Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Radomír Nepil

Celkový počet: 281
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Hlas
41 14.4.2015 Z-3343 k petici "Za projednání možnosti zavedení bezplatné městské hromadné dopravy po území Prahy" pro
41 14.4.2015 Z-3343 k petici "Za projednání možnosti zavedení bezplatné městské hromadné dopravy po území Prahy" pro
41 14.4.2015 Z-3343 k petici "Za projednání možnosti zavedení bezplatné městské hromadné dopravy po území Prahy" pro
41 14.4.2015 Z-3343 k petici "Za projednání možnosti zavedení bezplatné městské hromadné dopravy po území Prahy" zdržel se
41 14.4.2015 Z-3343 k petici "Za projednání možnosti zavedení bezplatné městské hromadné dopravy po území Prahy" nehlasoval
41 14.4.2015 Z-3343 k petici "Za projednání možnosti zavedení bezplatné městské hromadné dopravy po území Prahy" pro
42 14.4.2015 Z-3355 k návrhu personálních změn ve výboru kontrolním ZHMP pro
25.4.2019  složení návrhového výboru pro
25.4.2019 vyřadit bod poř. č. 18, tisk Z - 7221 „K návrhu na možný způsob řešení majetkoprávních vztahů“ se zdůvodněním, že bude připraven koncepční materiál pro řešení bagatelních změn převodu (Chabr)  pro
25.4.2019 zařadit tisk Z – 7256 „K výzvě premiérovi a vládě ČR v souvislosti s krizí v obecní sociální práci“ jako poslední bod radní Johnové  pro
25.4.2019  zařadit bod „Plán udržitelných financí HMP“ za bod poř. č. 3 (Martan) pro
25.4.2019   zařadit bod „Policejní hodina – záměr vydat vyhlášku o zavírací hodině hostinských zařízení“ jako bod poř. č. 3 (Stuchlík) pro
25.4.2019  zařadit bod „Situace v Pražské plynárenské, a.s.“ jako první bod tisků radního Chabra (Nepil) pro
25.4.2019  zařadit bod „K řešení dětských dluhů a zastavení vymáhání pokut ze strany HMP“ jako poslední bod pana primátora (Nacher) pro
25.4.2019 zařadit bod „Stav informatiky“ jako bod č. 1 (Portlík)  pro
25.4.2019  zařadit bod „Privatizace bytů: aktuální záměry Rady HMP“ jako předposlední bod primátora (Stuchlík) pro
25.4.2019 o celém upraveném návrhu programu jednání  pro
1 25.4.2019 Z-7266 ke stavu informatiky na magistrátu hl. m. Prahy a souvisejících organizacích proti
1 25.4.2019 Z-7266 ke stavu informatiky na magistrátu hl. m. Prahy a souvisejících organizacích pro
1 25.4.2019 Z-7266 ke stavu informatiky na magistrátu hl. m. Prahy a souvisejících organizacích pro
1 25.4.2019 Z-7266 ke stavu informatiky na magistrátu hl. m. Prahy a souvisejících organizacích pro
1 25.4.2019 Z-7266 ke stavu informatiky na magistrátu hl. m. Prahy a souvisejících organizacích pro
1 25.4.2019 Z-7266 ke stavu informatiky na magistrátu hl. m. Prahy a souvisejících organizacích pro
1 25.4.2019 Z-7266 ke stavu informatiky na magistrátu hl. m. Prahy a souvisejících organizacích pro
2 25.4.2019 Z-7154 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 nehlasoval
3 25.4.2019 Z-7129 k návrhu na úpravu rozpočtu výdajů vl. hl. m. Prahy a poskytnutí účelových neinvestičních dotací městským částem hl. m. Prahy na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti v roce 2019 nehlasoval
4 25.4.2019 Z-7224 k uzavření Memoranda o spolupráci krajů při zajištění dopravní obslužnosti nehlasoval
5 25.4.2019 Z-7263 k řešení dětských dluhů a zastavení vymáhání pokut ze strany HMP pro
6 25.4.2019 Z-6792 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy zrušených rozhodnutím soudu nehlasoval
6 25.4.2019 Z-6792 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy zrušených rozhodnutím soudu nehlasoval
7 25.4.2019 Z-7210 Informace o aktivitách a opatřeních z hlediska dopadů změny klimatu nehlasoval
25.4.2019   nehlasoval
8 25.4.2019 Z-6926 k návrhu zadání změny vlny 02 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 6 nehlasoval
8 25.4.2019 Z-6926 k návrhu zadání změny vlny 02 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 6 nehlasoval
9 25.4.2019 Z-5337 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 8 pro
9 25.4.2019 Z-5337 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 8 zdržel se
9 25.4.2019 Z-5337 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 8 nehlasoval
10 25.4.2019 Z-7095 k návrhu zadání změn ÚP - 1. skupina (fáze „zadání“, vlna 12) nehlasoval
10 25.4.2019 Z-7095 k návrhu zadání změn ÚP - 1. skupina (fáze „zadání“, vlna 12) nehlasoval
10 25.4.2019 Z-7095 k návrhu zadání změn ÚP - 1. skupina (fáze „zadání“, vlna 12) nehlasoval
11 25.4.2019 Z-7096 k návrhu zadání změn ÚP - 2. skupina (fáze „zadání“, vlna 12) nehlasoval
11 25.4.2019 Z-7096 k návrhu zadání změn ÚP - 2. skupina (fáze „zadání“, vlna 12) nehlasoval
11 25.4.2019 Z-7096 k návrhu zadání změn ÚP - 2. skupina (fáze „zadání“, vlna 12) nehlasoval
11 25.4.2019 Z-7096 k návrhu zadání změn ÚP - 2. skupina (fáze „zadání“, vlna 12) nehlasoval
12 25.4.2019 Z-7097 k návrhu zadání změn ÚP - 3. skupina (fáze „zadání“, vlna 12) nehlasoval
13 25.4.2019 Z-7138 k návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy - Programy v oblasti prevence kriminality pro rok 2019 nehlasoval
14 25.4.2019 Z-7168 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Regionální organizátor pražské integrované dopravy zdržel se
15 25.4.2019 Z-7161 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace MČ Praha 15 a k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy nehlasoval
16 25.4.2019 Z-7200 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové dotace MČ Praha 14, MČ Praha 19 a MČ Praha - Čakovice a k úpravě vlastního rozpočtu hl.m. Prahy nehlasoval
17 25.4.2019 Z-7202 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava nehlasoval
Celkový počet: 281
Na stránce: