Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

RNDr. Marcela Plesníková

Celkový počet: 160
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Hlas
61 26.4.2019 Z-7137 k návrhu na přidělení partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti sportu v roce 2019 chyběl
62 26.4.2019 Z-7152 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace s příjemcem dotace AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. chyběl
26.4.2019   chyběl
63 26.4.2019 Z-7068 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská 29 chyběl
64 26.4.2019 Z-7079 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, se sídlem 152 00 Praha 5 - Hlubočepy, Na Zlíchově 254/19 chyběl
65 26.4.2019 Z-7186 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola Jarov chyběl
66 26.4.2019 Z-7116 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Jižní Město v působnosti odboru SML MHMP chyběl
67 26.4.2019 Z-7141 k návrhu na udělení individuálních neinvestičních účelových dotací v oblasti cestovního ruchu z kap. 06 v roce 2019 chyběl
68 26.4.2019 Z-7142 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2019 chyběl
69 26.4.2019 Z-7258 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP chyběl
Celkový počet: 160
Na stránce: