Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Daniel Hodek

Celkový počet: 165
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Hlas
33 14.4.2015 Z-3168 k návrhu na uzavření smlouvy o nabytí a zřízení služebnosti se společností České dráhy, a.s. pro
34 14.4.2015 Z-2597 k návrhu na uzavření smlouvy o smouvě budoucí kupní na budoucí úplatné nabytí podílů id. 54/525 pozemku parc. č. 1626, id. 54/525 pozemku parc. č. 1628, id. 6/11 pozemku parc. č. 1605 a id. 54/525 pozemku parc. č. 1632 v k. ú. Troja z vlastnictví Ing. Ivana Davidoviče, CSc., do vlastnictví hl. m. Prahy pro
35 14.4.2015 Z-3176 k návrhu na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě o převodu vlastnictví k nemovité věci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze pro
36 14.4.2015 Z-3269 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2015 z kap. 06 - KULTURA formou účelové dotace pro městské části pro
37 14.4.2015 Z-3201 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 pro
38 14.4.2015 Z-3341 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z kapitoly 0504 - zdravotnictví a sociální oblast formou účelové neinvestiční dotace MČ Praha 3 a úpravu rozpočtu v roce 2015 pro
39 14.4.2015 Z-3340 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2015 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou pro
40 14.4.2015 Z-3339 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2015 u škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem jsou městské části hlavního města Prahy pro
41 14.4.2015 Z-3343 k petici "Za projednání možnosti zavedení bezplatné městské hromadné dopravy po území Prahy" nehlasoval
41 14.4.2015 Z-3343 k petici "Za projednání možnosti zavedení bezplatné městské hromadné dopravy po území Prahy" pro
41 14.4.2015 Z-3343 k petici "Za projednání možnosti zavedení bezplatné městské hromadné dopravy po území Prahy" pro
41 14.4.2015 Z-3343 k petici "Za projednání možnosti zavedení bezplatné městské hromadné dopravy po území Prahy" pro
41 14.4.2015 Z-3343 k petici "Za projednání možnosti zavedení bezplatné městské hromadné dopravy po území Prahy" nehlasoval
41 14.4.2015 Z-3343 k petici "Za projednání možnosti zavedení bezplatné městské hromadné dopravy po území Prahy" zdržel se
42 14.4.2015 Z-3355 k návrhu personálních změn ve výboru kontrolním ZHMP pro
Celkový počet: 165
Na stránce: