Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

zastupitel, primátor hl. m. Prahy
Celkový počet: 323
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Hlas
14.9.2023   pro
74 14.9.2023 Z-11447 k návrhu směny části pozemku parc. č. 771/1 v k.ú. Řeporyje, obec Praha, ve vlastnictví hl. m. Prahy, za pozemek parc. č. 784/1 a část pozemku parc. č. 771/3, oba v k.ú. Řeporyje, obec Praha, ve vlastnictví fyzické osoby pro
75 14.9.2023 Z-11446 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1711/5 o výměře 55 m2 k.ú. Kobylisy pro
76 14.9.2023 Z-10969 úplatný převod pozemku parc. č. 1233/35 o výměře 373 m2 v k.ú. Kolovraty pro
77 14.9.2023 Z-11474 k návrhu na úplatný převod pozemků v k.ú. Karlín o celkové výměře 20.726 m2 - Rohanský ostrov - Etapa A nehlasoval
78 14.9.2023 Z-11434 k návrhu na úplatný převod podílu 1/2 pozemků parc.č. 225 a 226/1, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti č.p. 1333 a č.p. 1324, vše v kat. území Nové Město, z vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví Českého vysokého učení technického v Praze, IČO: 68407700, se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, Dejvice, 16000 Praha 6 pro
14.9.2023   pro
79 14.9.2023 Z-11467 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1516/4 v k.ú. Uhříněves, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00, do vlastnictví hlavního města Prahy pro
80 14.9.2023 Z-11247 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 597/1, 599/27 a 595/54 vše k.ú. Dolní Měcholupy a pozemků parc.č. 1759/1, 1759/32 a 1759/41, vše k.ú. Dubeč pro
81 14.9.2023 Z-11560 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 231/7 v k.ú. Malá Chuchle, obec Praha, z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Správa železnic, státní organizace do vlastnictví hlavního města Prahy pro
82 14.9.2023 Z-11362 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 2189 v k.ú. Uhříněves, obec Praha, z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Správa železnic, státní organizace do vlastnictví hlavního města Prahy pro
14.9.2023   pro
83 14.9.2023 Z-11269 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 2728/8 v k.ú. Hloubětín pro
84 14.9.2023 Z-11394 k návrhu na bezúplatné nabytí stavebních objektů SO 1-30-01 - přeložka komunikace, SO 1-22-01 – silniční most, SO 1-30-02 – přístupová komunikace pro pěší, SO 1-62-05 - úprava 8 ks sloupů veřejného osvětlení a pozemků parc. č. 2441/1, parc. č. 2445/18 a parc. č. 2445/19 vše v k. ú. Hostivař, obec Praha, z vlastnictví Správy železnic, státní organizace do vlastnictví hl. m. Prahy pro
85 14.9.2023 Z-11510 k návrhu na bezúplatné nabytí části nově vybudovaného chodníku (jižní úsek ul. Pekařova), rekonstrukce chodníku (severní úsek ul. Pekařova), nově vybudované křižovatky ul. Pekařova (komunikace), 9 ks podélných parkovacích stání, 9 ks svislého dopravního značení vodorovného dopravního značení a pozemku parc. č. 618/15 vše v k. ú. Bohnice, obec Praha, z vlastnictví společnosti BEMETT Čimice s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy pro
86 14.9.2023 Z-11511 k návrhu na bezúplatné nabytí 10 ks sloupů veřejného osvětlení a kabelového vedení vše v k. ú. Strašnice, obec Praha, z vlastnictví společnosti Tesco Stores ČR a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy pro
87 14.9.2023 Z-11528 k návrhu na bezúplatné nabytí komunikace vč. 10 ks parkovacích stání, chodníků, komunikační zeleně, 17 ks svislého dopravního značení, vodorovného dopravního značení, 17 ks uličních vpustí, 7 ks sloupů veřejného osvětlení, kabelového vedení a pozemků vše v k. ú. Jinonice, obec Praha, a k. ú. Radlice, obec Praha, z vlastnictví společnosti Next development s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy nehlasoval
87 14.9.2023 Z-11528 k návrhu na bezúplatné nabytí komunikace vč. 10 ks parkovacích stání, chodníků, komunikační zeleně, 17 ks svislého dopravního značení, vodorovného dopravního značení, 17 ks uličních vpustí, 7 ks sloupů veřejného osvětlení, kabelového vedení a pozemků vše v k. ú. Jinonice, obec Praha, a k. ú. Radlice, obec Praha, z vlastnictví společnosti Next development s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy pro
88 14.9.2023 Z-11529 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků, resp. spoluvlastnických podílů na pozemcích v k. ú. Dubeč, Horní Počernice, Košíře, Lipence, Malešice, Újezd u Průhonic, Vysočany z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl. m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví hlavního města Prahy pro
89 14.9.2023 Z-11535 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1097/3 v k.ú. Podolí, obec Praha pro
90 14.9.2023 Z-11559 k návrhu na bezúplatné nabytí 4 ks sloupů veřejného osvětlení a kabelového vedení v k. ú. Křeslice, obec Praha, z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví hl. m. Prahy pro
91 14.9.2023 Z-11549 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy ve znění pozdějších předpisů; Odejmutí: Praha - Kunratice (pozemky a stavba v k.ú. Kunratice), Praha 1 (slavnostní osvětlení v k.ú. Staré Město), Praha 14, Praha 20, Praha - Vinoř (pozemky v k.ú. Hloubětín, v k.ú.Kyje, v k.ú. Horní Počernice, v k.ú. Vinoř), Praha 16 (pozemky v k.ú. Radotín), Praha 7 (veřejné osvětlení v k.ú. Holešovice), Praha 12 a Praha - Slivenec (stavby veřejného osvětlení v k.ú. Modřany a stavba veřejného osvětlení v k.ú. Slivenec), Praha 6 (pozemky v k.ú. Dejvice a Hradčany), Praha - Libuš a Praha - Újezd (pozemek a část stavby v k.ú. Libuš a pozemky v k.ú. Újezd u Průhonic) pro
92 14.9.2023 Z-11681 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP pro
Celkový počet: 323
Na stránce: