Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Ing. Petr Bratský

Celkový počet: 23
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Hlas
06/05 25.3.1999 724 k návrhu na úplatný převod vlastnictví pozemku parc.č. 2332/3 o výměře 818 m2 v kat. území nehlasoval
06/06 25.3.1999 706 k majetkoprávnímu vypořádání pozemku v k.ú. Dolní Chabry, ve vlastnictví fyzické osoby, nehlasoval
06/07 25.3.1999 705 k majetkoprávnímu vypořádání pozemků v k.ú. Dejvice a k.ú. Točná ve vlastnictví fyzických nehlasoval
06/08 25.3.1999 744 analýza vedlejší hospodářské činnosti organizace SEZAM pro
06/09 25.3.1999 746 k návrhu vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se doplňuje vyhláška hlavního města Prahy pro
06/13 25.3.1999 738 k návrhu na darování objektu čp. 98 včetně pozemku parc.č. 3130, k.ú. Smíchov (letohrádek nehlasoval
06/14 25.3.1999 733 k návrhu udělení grantů v oblasti kultury a umění v roce 1999 - 1.uzávěrka nehlasoval
06/15 25.3.1999 749 návrh na udělení grantů v rámci Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a nehlasoval
06/20 25.3.1999 734 k návrhu na měsíční odměny neuvolněným členům ZHMP, vykonávajícím funkci předsedy komise nehlasoval
06/21 25.3.1999 709 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemků parc. č. 4400/129, 4400/130, 4400/132, nehlasoval
06/22 25.3.1999 707 k návrhu na schválení převodu vlastnictví pozemků v kat. území Nové Město formou vzájemného nehlasoval
06/23 25.3.1999 704 k majetkoprávnímu vypořádání pozemků v k.ú. Horní Měcholupy ve vlastnictví fyzických osob, nehlasoval
06/01 25.3.1999 695/A k návrhu plánu činnosti Zastupitelstva hlavního města Prahy na I. pololetí 1999 nehlasoval
06/02 25.3.1999 748 k návrhu vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se doplňuje vyhláška hl.m. Prahy č. 76/1996 Sb. pro
06/03 25.3.1999 747 k návrhu na schválení převodu vlastnictví formou vzájemného darování pozemků v kat. území pro
06/04 25.3.1999 745 k návrhu vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se doplňuje vyhláška hlavního města Prahy pro
06/10 25.3.1999 737 k návrhu vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se doplňuje vyhláška hl.m. Prahy č. 76/1996 Sb. pro
06/11 25.3.1999 741 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 1154/7 o výměře 155 m2 v kat. území pro
06/12 25.3.1999 739 k návrhu na schválení nemovitých věcí, které jsou nabývány do vlastnictví hl. m. Prahy za účelem pro
06/16 25.3.1999 735 k seznamu věcí, které hl.m. Praha nabyla přechodem podle § 5 a § 6 zákona 172/1991 Sb. a nehlasoval
06/17 25.3.1999 727 k majetkoprávnímu vypořádání pozemku v k.ú. Libeň ve vlastnictví fyzických osob, nehlasoval
06/18 25.3.1999 726 k majetkoprávnímu vypořádání pozemků v k.ú. Ďáblice ve vlastnictví fyzické osoby, zastavěných nehlasoval
06/19 25.3.1999 714 k návrhu na schválení nemovitých věcí, které jsou nabývány do vlastnictví hl. m. Prahy za nehlasoval
Celkový počet: 23
Na stránce: