Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

zastupitel, primátor hl. m. Prahy
Celkový počet: 323
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Hlas
25.4.2019 vyřadit bod poř. č. 18, tisk Z - 7221 „K návrhu na možný způsob řešení majetkoprávních vztahů“ se zdůvodněním, že bude připraven koncepční materiál pro řešení bagatelních změn převodu (Chabr)  zdržel se
25.4.2019 zařadit tisk Z – 7256 „K výzvě premiérovi a vládě ČR v souvislosti s krizí v obecní sociální práci“ jako poslední bod radní Johnové  pro
25.4.2019  zařadit bod „Plán udržitelných financí HMP“ za bod poř. č. 3 (Martan) pro
25.4.2019   zařadit bod „Policejní hodina – záměr vydat vyhlášku o zavírací hodině hostinských zařízení“ jako bod poř. č. 3 (Stuchlík) pro
25.4.2019  zařadit bod „Situace v Pražské plynárenské, a.s.“ jako první bod tisků radního Chabra (Nepil) pro
25.4.2019  zařadit bod „K řešení dětských dluhů a zastavení vymáhání pokut ze strany HMP“ jako poslední bod pana primátora (Nacher) pro
25.4.2019 zařadit bod „Stav informatiky“ jako bod č. 1 (Portlík)  pro
25.4.2019  zařadit bod „Privatizace bytů: aktuální záměry Rady HMP“ jako předposlední bod primátora (Stuchlík) pro
25.4.2019 o celém upraveném návrhu programu jednání  pro
1 25.4.2019 Z-7266 ke stavu informatiky na magistrátu hl. m. Prahy a souvisejících organizacích proti
1 25.4.2019 Z-7266 ke stavu informatiky na magistrátu hl. m. Prahy a souvisejících organizacích pro
1 25.4.2019 Z-7266 ke stavu informatiky na magistrátu hl. m. Prahy a souvisejících organizacích pro
1 25.4.2019 Z-7266 ke stavu informatiky na magistrátu hl. m. Prahy a souvisejících organizacích pro
1 25.4.2019 Z-7266 ke stavu informatiky na magistrátu hl. m. Prahy a souvisejících organizacích pro
1 25.4.2019 Z-7266 ke stavu informatiky na magistrátu hl. m. Prahy a souvisejících organizacích pro
1 25.4.2019 Z-7266 ke stavu informatiky na magistrátu hl. m. Prahy a souvisejících organizacích nehlasoval
2 25.4.2019 Z-7154 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 nehlasoval
3 25.4.2019 Z-7129 k návrhu na úpravu rozpočtu výdajů vl. hl. m. Prahy a poskytnutí účelových neinvestičních dotací městským částem hl. m. Prahy na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti v roce 2019 pro
4 25.4.2019 Z-7224 k uzavření Memoranda o spolupráci krajů při zajištění dopravní obslužnosti pro
5 25.4.2019 Z-7263 k řešení dětských dluhů a zastavení vymáhání pokut ze strany HMP pro
6 25.4.2019 Z-6792 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy zrušených rozhodnutím soudu zdržel se
6 25.4.2019 Z-6792 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy zrušených rozhodnutím soudu zdržel se
7 25.4.2019 Z-7210 Informace o aktivitách a opatřeních z hlediska dopadů změny klimatu pro
25.4.2019   proti
8 25.4.2019 Z-6926 k návrhu zadání změny vlny 02 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 6 zdržel se
8 25.4.2019 Z-6926 k návrhu zadání změny vlny 02 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 6 zdržel se
9 25.4.2019 Z-5337 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 8 nehlasoval
9 25.4.2019 Z-5337 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 8 nehlasoval
9 25.4.2019 Z-5337 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 8 nehlasoval
10 25.4.2019 Z-7095 k návrhu zadání změn ÚP - 1. skupina (fáze „zadání“, vlna 12) pro
10 25.4.2019 Z-7095 k návrhu zadání změn ÚP - 1. skupina (fáze „zadání“, vlna 12) pro
10 25.4.2019 Z-7095 k návrhu zadání změn ÚP - 1. skupina (fáze „zadání“, vlna 12) pro
11 25.4.2019 Z-7096 k návrhu zadání změn ÚP - 2. skupina (fáze „zadání“, vlna 12) zdržel se
11 25.4.2019 Z-7096 k návrhu zadání změn ÚP - 2. skupina (fáze „zadání“, vlna 12) pro
11 25.4.2019 Z-7096 k návrhu zadání změn ÚP - 2. skupina (fáze „zadání“, vlna 12) pro
11 25.4.2019 Z-7096 k návrhu zadání změn ÚP - 2. skupina (fáze „zadání“, vlna 12) pro
12 25.4.2019 Z-7097 k návrhu zadání změn ÚP - 3. skupina (fáze „zadání“, vlna 12) pro
13 25.4.2019 Z-7138 k návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy - Programy v oblasti prevence kriminality pro rok 2019 pro
14 25.4.2019 Z-7168 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Regionální organizátor pražské integrované dopravy pro
15 25.4.2019 Z-7161 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace MČ Praha 15 a k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy nehlasoval
16 25.4.2019 Z-7200 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové dotace MČ Praha 14, MČ Praha 19 a MČ Praha - Čakovice a k úpravě vlastního rozpočtu hl.m. Prahy pro
17 25.4.2019 Z-7202 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava nehlasoval
18 25.4.2019 Z-6952 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 2763/11 a 2763/9 v k.ú. Stodůlky, obec Praha do vlastnictví hl.m. Prahy nehlasoval
19 25.4.2019 Z-6897 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 699, jehož součástí je stavba č. p. 3338 a parc. č. 700/1 v k.ú. Smíchov, obec Praha do vlastnictví hl.m. Prahy nehlasoval
20 25.4.2019 Z-7102 k žádostem MČ Praha - Benice a MČ Praha 5 o změnu účelu finančních prostředků obdržených v roce 2018 z podílu MČ na odvodu z loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., a daně z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her pro
21 25.4.2019 Z-7212 k návrhu na změnu účelu návratné finanční výpomoci poskytnuté MČ Praha 22 z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 zdržel se
22 25.4.2019 Z-7187 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 14 z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 a k úpravě rozpočtu vl. hl.m. Prahy pro
23 25.4.2019 Z-7218 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 1016 a poskytnutí dotace Městské části Praha 18 pro
24 25.4.2019 Z-7270 Situace v Pražské plynárenské, a.s. pro
24 25.4.2019 Z-7270 Situace v Pražské plynárenské, a.s. pro
Celkový počet: 323
Na stránce: