 26.4.2007 037 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hl.m. Prahy pro
35 26.4.2007 038 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí správy věcí z vlastnictví hl.m. Prahy pro
36 26.4.2007 965 Návrh na přidělení grantů na podporu vzdělávání na území hl.m. Prahy pro rok 2007 pro
36 26.4.2007 965 Návrh na přidělení grantů na podporu vzdělávání na území hl.m. Prahy pro rok 2007 pro
37 26.4.2007 895 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 nehlasoval
38 26.4.2007 896 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola praktická, Praha 5, Nám. Osvoboditelů 1368 pro
39 26.4.2007 927 Návrh změn zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti SKU MHMP pro
40 26.4.2007 803 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola elektrotechniky a strojírenství, v působnosti SKU MHMP pro
41 26.4.2007 013 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola waldorfská, Praha 4, Křejpského 1501, v působnosti SKU MHMP pro
42 26.4.2007 934 Návrh na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti cestovního ruchu na rok 2007 pro
43 26.4.2007 069 Návrh na přijetí Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času v roce 2007 nehlasoval
44 26.4.2007 039 Návrh na uvolnění dotací z rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 02 městským částem Praha 13, Praha 14, Praha - Slivenec a Praha - Čakovice nehlasoval
45 26.4.2007 034 Návrh na úplatné nabytí pozemků Milíčovského lesa v k.ú. Újezd u Průhonic, Křeslice a Petrovice z podílového spoluvlastnicí Milady Hrachové, Milady Kovářové, Marie Ouředníkové, Stanislavy Schusové a Petra Schuse za celkovou cenu 32 679 590,- Kč do vlastnictví hl.m. Prahy nehlasoval
46 26.4.2007 018 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 2407/28 v k.ú. Michle z vlastnictví Telefónica 02 Czech Repulic, a.s nehlasoval
47 26.4.2007 050 Návrh na přijetí účelové investiční i neinvestiční dotaze ze SFDI na financování oprav a modernizace průjezdních úseků silnic a dálnic pro Technickou správu komunikací hl.m. Prahy a k návrhu na zvýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2007 o tuto dotaci nehlasoval
48 26.4.2007 058 Návrh na přidělení dotací na rekonstrukci dětského dopravního hřiště nehlasoval
49 26.4.2007 043 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace hl.m. Prahy Centrum sociálních služeb nehlasoval
50 26.4.2007 044 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové nehlasoval
51 26.4.2007 960 Návrh úplatného převodu pozemků z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové výstavby platné do roku 1991 nehlasoval
52 26.4.2007 051 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemků v k.ú. Čimice ze spoluvlastnictví Marie Černé (podíl 1/2), Josefa Černého (podíl 1/4) a Hany Mitkovové (podíl 1/4) do vlastnictví hl.m. Prahy nehlasoval
53 26.4.2007 872 Návrh na revokaci usnesení ZHMP hl.m. Prahy č. 21/51 ze dne 21.10.2004 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 505/7, 505/8, 505/9, 505/20, 505/29, 505/30, 505/31 zast. plocha a pozemků souvisejících parc.č. 505/47, 505/5, 505/6, 505/10, 505/11, 505/14, 505/12, 505/13, 505/26, 505/27, 505/48, 5 nehlasoval
54 26.4.2007 024 Návrh na udělení grantů hlavního města Prahy v oblasti socíálních služeb pro rok 2007 nehlasoval
26.4.2007 Návrh personálních změn ve výborech ZHMP nehlasoval
26.4.2007 Návrh personálních změn ve výborech ZHMP nehlasoval
Celkový počet: 146
Na stránce: