Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Daniel Hodek

Celkový počet: 165
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Hlas
26.4.2007 6. zasedání pro
26.4.2007 6. zasedání nehlasoval
26.4.2007 6. zasedání zdržel se
26.4.2007 6. zasedání nehlasoval
26.4.2007 6. zasedání pro
26.4.2007 6. zasedání pro
26.4.2007 6. zasedání zdržel se
1 26.4.2007 054 Návrh na změnu části půjčky poskytnuté MČ Praha Dolní Počernice na akci JPD2 - "Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích" na dotaci z rozpočtu hl.m. Prahy pro
2 26.4.2007 053 Návrh na účelovou neinvestiční dotaci MČ hl.m. Prahy - na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro
3 26.4.2007 968 Návrh zastupitele hl.m. Prahy, určeného ke spolupráci při pořizování územně plánovací dokumentace pro
4 26.4.2007 856 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hl.m. Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech) pro
5 26.4.2007 045 Závěrečná zpráva a finanční vypořádání k ukončení činnosti příspěvkové organizace Institut městské informatiky hl.m. Prahy (IMIP) pro
6 26.4.2007 052 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 13/17 ze dne 18.12.2003 k návrhu na řešení majetku hl.m. Prahy využívaného pro potřeby Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy pro
7 26.4.2007 990 Návrh na bezúplatné nabytí k pozemkům v k.ú. Ďáblice v k.ú. Braník z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví hl.m. Prahy pro
8 26.4.2007 003 Návrh na uvolnění finančních prostředků z kapitoly 0845 - hospodářství formou účelové investiční dotace MČ Kolovraty, Kunratice, Praha 15, Praha 16, Satalice a Slivenec pro
9 26.4.2007 775 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 3236/2 v k.ú. Krč z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Petra Křivánka pro
10 26.4.2007 001 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 105/4 v k.ú. Staré Benátky z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Města Benátky nad Jizerou pro
11 26.4.2007 078 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 2066/7 v k.ú. Vysočany z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti QUARTA PRAHA, s.r.o. pro
12 26.4.2007 079 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 1890/1 v k.ú. Vysočany z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví družstva AUTODRUŽSTVO PRAHA nehlasoval
13 26.4.2007 071 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 1888/2 v k.ú. Vysočany z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti SAZKA, a.s. pro
14 26.4.2007 012 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 852/23 v k.ú. Hodkovičky z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti HOTEL LYSINY, a.s. pro
15 26.4.2007 070 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 1475/5 v k.ú. Dolní Počernice a části pozemku parc.č. 1475/1 v k.ú. Dolní Počernice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti AUTO-EXNER, s.r.o. pro
15 26.4.2007 070 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 1475/5 v k.ú. Dolní Počernice a části pozemku parc.č. 1475/1 v k.ú. Dolní Počernice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti AUTO-EXNER, s.r.o. zdržel se
16 26.4.2007 073 Návrh na úplatný převod pozemků parc. č. 3054/3,4,5 v k.ú. Braník z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Invest Prima Service, a.s. nehlasoval
17 26.4.2007 074 Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 492/4 v k.ú. Holešovice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti LUMA spol. s r.o. nehlasoval
18 26.4.2007 081 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 1403/2, parc.č. 1416/2 a parc.č. 1414 v k.ú. Troja z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví předkladatele nejvhodnějšího návrhu předloženého v rámci výběrového řízení SOLID, a.s. nehlasoval
19 26.4.2007 080 Návrh na úplatný převod části pozemků parc.č. 2024/1, 2024/7 a 2633 v k.ú. Kobylisy z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví předkladatele nejvhodnějšího návrhu předloženého v rámci výběrového řízení NOVAPRO + spol. s r.o. nehlasoval
20 26.4.2007 042 Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 786/148 v k.ú. Horní Počernice z vlastnictví firmy HOME, a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy pro stavbu č. 3295 “TV Horní Počernice, etapa 0012-IS ostatní” nehlasoval
21 26.4.2007 027 Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 516/12 v k.ú. Písnice do vlastnictví hl.m. Prahy za celkovou cenu 142 680,- Kč nehlasoval
23 26.4.2007 063 Návrh na úplatné nabytí pozemků a budov bez č.p. v k.ú. Karlín z vlastnictví Rustonka Development, s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy pro účely stavby č. 8264 Pobřežní III - etapa 0002 Za Invalidovnou - Voctářova nehlasoval
23 26.4.2007 063 Návrh na úplatné nabytí pozemků a budov bez č.p. v k.ú. Karlín z vlastnictví Rustonka Development, s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy pro účely stavby č. 8264 Pobřežní III - etapa 0002 Za Invalidovnou - Voctářova pro
24 26.4.2007 875 Návrh na úplatné nabytí pozemků parc.č. 3103/4,5,6,13,33,34,35,37,38,42,69 včetně budov, skleníků a pařenišť bez č.p. vše v k.ú. Radotín, z vlastnictví společnosti BRUDRA, s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy v rámci stavby č. 8267 "Radotín - rekreační zóna" pro
25 26.4.2007 062 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví administrativní budovy umístěné na pozemku par.č. 767/11 v k.ú. Karlín z vlastnictví GEOPROGRES, spol. s r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy pro
26 26.4.2007 809 Návrh na úplatný převod vlastnictví pozemku parc.č. 1056/8, k.ú. Hodkovičky v podílovém spoluvlastnictví Milana Drtiny (podíl id. 1/4) a Evy Kadlecové (podíl id. 3/4) do vlastnictví hl.m. Prahy pro
27 26.4.2007 847 Návrh na úplatný převod nemovité věci - plynárenského zařízení ve vlastnictví hl.m. Prahy realizovaných v rámci investiční akce města 0204 TV Nebušice, etapa 0002, Nebušická do vlastnictví Pražské plynárenské, a.s. pro
22 26.4.2007 061 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 767/10 v k.ú. Karlín z vlastnictví PUDIS, a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy pro
28 26.4.2007 997 Návrh na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla do vlastnictví hl.m. Prahy od Panorama Modřany, spol. s.r.o., Centrum Radlická a.s., TRUST INVEST s.r.o., Trigema s.r.o, Skanska Program Domov, s.r.o., Realmota, s.r.o. pro
29 26.4.2007 068 Návrh směny pozemku parc.č. 3379/8 v k.ú. Michle ve vlastnictví Ing.Pavla Heřmánka, ze část pozemku parc.č. 1445/2 v k.ú. Lhotka ve vlastnictví hl.m. Prahy pro
30 26.4.2007 988 Návrh směny pozemků PRO REALIZACI PROJEKTU ROKYTKA - ROZVOJ ÚZEMÍ - CYKLOSTEZKA, a to parc.č. 1014/22,23,27,29,33,38 v k.ú. Vysočany a parc.č. 1642/3,4, 2528/3,11 v k.ú. Hloubětín ve vlastnictví společnosti B.C.D. s.r.o. za pozemek parc.č. 1816/2 v k.ú. Vysočany, části pozemků parc.č. 1639, 1640/1, proti
31 26.4.2007 067 Návrh směny části pozemku parc.č. 481/4 v k.ú. Vysočany ve vlastnictví společnosti TIVO, s.r.o. a části pozemku parc.č. 480/6 v k.ú. Vysočany ve vlastnictví společnosti TICO-INVEST, s.r.o. za pozemky parc.č. 497/2, 499/5, 499/7, 519/4, 1996/1 a 1996/4 v k.ú. Vysočany ve vlastnictví hl.m. Prahy pro
32 26.4.2007 030 Návrh směny části pozemků parc.č. 583 a části pozemku parc.č. 584 v k.ú. Záběhlice, ve vlastnictví Zuzany Rytířové za části pozemků parc.č. 5772 a část pozemku parc.č. 587 v k.ú. Záběhlice ve vlastnictví hl.m. Prahy pro
33 26.4.2007 072 Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/132 ze dne 14.9.2006 k návrhu na bezúplatný převod vlastnictví pozemků parc. č. 455/2, parc. č. 455/3 a částí pozemku parc.č. 2339 nově označených na základě geometrického plánu jako parc. č. 2339/2 a parc. č. 2339/3, vše v k.ú. Nové Město z vl pro
34 26.4.2007 037 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hl.m. Prahy nehlasoval
35 26.4.2007 038 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí správy věcí z vlastnictví hl.m. Prahy pro
36 26.4.2007 965 Návrh na přidělení grantů na podporu vzdělávání na území hl.m. Prahy pro rok 2007 nehlasoval
36 26.4.2007 965 Návrh na přidělení grantů na podporu vzdělávání na území hl.m. Prahy pro rok 2007 nehlasoval
37 26.4.2007 895 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 nehlasoval
38 26.4.2007 896 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola praktická, Praha 5, Nám. Osvoboditelů 1368 nehlasoval
39 26.4.2007 927 Návrh změn zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti SKU MHMP nehlasoval
40 26.4.2007 803 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola elektrotechniky a strojírenství, v působnosti SKU MHMP nehlasoval
Celkový počet: 165
Na stránce: